Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2005, 20.nr.; 2006, 24.nr.; 2009, 12., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 102., 205.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.pantu ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18) kritērijus īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai mežā un atjaunošanas atļaujas izsniegšanas kārtību."

2. Papildināt 6.1 panta pirmo teikumu pēc vārda "mikroliegumus" ar vārdiem "un atzītu pastāvīgās pļavas un ganības par bioloģiski vērtīgu zālāju".

3. Papildināt 8.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai mežā tādā gadījumā, kad mežs tiek atmežots, ir nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta atļauja, ja darbību neveic Dabas aizsardzības pārvalde."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ministru kabinets līdz 2012.gada 31.decembrim izdod šā likuma 4.panta 18.punktā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 26.oktobrī

01.01.2013