Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.824

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 67.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 144.nr.; 2006, 29.nr.; 2008, 67.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Centra darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko ekspertīžu un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantātiem, zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu medicīnas jomā."

2. Papildināt noteikumus ar 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. iespēju robežās nodrošināt ārstniecības iestādes ar audu transplantātiem."

3. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. veikt dzīvo un mirušo personu tiesu medicīniskās ekspertīzes, ķīmiski toksikoloģisko izpēti, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta, tā homologu un aizvietotāju noteikšanu, cilvēka bioloģiskā materiāla un seroloģisko izpēti, cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšanu;".

4. Izteikt 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. metodiski vadīt, koordinēt un praktiski nodrošināt apvienoto tiesu medicīnisko ekspertīžu nodaļu ekspertu darbību;".

5. Izteikt 4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.9. izņemt, sagatavot un glabāt neatpazīto un vardarbīgā nāvē mirušo personu bioloģisko materiālu līķa bioloģiskā materiāla arhīvā;".

6. Papildināt noteikumus ar 4.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.10. iegūt, apstrādāt, uzglabāt un izplatīt cilvēka audus."

7. Izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī biedrībām un nodibinājumiem, ekspertiem un ārvalstu institūcijām tiesu medicīnas jomā;".

8. Svītrot 5.4.apakšpunktu.

9. Papildināt noteikumus ar 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.6. atbilstoši kompetencei organizēt seminārus, konferences un kongresus."

10. Izteikt III un IV nodaļu šādā redakcijā:

"III. Centra darbības organizācija

6. Centra darbu vada direktors. Centra direktors ir valsts civildienesta ierēdnis. Centra direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Centra direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata veselības ministrs.

7. Centra direktoram var būt vietnieki, kuri ir valsts civildienesta ierēdņi.

8. Centra direktors nosaka centra organizatorisko struktūru.

9. Centra struktūrvienības ir departamenti, nodaļas un laboratorijas. Struktūrvienību vada struktūrvienības vadītājs. Struktūrvienības uzdevumi un funkcijas noteiktas direktora apstiprinātā struktūrvienības reglamentā.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

10. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11. Centra struktūrvienību amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību (izņemot šo noteikumu 11.punktā minēto lēmumu) var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

13. Centrs ne retāk kā reizi gadā sniedz veselības ministram pārskatu par pārvaldes funkciju izpildi un centram piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs J.Bārzdiņš

28.10.2011