Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.838

Rīgā 2011.gada 1.novembrī (prot. Nr.62 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 181.nr.; 2007, 28.nr.; 2008, 59.nr.; 2009, 30.nr.; 2010, 25., 180.nr.; 2011, 8., 19.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.16. un 2.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.16. veidlapa Nr.1-PROF "Profesionālās izglītības iestādes pārskats 20__./20__.mācību gada sākumā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Regulas (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 452/2008) un Komisijas 2011.gada 2.februāra Regulas Nr. 88/2011, ar ko attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 88/2011), prasību piemērošanu (16.pielikums);

2.1.17. veidlapa Nr.1-augstskola, koledža "Augstskolas, koledžas pārskats 20__./20__.akadēmiskā gada sākumā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 452/2008 un Komisijas Regulas Nr. 88/2011 prasību piemērošanu (17.pielikums);".

2. Izteikt 2.1.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.19. veidlapa Nr.1-akvakultūra "Pārskats par akvakultūru 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr. 762/2008 par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 788/96, prasību piemērošanu (19.pielikums);".

3. Svītrot 2.1.21. un 2.1.29.apakšpunktu.

4. Izteikt 2.1.31.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.31. veidlapa Nr.1-kabeļtelevīzija/digitālā televīzija "Pārskats par kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas darbību 20__.gadā" (82.pielikums);".

5. Svītrot 2.1.32.apakšpunktu.

6. Izteikt 2.1.33. un 2.1.34.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.33. veidlapa Nr.1-filmu ražošana "Pārskats par filmu ražošanu 20__.gadā" (84.pielikums);

2.1.34. veidlapa Nr.1-radio/TV "Pārskats par radio/televīzijas darbību 20__.gadā" (85.pielikums);".

7. Svītrot 2.1.35.apakšpunktu.

8. Izteikt 2.1.81.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.81. veidlapa Nr.1-augstskola, koledža (pielikums) "Augstskolas, koledžas pārskats par ārvalstu finanšu sadalījumu pa valstīm 20__.gadā" (191.pielikums);".

9. Papildināt noteikumus ar 2.1.82., 2.1.83., 2.1.84. un 2.1.85.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.82. veidlapa Nr.2-rc "Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96, Padomes Regulas Nr. 1165/98 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (74.pielikums);

2.1.83. veidlapa Nr.2-ic "Pārskats par importēto preču cenām", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96, Padomes Regulas Nr. 1165/98 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (75.pielikums);

2.1.84. veidlapa Nr.2-pc "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (195.pielikums);

2.1.85. veidlapa Nr.1-arodmācība "Arodmācība uzņēmumos 2010.gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2010.gada 17.septembra Regulas (ES) Nr. 822/2010, ar kuru attiecībā uz vācamajiem datiem, izlases metodi, precizitātes un kvalitātes prasībām groza Regulu (EK) Nr. 198/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos, prasību piemērošanu (196.pielikums);".

10. Izteikt 2.3.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.15. veidlapa Nr.1-zvejniecība "Pārskats par zvejniecību", kura nodrošina arī Padomes 2006.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr. 1921/2006, kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs izkrautajiem zvejniecības produktiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1382/91, Padomes 2008.gada 25.februāra Regulas (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, Komisijas 2008.gada 14.jūlija Regulas (EK) Nr. 665/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 218/2009 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija), Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 217/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 216/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija), prasību piemērošanu (44.pielikums);".

11. Svītrot 2.3.23.apakšpunktu.

12. Papildināt noteikumus ar 2.3.34.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.34. veidlapa 1-pc "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (194.pielikums);".

13. Papildināt noteikumus ar 2.7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.5. veidlapa 3-reģistrs "Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 696/93 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 177/2008 prasību piemērošanu (197.pielikums);".

14. Svītrot 2.1 2. un 2.1 3.apakšpunktu.

15. Izteikt 2.1 4. un 2.1 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1 4. veidlapa Nr.IKT-mājsaimniecības "Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2012.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 808/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1006/2009 prasību piemērošanu (135.pielikums);

2.1 5. veidlapa Nr.IKT-personas "Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2012.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 808/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1006/2009 prasību piemērošanu (136.pielikums);".

16. Svītrot 2.1 10. un 2.1 11.apakšpunktu.

17. Izteikt 2.1 12., 2.1 13., 2.1 14. un 2.1 15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1 12. veidlapa Nr.1-C "Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījuma braucieniem 20__.gadā" (143.pielikums);

2.1 13. veidlapa Nr.2-MBA pielikums "Mājsaimniecību budžetu apsekojums" (144.pielikums);

2.1 14. veidlapa Nr.1-MBA "Mājsaimniecību budžetu apsekojums" (145.pielikums);

2.1 15. veidlapa Nr.2-MBA "Mājsaimniecību budžetu apsekojums" (146.pielikums);".

18. Papildināt noteikumus ar 2.1 32.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1 32. veidlapa Nr.4-EU-SILC (2012) "Mājokļa apstākļi", kura nodrošina arī Komisijas 2010.gada 10.decembra Regulas Nr. 1157/2010, ar ko attiecībā uz 2012.gada sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu par mājokļa apstākļiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC), prasību piemērošanu (198.pielikums);".

19. Izteikt 16.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

20. Izteikt 17.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

21. Izteikt 19.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).

22. Svītrot 21.pielikumu.

23. Izteikt 44.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).

24. Izteikt 58.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums).

25. Izteikt 68.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums).

26. Izteikt 74.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums).

27. Izteikt 75.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikums).

28. Svītrot 80.pielikumu.

29. Izteikt 82.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikums).

30. Svītrot 83.pielikumu.

31. Izteikt 84.pielikumu jaunā redakcijā (10.pielikums).

32. Izteikt 85.pielikumu jaunā redakcijā (11.pielikums).

33. Svītrot 86.pielikumu.

34. Izteikt 93.pielikumu jaunā redakcijā (12.pielikums).

35. Izteikt 95.pielikumu jaunā redakcijā (13.pielikums).

36. Izteikt 97.pielikumu jaunā redakcijā (14.pielikums).

37. Izteikt 99.pielikumu jaunā redakcijā (15.pielikums).

38. Izteikt 102.pielikumu jaunā redakcijā (16.pielikums).

39. Izteikt 105.pielikumu jaunā redakcijā (17.pielikums).

40. Svītrot 110.pielikumu.

41. Izteikt 113.pielikumu jaunā redakcijā (18.pielikums).

42. Izteikt 126.pielikumu jaunā redakcijā (19.pielikums).

43. Izteikt 127.pielikumu jaunā redakcijā (20.pielikums).

44. Izteikt 132.pielikumu jaunā redakcijā (21.pielikums).

45. Izteikt 135.pielikumu jaunā redakcijā (22.pielikums).

46. Izteikt 136.pielikumu jaunā redakcijā (23.pielikums).

47. Svītrot 141.pielikumu.

48. Svītrot 142.pielikumu.

49. Izteikt 143.pielikumu jaunā redakcijā (24.pielikums).

50. Izteikt 144.pielikumu jaunā redakcijā (25.pielikums).

51. Izteikt 145.pielikumu jaunā redakcijā (26.pielikums).

52. Izteikt 146.pielikumu jaunā redakcijā (27.pielikums).

53. Izteikt 164.pielikumu jaunā redakcijā (28.pielikums).

54. Izteikt 165.pielikumu jaunā redakcijā (29.pielikums).

55. Izteikt 166.pielikumu jaunā redakcijā (30.pielikums).

56. Izteikt 187.pielikumu jaunā redakcijā (31.pielikums).

57. Izteikt 191.pielikumu jaunā redakcijā (32.pielikums).

58. Papildināt noteikumus ar 194.pielikumu (33.pielikums).

59. Papildināt noteikumus ar 195.pielikumu (34.pielikums).

60. Papildināt noteikumus ar 196.pielikumu (35.pielikums).

61. Papildināt noteikumus ar 197.pielikumu (36.pielikums).

62. Papildināt noteikumus ar 198.pielikumu (37.pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts 

1.pielikums WORD formātā  
2.pielikums WORD formātā  
3.pielikums WORD formātā  
4.pielikums WORD formātā  
5.pielikums WORD formātā  
6.pielikums WORD formātā  
7.pielikums WORD formātā  
8.pielikums WORD formātā  
9.pielikums WORD formātā  
10.pielikums WORD formātā  
11.pielikums WORD formātā  
12.pielikums WORD formātā  
13.pielikums WORD formātā  
14.pielikums WORD formātā  
15.pielikums WORD formātā  
16.pielikums WORD formātā  
17.pielikums WORD formātā  
18.pielikums WORD formātā  
19.pielikums WORD formātā  
20.pielikums WORD formātā  
21.pielikums WORD formātā  
22.pielikums WORD formātā  
23.pielikums WORD formātā  
24.pielikums WORD formātā  
25.pielikums WORD formātā  
26.pielikums WORD formātā  
27.pielikums WORD formātā  
28.pielikums WORD formātā  
29.pielikums WORD formātā  
30.pielikums WORD formātā  
31.pielikums WORD formātā  
32.pielikums WORD formātā  
33.pielikums WORD formātā  
34.pielikums WORD formātā  
35.pielikums WORD formātā  
36.pielikums WORD formātā  
37.pielikums WORD formātā  
05.11.2011