Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 12., 24.nr.; 2009, 1.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 43., 205.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4.panta 5., 6. un 7.punktu.

2. Izslēgt II nodaļu.

3. Izslēgt 14.panta 1.punktā vārdus "un nacionālo attīstības plānu".

4. Izteikt 16.1 panta pirmās daļas 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) sniedz atzinumu par vietējā līmeņa ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem;".

5. Pārejas noteikumos:

izteikt 5.punkta 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8) līdz 2012.gada 31.decembrim izdod šā likuma 14.panta 7.punktā paredzētos noteikumus.";

izslēgt pārejas noteikumu 16., 17. un 18.punktu.

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 2.novembrī

01.12.2011