Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta instrukcija Nr.9

Rīgā 2011.gada 1.novembrī (prot. Nr.62 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta instrukcijā Nr.12 "Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes"

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta instrukcijā Nr.12 "Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 138.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt instrukcijas tekstā vārdus "Radiācijas drošības centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Instrukcija nosaka Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs", Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts vides dienesta, Drošības policijas un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - atbildīgās institūcijas) rīcību, ja saņemta informācija (tajā skaitā anonīma) par:".

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ja informāciju saņem pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru "112", tā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Centrālā sakaru punkta amatpersona vai teritoriālās struktūrvienības sakaru punkta amatpersona, kura pieņem izsaukumu, šo informāciju nekavējoties pāradresē Valsts policijas Operatīvās vadības struktūrvienības amatpersonai vai Valsts policijas teritoriālās policijas pārvaldes Operatīvās vadības struktūrvienības amatpersonai."

4. Izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Ja notikuma vietā konstatē, ka ir cietuši cilvēki, tiem ir parādījušās veselības traucējumu pazīmes vai pastāv aizdomas, ka nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, Valsts policijas atbildīgā amatpersona nekavējoties ziņo par to Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

10. Ja informācija par cietušajiem saņemta telefoniski, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Centrālā sakaru punkta amatpersona, Valsts policijas Operatīvās vadības struktūrvienības amatpersona vai Valsts policijas teritoriālās policijas pārvaldes Operatīvās vadības struktūrvienības amatpersona nekavējoties ziņo par to Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam."

5. Aizstāt 11.4.apakšpunktā vārdus "Pārtikas un veterināro dienestu" ar vārdiem "valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" neatliekamo pretepidēmijas pasākumu vienību".

6. Papildināt II nodaļu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Ja notikuma vietā ir cietušie, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem pēc tam, kad tie ir attīrīti no piesārņojuma un nogādāti ārpus bīstamās zonas."

7. Aizstāt 23.punkta ievaddaļā vārdu "inspektori" ar vārdu "amatpersonas".

8. Aizstāt 25.punktā vārdus "Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras" ar vārdiem "valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas".

9. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas darbinieki nekavējoties nogādā nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu glabāšanā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļā."

10. Izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

"27. Ja ir aizdomas par bioloģiska aģenta klātbūtni atrastajā vielā vai priekšmetā, valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" neatliekamo pretepidēmijas pasākumu vienība veic šādas darbības:

27.1. apskata notikuma vietu un nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu;

27.2. savāc nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu laboratoriskai testēšanai un ievieto to speciālā konteinerā.

28. Valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" 3.biodrošības līmeņa laboratorija (BSL-3) veic nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta (parauga) laboratorisko izmeklēšanu, lai identificētu potenciāli bīstamo bioloģisko aģentu."

11. Svītrot 29.punktu.

12. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Ja ir profesionāli pamatotas aizdomas par bioloģiskā aģenta klātbūtni vidē, valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" neatliekamo pretepidēmijas pasākumu vienības speciālisti organizē šādus pretepidēmijas pasākumus:

30.1. veic epidemioloģisko izmeklēšanu, apkopo informāciju par cilvēkiem, kuri bijuši kontaktā ar nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu, un sniedz ieteikumus par profilakses pasākumiem;

30.2. dezinficē telpas un priekšmetus."

13. Svītrot 32.punktu.

14. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" laboratorijas speciālisti sagatavo testēšanas pārskatu par bioloģiskā aģenta klātbūtni vielā vai priekšmetā (paraugā). Valsts aģentūra "Latvijas Infektoloģijas centrs" par testēšanas rezultātiem nekavējoties informē Valsts policiju, Drošības policiju, Veselības ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

05.11.2011