Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.538

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.58 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 89.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 7.pielikumā minētās zemes vienības Grīņu dabas rezervātā, Krustkalnu dabas rezervātā, Moricsalas dabas rezervātā, Teiču dabas rezervātā, Gaujas nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, Rāznas nacionālajā parkā un Slīteres nacionālajā parkā saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta otro daļu, kā arī citas šā rīkojuma 7.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas funkciju veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" 4.5.apakšpunktu."

2. Papildināt rīkojumu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ja, apvienojot vai sadalot šajā rīkojumā minētās zemes vienības, tiek izveidotas jaunas zemes vienības, Ministru kabinets par to piederību vai piekritību atkārtoti nelemj. Šā rīkojuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētās ministrijas un valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" jaunizveidotās zemes vienības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā, iesniedzot likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 13.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus, kā arī pašvaldības lēmumu ar grafisko pielikumu par zemes vienību apvienošanu vai sadalīšanu."

3. Papildināt 1.pielikumu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Ķeguma novads

74840050092

1,3000

6. Ventspils

27000310148

0,0806

27000310148001"

4. Svītrot 2.pielikuma 8. un 9.punktu.

5. Papildināt 2.pielikumu ar 46., 47., 48., 49., 50. un 51.punktu šādā redakcijā:

"46. Cesvaines novads

70270060247

0,4500

70270060247001;

70270060190002

47. Jelgavas novads

54480060291

0,6000

54480060291001;

54480060291002;

54480060291003

48. Liepāja

17000210203

0,2659

17000210203001;

17000210203002;

17000210203003;

17000210203004

49. Ogres novads

74010010537

0,0949

74010010537001
50. Rēzekne

21000040855

0,0683

21000040834001;

21000040834002;

21000040834004

51. Rēzeknes novads

78700030621

0,2955

78700030621001;

78700030621002"


6. Papildināt 3.pielikumu ar 24., 25., 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"24. Daugavpils

05000010003

1,1571

25. Inčukalna novads

80170030615

1,6509

80170030615001;

80170030615002;

80170030615003

26. Limbažu novads

66010010185

0,3658

66010010185001;

66010010185002;

66010010185003

27. Sējas novads

80920070275

2,85

"


7. Papildināt 4.pielikumu ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Siguldas novads

80150023307

0,2375

80150023307001;

80150023307002"


8. Svītrot 5.pielikuma 4.punktu.

9. Svītrot 6.pielikuma 3.punktu.

10. Papildināt 6.pielikumu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Rēzekne

21000061401

0,3000

21000061401001"

11. Aizstāt 7.pielikumā vārdus "Vides ministrijas" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas".

12. Svītrot 7.pielikuma 8., 9., 10. un 11.punktu.

13. Izteikt 7.pielikuma 137.punktu šādā redakcijā:

"137. Dundagas novads

88620070281

493,5000

"


14. Svītrot 7.pielikuma 146.punktu.

15. Svītrot 7.pielikuma 211., 212. un 213.punktu.

16. Svītrot 7.pielikuma 216.punktu.

17. Svītrot 7.pielikuma 222.punktu.

18. Svītrot 7.pielikuma 239. un 240.punktu.

19. Svītrot 7.pielikuma 245.punktu.

20. Izteikt 7.pielikuma 284.punktu šādā redakcijā:

"284. Krustpils novads

56700010401

0,0180

"


21. Svītrot 7.pielikuma 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296., 297. un 298.punktu.

22. Svītrot 7.pielikuma 300.punktu.

23. Izteikt 7.pielikuma 385.punktu šādā redakcijā:

"385. Mērsraga novads

88780030952

19,3000

"


24. Svītrot 7.pielikuma 387.punktu.

25. Svītrot 7.pielikuma 394., 395., 396., 397., 398., 399., 400. un 401.punktu.

26. Izteikt 7.pielikuma 446.punktu šādā redakcijā:

"446. Tukuma novads

90800050017

578,5000

"


27. Izteikt 7.pielikuma 467.punktu šādā redakcijā:

"467. Zilupes novads

68840020209

0,0500

"


28. Papildināt 7.pielikumu ar 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474. un 475.punktu šādā redakcijā:

"468. Engures novads

90660050025

1,4600

469. Krimuldas novads

80680050144

0,5400

470. Krimuldas novads

80680050215

6,7762

471. Krimuldas novads

80680080235

1,2015

472. Krimuldas novads

80680110117

0,0407

473. Ogres novads

74010040844

0,0600

474. Rēzeknes novads

78560010064

0,0200

475. Salacgrīvas novads

66250030458

0,1400

"


29. Svītrot 8.pielikuma 223.punktu.

30. Izteikt 8.pielikuma 551.punktu šādā redakcijā:

"551. Baldones novads

80250070171

669,7900

80250070171001;

80250070172001"


31. Izteikt 8.pielikuma 563.punktu šādā redakcijā:

"563. Baldones novads

80250100039

1522,0000

80250100039001;

80250100039002;

80250100039003;

80250100039004;

80250100039005;

80250100039006;

80250100039007;

80250100039008;

80250100039009;

80250100039010"


32. Izteikt 8.pielikuma 978.punktu šādā redakcijā:

"978. Burtnieku novads 96900110040

36,4100

"


33. Izteikt 8.pielikuma 1123.punktu šādā redakcijā:

"1123. Daugavpils novads 44500050046

656,5000

44500050046001"

34. Izteikt 8.pielikuma 1129. un 1130.punktu šādā redakcijā:

"1129. Daugavpils novads 44520020244

125,9000

 
1130. Daugavpils novads 44520020245

381,1000

"


35. Izteikt 8.pielikuma 1248.punktu šādā redakcijā:

"1248. Daugavpils novads 44700020506

290,6800

"


36. Izteikt 8.pielikuma 1300.punktu šādā redakcijā:

"1300. Daugavpils novads 44740050219

133,6000

"


37. Izteikt 8.pielikuma 1827.punktu šādā redakcijā:

"1827. Inčukalna novads 80640010116

55,0800

"


38. Izteikt 8.pielikuma 1833.punktu šādā redakcijā:

"1833. Inčukalna novads 80640020549

401,5100

"


39. Izteikt 8.pielikuma 1843.punktu šādā redakcijā:

"1843. Inčukalna novads 80640060712

88,1600

"


40. Izteikt 8.pielikuma 1846.punktu šādā redakcijā:

"1846. Inčukalna novads 80640060855

3,0000

80640060855001"

41. Svītrot 8.pielikuma 1865. un 1866.punktu.

42. Izteikt 8.pielikuma 2313.punktu šādā redakcijā:

"2313. Kandavas novads 90620030060

38,0600

90620030060001"

43. Izteikt 8.pielikuma 2489.punktu šādā redakcijā:

"2489. Kocēnu novads 96520030055

0,6200

"


44. Izteikt 8.pielikuma 2495.punktu šādā redakcijā:

"2495. Kocēnu novads 96520040078

4,0700

"


45. Izteikt 8.pielikuma 2607.punktu šādā redakcijā:

"2607. Krimuldas novads 80680020217

208,4000

"


46. Izteikt 8.pielikuma 2611.punktu šādā redakcijā:

"2611. Krimuldas novads 80680070461

29,7000

"


47. Izteikt 8.pielikuma 2999.punktu šādā redakcijā:

"2999. Līvānu novads 76680020025

2162,7000

"


48. Izteikt 8.pielikuma 3035.punktu šādā redakcijā:

"3035. Lubānas novads 70580080020

469,0000

"


49. Izteikt 8.pielikuma 3055.punktu šādā redakcijā:

"3055. Lubānas novads 70580150005

1448,6300

70580150005001;

70580150005002;

70580150005003"


50. Izteikt 8.pielikuma 3511.punktu šādā redakcijā:

"3511. Ogres novads 74560050115

215,4000

"


51. Svītrot 8.pielikuma 3692., 3693. un 3694.punktu.

52. Izteikt 8.pielikuma 3695.punktu šādā redakcijā:

"3695. Ozolnieku novads

54780010118

935,2700

54780010118001;

54780010118002;

54780010118003;

54780010118004;

54780010118006;

54780010118007"


53. Izteikt 8.pielikuma 3697. un 3698.punktu šādā redakcijā:

"3697. Ozolnieku novads 54780010121

210,6900

54780010121001
3698. Ozolnieku novads 54780010122

1305,4200

54780010122001;

54780010122002;

54780010122003;

54780010122004"


54. Svītrot 8.pielikuma 3699.punktu.

55. Izteikt 8.pielikuma 3705. un 3706.punktu šādā redakcijā:

"3705. Ozolnieku novads 54780020135

257,3800

54780020135001;

54780020135002;

54780020135003;

54780020135004;

54780020135005

3706. Ozolnieku novads 54780020136

622,3200

54780020136001;

54780020136002;

54780020136003;

54780020136004;

54780020136005"


56. Svītrot 8.pielikuma 3707.punktu.

57. Svītrot 8.pielikuma 3709.punktu.

58. Svītrot 8.pielikuma 3755.punktu.

59. Izteikt 8.pielikuma 3810.punktu šādā redakcijā:

"3810. Pļaviņu novads 32420060047

33,2600

"


60. Svītrot 8.pielikuma 3812.punktu.

61. Izteikt 8.pielikuma 3991.punktu šādā redakcijā:

"3991. Rēzeknes novads 78580060372

144,5400

"


62. Izteikt 8.pielikuma 4108.punktu šādā redakcijā:

"4108. Rēzeknes novads 78960050503

0,0450

"


63. Izteikt 8.pielikuma 4188. un 4189.punktu šādā redakcijā:

"4188. Mērsraga novads 88780050005

1,4000

4189. Mērsraga novads 88780050006

1,7000

"


64. Izteikt 8.pielikuma 4344.punktu šādā redakcijā:

"4344. Salacgrīvas novads 66250010016

4225,0000

66250010016003;

66250010016004;

66250010016005;

66250010016006;

66250010016007;

66250010016008;

66250010016009;

66250010016010"


65. Svītrot 8.pielikuma 4349.punktu.

66. Izteikt 8.pielikuma 5630. un 5631.punktu šādā redakcijā:

"5630. Vecumnieku novads 40940050076

28,1000

5631. Vecumnieku novads 40940050077

37,3000

"


67. Izteikt 8.pielikuma 5646.punktu šādā redakcijā:

"5646. Vecumnieku novads 40940090118

36,7300

"


68. Svītrot 8.pielikuma 6121. un 6122.punktu.

69. Izteikt 8.pielikuma 6130.punktu šādā redakcijā:

"6130. Viļakas novads 38980020002

986,2

"


70. Izteikt 8.pielikuma 6132.punktu šādā redakcijā:

"6132. Viļakas novads 38980030160

457,7

"


71. Izteikt 8.pielikuma 6135.punktu šādā redakcijā:

"6135. Viļakas novads 38980030163

745,9

"


72. Svītrot 8.pielikuma 6137.punktu.

73. Svītrot 8.pielikuma 6145., 6146., 6147. un 6148.punktu.

74. Svītrot 8.pielikuma 6152., 6153. un 6154.punktu.

75. Izteikt 8.pielikuma 6155.punktu šādā redakcijā:

"6155. Viļakas novads 38980050010

1605,7

"


76. Svītrot 8.pielikuma 6156.punktu.

77. Papildināt 8.pielikumu ar 6200.-6316.punktu šādā redakcijā:

"6200. Brocēnu novads

84800020078

23,3000

6201. Ciblas novads

68900060133

1,0200

6202. Daugavpils novads

44680090195

6,5000

6203. Daugavpils novads

44680090219

0,9300

6204. Daugavpils novads

44720010098

1,7000

6205. Daugavpils novads

44720010105

13,1000

6206. Daugavpils novads

44720010107

5,0000

6207. Daugavpils novads

44720040559

3,5000

6208. Daugavpils novads

44720040562

3,4000

6209. Daugavpils novads

44740010104

2,7500

6210. Daugavpils novads

44740090350

3,0000

6211. Daugavpils novads

44760030011

1,9000

6212. Daugavpils novads

44840050027

3,7000

6213. Daugavpils novads

44840050028

2,9000

6214. Daugavpils novads

44880060182

3,6000

6215. Daugavpils novads

44880060186

1,4500

6216. Daugavpils novads

44880060221

3,6800

6217. Daugavpils novads

44880060222

7,9900

6218. Daugavpils novads

44920050102

5,5400

6219. Ērgļu novads

70920030141

1,2000

6220. Ērgļu novads

70920060050

20,1300

6221. Ērgļu novads

70920060071

19,0300

6222. Ikšķiles novads

74050020563

0,0021

74050020552006
6223. Ikšķiles novads

74050020564

0,0069

74050020552004
6224. Ilūkstes novads

44350040175

3,7000

6225. Ilūkstes novads

44350050075

4,7000

6226. Ilūkstes novads

44900060060

11,4400

6227. Inčukalna novads

80640010206

0,9000

6228. Inčukalna novads

80640020211

1,7500

6229. Inčukalna novads

80640020208

90,1400

6230. Inčukalna novads

80640060597

25,0300

6231. Inčukalna novads

80640060475

0,1300

6232. Jēkabpils novads

56660040098

19,8000

6233. Jēkabpils novads

56660070207

4,9000

6234. Jēkabpils novads

56820040275

2,4000

6235. Jēkabpils novads

56820040276

1,0000

6236. Jēkabpils novads

56820060050

2,7000

6237. Jēkabpils novads

56740020109

349,2000

56740020109001
6238. Kandavas novads

90620030063

1,0000

6239. Kandavas novads

90620030064

8,6400

6240. Kocēnu novads

96440010047

12,8000

6241. Kocēnu novads

96520040064

0,7800

6242. Kocēnu novads

96520030026

3,6800

6243. Krimuldas novads

80680020241

3,0700

6244. Krimuldas novads

80680070423

16,0000

6245. Krimuldas novads

80680070424

1,0000

6246. Krimuldas novads

80680020335

50,5000

6247. Krimuldas novads

80680020336

1,1000

6248. Kuldīgas novads

62720010085

1,1000

6249. Kuldīgas novads

62840020146

3,1000

6250. Ķekavas novads

80700120296

1,6400

6251. Madonas novads

70680070204

6,0800

6252. Madonas novads

70500090010

0,2000

6253. Madonas novads

70820070076

0,3663

6254. Madonas novads

70620110452

0,1400

6255. Mazsalacas novads

96760080069

13,6000

6256. Mazsalacas novads

96840010128

2,2100

6257. Mazsalacas novads

96840010127

0,1000

6258. Mazsalacas novads

96840010146

2,8000

6259. Mālpils novads

80740040263

2,41

6260. Mālpils novads

80740040281

1,13

6261. Naukšēnu novads

96660020133

0,3000

6262. Naukšēnu novads

96660050211

0,6000

6263. Ogres novads

74560040008

3,5500

6264. Ogres novads

74880060061

0,5000

6265. Ogres novads

74880070025

0,6000

6266. Ogres novads

74880080047

2,3000

6267. Ogres novads

74880080049

1,2000

6268. Ogres novads

74560020073

3,3000

6269. Ogres novads

74600020068

1,2000

6270. Ogres novads

74560050084

102,6000

6271. Olaines novads

80800070161

1,0102

6272. Olaines novads

80800070163

1,2200

6273. Olaines novads

80800230281

2,7652

6274. Olaines novads

80800070086

1,3000

6275. Olaines novads

80800070069

2,2000

6276. Priekules novads

64820010080

94,5100

6277. Priekuļu novads

42600020045

4,6950

6278. Priekuļu novads

42600040046

3,8410

6279. Priekuļu novads

42600040066

10,5500

6280. Rēzeknes novads

78580060108

1,0000

6281. Rēzeknes novads

78700040068

7,6900

6282. Riebiņu novads

76480010224

0,6000

76480010224001
6283. Rojas novads

88820081018

2,9000

6284. Rojas novads

88820030151

0,7000

6285. Rojas novads

88820030152

0,5000

6286. Salacgrīvas novads

66720030021

0,1800

6287. Salacgrīvas novads

66250010077

0,7000

6288. Salas novads

56900050428

1,0800

6289. Siguldas novads

42660010081

1,1000

6290. Siguldas novads

42660010082

10,0000

6291. Skrīveru novads

32820010017

3,6000

6292. Skrundas novads

62090040004

117,9076

6293. Skrundas novads

62290150287

1,8000

6294. Smiltenes novads

94700140217

0,9000

6295. Talsu novads

88540120235

115,5000

6296. Talsu novads

88940110145

0,8700

6297. Talsu novads

88700150025

3,5000

6298. Talsu novads

88700080140

4,1000

6299. Talsu novads

88640050023

7,7000

6300. Talsu novads

88640010118

3,5000

6301. Vecumnieku novads

40840010172

2,4000

6302. Vecumnieku novads

40940050067

26,8000

6303. Vecumnieku novads

40940090293

34,8700

6304. Vecumnieku novads

40940040001

63,2000

6305. Vecumnieku novads

40940050138

18,7000

6306. Ventspils novads

98660010164

0,8800

6307. Ventspils novads

98660010165

0,8500

6308. Ventspils novads

98660030190

4,1000

6309. Ventspils novads

98840010069

0,9900

6310. Ventspils novads

98900040280

1,1500

6311. Ventspils novads

98600010116

3,1000

6312. Viesītes novads

56350150113

1,1000

6313. Viesītes novads

56800040202

4,5000

6314. Viesītes novads

56800050025

17,0000

6315. Viesītes novads

56880020023

7,3000

6316. Viesītes novads

56880040135

6,3000

"


78. Izteikt 9.pielikuma 645.punktu šādā redakcijā:

"645. Ādažu novads 80440010060

0,3810

A1"

79. Svītrot 9.pielikuma 1221. un 1222.punktu.

80. Svītrot 9.pielikuma 1227.punktu.

81. Svītrot 9.pielikuma 1364.punktu.

82. Izteikt 9.pielikuma 1421.punktu šādā redakcijā:

"1421. Daugavpils 05000033702

31,2928

05000033702001;

dzelzceļa iecirknis Daugavpils stacijas B parks"


83. Svītrot 9.pielikuma 1423. un 1424.punktu.

84. Izteikt 9.pielikuma 1425.punktu šādā redakcijā:

"1425. Daugavpils 05000083201

53,635

05000080415001;

05000080515002;

05000080619001;

05000083201001;

05000083201002;

05000083201003;

05000083201004;

05000083201006;

05000083201007;

05000083201010;

05000083201011;

05000083201012;

05000083201013;

05000083201014;

05000083201015;

05000083201016;

05000083201017;

05000083201018;

05000083201019;

05000083201020;

05000083201021;

05000083201022;

05000083201023;

05000083201024;

05000083201025;

05000083201026;

05000083201027;

05000083201028;

05000083201029;

05000083201030;

05000083201031;

05000083201038;

05000083201039;

05000083201040;

dzelzceļa iecirknis Daugavpils šķirotavas stacija"


85. Svītrot 9.pielikuma 1426.punktu.

86. Izteikt 9.pielikuma 1430.punktu šādā redakcijā:

"1430. Daugavpils 05000091101

36,0000

05000090902004;

05000090902005;

05000090902018;

05000090902019;

05000091005002;

05000091005003;

05000091005004;

05000091005005;

05000091005006;

05000091005007;

05000091005008;

05000091005009;

05000091020001;

05000091020002;

05000091021001;

05000091102001;

05000091102004;

05000091102005;

05000091104001;

05000091104002;

05000091104006;

05000091106001;

05000091203001;

05000091203002;

05000091203003;

05000091203004;

05000091203005;

05000091203006;

05000091203007;

05000091203008;

05000091203009;

05000091203010;

05000091203011;

05000091203012;

05000091203013;

05000092402001;

05000092310001;

dzelzceļa iecirknis Daugavpils stacijas D parks"


87. Svītrot 9.pielikuma 1433.punktu.

88. Izteikt 9.pielikuma 1435.punktu šādā redakcijā:

"1435. Daugavpils 05000101201

0,1143

"


89. Izteikt 9.pielikuma 1439.punktu šādā redakcijā:

"1439. Daugavpils 05000120703

20,7596

05000120703001;

dzelzceļa iecirknis Postenis 191.km-Postenis 525.km;

dzelzceļa iecirknis Daugavpils-Kurcums-Valsts robeža"


90. Svītrot 9.pielikuma 1440.punktu.

91. Izteikt 9.pielikuma 1441.punktu šādā redakcijā:

"1441. Daugavpils 05000141501

15,334

05000141501001;

05000141501002;

05000141501003;

05000141501004;

05000141501005;

05000141501006;

05000141519001;

05000141519002;

05000141519003;

dzelzceļa iecirknis Postenis 191.km-Postenis 525.km;

dzelzceļa iecirknis Daugavpils-Kurcums-Valsts robeža"


92. Svītrot 9.pielikuma 1442.punktu.

93. Svītrot 9.pielikuma 1444. un 1445.punktu.

94. Svītrot 9.pielikuma 1461.punktu.

95. Izteikt 9.pielikuma 1462.punktu šādā redakcijā:

"1462. Daugavpils novads 44460030209

33,0100

Dzelzceļa iecirknis Daugavpils-Indra-Valsts robeža"

96. Izteikt 9.pielikuma 1560.punktu šādā redakcijā:

"1560. Daugavpils novads 44680050449

1,0000

A14;

dzelzceļa iecirknis Daugavpils-Kurcums-Valsts robeža"


97. Izteikt 9.pielikuma 1565.punktu šādā redakcijā:

"1565. Daugavpils novads 44680060113

5,2000

A14;

dzelzceļa iecirknis Daugavpils-Kurcums-Valsts robeža"


98. Izteikt 9.pielikuma 1573.punktu šādā redakcijā:

"1573. Daugavpils novads 44680070017

36,13

Dzelzceļa iecirknis Daugavpils mezgla atzarojumi"

99. Svītrot 9.pielikuma 1574.punktu.

100. Izteikt 9.pielikuma 1577.punktu šādā redakcijā:

"1577. Daugavpils novads 44680090204

11,3800

44680090204010;

dzelzceļa iecirknis Krustpils-Daugavpils"


101. Svītrot 9.pielikuma 1578. un 1579.punktu.

102. Izteikt 9.pielikuma 1580.punktu šādā redakcijā:

"1580. Daugavpils novads 44700010227

67,1000

Dzelzceļa iecirknis Rēzekne-Daugavpils"

103. Svītrot 9.pielikuma 1582.punktu.

104. Izteikt 9.pielikuma 1693.punktu šādā redakcijā:

"1693. Daugavpils novads 44880050400

16,5200

44880050400002;

44880050400003;

dzelzceļa iecirknis Valsts robeža-Eglaine-Daugavpils"


105. Svītrot 9.pielikuma 1698.punktu.

106. Izteikt 9.pielikuma 1769. un 1770.punktu šādā redakcijā:

"1769. Dobeles novads 46420030138

25,7800

Dzelzceļa iecirknis Jelgava-Liepāja
1770. Dobeles novads 46420030139

3,3300

A9"

107. Svītrot 9.pielikuma 1785.punktu.

108. Svītrot 9.pielikuma 1809.punktu.

109. Izteikt 9.pielikuma 1812.punktu šādā redakcijā:

"1812. Dobeles novads 46540010057

43,8600

Dzelzceļa iecirknis Jelgava-Liepāja"

110. Svītrot 9.pielikuma 1818. un 1819.punktu.

111. Izteikt 9.pielikuma 1825.punktu šādā redakcijā:

"1825. Dobeles novads 46540030128

27,8900

Dzelzceļa iecirknis Jelgava-Liepāja"

112. Izteikt 9.pielikuma 1862.punktu šādā redakcijā:

"1862. Dobeles novads 46720030073

33,7600

Dzelzceļa iecirknis Pļaviņas-Gulbene;

Dzelzceļa iecirknis Jelgava-Liepāja"


113. Svītrot 9.pielikuma 1863. un 1864.punktu.

114. Svītrot 9.pielikuma 1890.punktu.

115. Izteikt 9.pielikuma 2069.punktu šādā redakcijā:

"2069. Engures novads 90660010742

3,3600

90660010742001; P128"

116. Svītrot 9.pielikuma 2183. un 2184.punktu.

117. Svītrot 9.pielikuma 2257.punktu.

118. Svītrot 9.pielikuma 2268.punktu.

119. Izteikt 9.pielikuma 2530.punktu šādā redakcijā:

"2530. Iecavas novads 40640060501

38,3300

40640060501001;

40640060613001;

dzelzceļa iecirknis Jelgava-Krustpils"


120. Svītrot 9.pielikuma 2531.punktu.

121. Izteikt 9.pielikuma 2542. un 2543.punktu šādā redakcijā:

"2542. Iecavas novads 40640080136

2,6000

V1004
2543. Iecavas novads 40640080139

31,8000

40640080135001;

40640080139010;

40640080139011;

40640080139017;

40640080139018;

dzelzceļa iecirknis Jelgava-Krustpils"


122. Svītrot 9.pielikuma 2559.punktu.

123. Izteikt 9.pielikuma 2574.punktu šādā redakcijā:

"2574. Iecavas novads 40640130221

16,0100

Dzelzceļa iecirknis Jelgava-Krustpils"

124. Izteikt 9.pielikuma 2578.punktu šādā redakcijā:

"2578. Ikšķiles novads 74050020560

2,7298

A6"

125. Svītrot 9.pielikuma 2589.punktu.

126. Svītrot 9.pielikuma 2656.punktu.

127. Izteikt 9.pielikuma 2691.punktu šādā redakcijā:

"2691. Inčukalna novads 80640060795

16,0200

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Lugaži-Valsts robeža"

128. Svītrot 9.pielikuma 2716.punktu.

129. Izteikt 9.pielikuma 2839.punktu šādā redakcijā:

"2839. Jaunpils novads 90560100094

8,5700

V1457"

130. Izteikt 9.pielikuma 2854.punktu šādā redakcijā:

"2854. Jelgava 09000060227

25,9758

09000060163001;

09000060163002;

09000060163003;

09000060163004;

09000060163005;

09000060163006;

09000060163007;

09000060163008;

09000060163009;

09000060163010;

09000060163011;

dzelzceļa iecirknis Tukums II-Jelgava;

dzelzceļa iecirknis Jelgava-Krustpils;

dzelzceļa iecirknis Jelgava-Liepāja;

dzelzceļa iecirknis Jelgava-Meitene"


131. Svītrot 9.pielikuma 2897.punktu.

132. Izteikt 9.pielikuma 2902.punktu šādā redakcijā:

"2902. Jelgavas novads 54520031814

46,7700

54520031908001;

54520031908002;

54520031908003;

dzelzceļa iecirknis Jelgava-Liepāja;

dzelzceļa iecirknis Glūda-Reņģe-Valsts robeža"


133. Svītrot 9.pielikuma 2904.punktu.

134. Svītrot 9.pielikuma 2906.punktu.

135. Izteikt 9.pielikuma 2909.punktu šādā redakcijā:

"2909. Jelgavas novads 54520050047

26,3400

Dzelzceļa iecirknis Jelgava-Liepāja;

dzelzceļa iecirknis Glūda-Reņģe-Valsts robeža"


136. Svītrot 9.pielikuma 2911. un 2912.punktu.

137. Izteikt 9.pielikuma 2914.punktu šādā redakcijā:

"2914. Jelgavas novads 54520060202

18,41

Dzelzceļa iecirknis Jelgava-Liepāja"

138. Svītrot 9.pielikuma 3060.punktu.

139. Svītrot 9.pielikuma 3062.punktu.

140. Svītrot 9.pielikuma 3140.punktu.

141. Svītrot 9.pielikuma 3147.punktu.

142. Izteikt 9.pielikuma 3262.punktu šādā redakcijā:

"3262. Kārsavas novads 68700040227

41,4000

Dzelzceļa iecirknis Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne I"

143. Svītrot 9.pielikuma 3265. un 3266.punktu.

144. Svītrot 9.pielikuma 3270., 3271. un 3272.punktu.

145. Izteikt 9.pielikuma 3273.punktu šādā redakcijā:

"3273. Kārsavas novads 68700060275

51,1000

68700060275001;

68700060275002;

68700060275003;

68700060275004;

dzelzceļa iecirknis Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne I"


146. Svītrot 9.pielikuma 3466.punktu.

147. Svītrot 9.pielikuma 3473. un 3474.punktu.

148. Izteikt 9.pielikuma 3489.punktu šādā redakcijā:

"3489. Krāslavas novads 60640044001

21,8000

60640044001003;

60640044001004;

dzelzceļa iecirknis Daugavpils-Indra-Valsts robeža"


149. Svītrot 9.pielikuma 3490.punktu.

150. Svītrot 9.pielikuma 3495.punktu.

151. Izteikt 9.pielikuma 3496.punktu šādā redakcijā:

"3496. Krāslavas novads 60640054001

44,3000

60640054001006;

dzelzceļa iecirknis Daugavpils-Indra-Valsts robeža"


152. Svītrot 9.pielikuma 3500. un 3501.punktu.

153. Izteikt 9.pielikuma 3502.punktu šādā redakcijā:

"3502. Krāslavas novads 60680014005

49,4800

60680014001001;

60680014001002;

60680014001005;

60680014005001;

60680014005002;

60680014005003;

dzelzceļa iecirknis Daugavpils-Indra-Valsts robeža"


154. Izteikt 9.pielikuma 3527.punktu šādā redakcijā:

"3527. Krāslavas novads 60780012001

8,2200

P61"

155. Svītrot 9.pielikuma 3528.punktu.

156. Izteikt 9.pielikuma 3529.punktu šādā redakcijā:

"3529. Krāslavas novads 60780014002

26,9500

Dzelzceļa iecirknis Daugavpils-Indra-Valsts robeža"

157. Svītrot 9.pielikuma 3570.punktu.

158. Svītrot 9.pielikuma 3573., 3574. un 3575.punktu.

159. Izteikt 9.pielikuma 3578.punktu šādā redakcijā:

"3578. Krāslavas novads 60960034200

24,6289

60960034200001;

60960034200002;

60960034200003;

60960034200004;

60960034200005;

60960034200006;

60960034200007;

60960034200008;

60960034200009;

60960034200010;

60960034200011;

60960034200012;

dzelzceļa iecirknis Daugavpils-Indra-Valsts robeža"


160. Svītrot 9.pielikuma 3579.punktu.

161. Izteikt 9.pielikuma 3580.punktu šādā redakcijā:

"3580. Krāslavas novads 60960042102

37,5000

Dzelzceļa iecirknis Daugavpils-Indra-Valsts robeža"

162. Svītrot 9.pielikuma 3665.punktu.

163. Izteikt 9.pielikuma 3708.punktu šādā redakcijā:

"3708. Krustpils novads 56760050276

24,7000

56760050276001;

56760050276002;

56760050276003;

56760050276004;

dzelzceļa iecirknis Krustpils-Rēzekne"


164. Svītrot 9.pielikuma 3710.punktu.

165. Izteikt 9.pielikuma 3712.punktu šādā redakcijā:

"3712. Krustpils novads 56760070046

23,9000

56760070046001;

dzelzceļa iecirknis Krustpils-Rēzekne II"


166. Svītrot 9.pielikuma 3715.punktu.

167. Svītrot 9.pielikuma 3720.punktu.

168. Izteikt 9.pielikuma 3721.punktu šādā redakcijā:

"3721. Krustpils novads 56760080242

33,1000

Dzelzceļa iecirknis Krustpils-Rēzekne II"

169. Svītrot 9.pielikuma 3989.punktu.

170. Svītrot 9.pielikuma 4079.punktu.

171. Izteikt 9.pielikuma 4080.punktu šādā redakcijā:

"4080. Lielvārdes novads 74480020440

35,0000

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Krustpils"

172. Izteikt 9.pielikuma 4157.punktu šādā redakcijā:

"4157. Liepāja 17000140444

0,9399

17000140444001;

dzelzceļa iecirknis Liepāja-Ventspils"


173. Svītrot 9.pielikuma 4158.punktu.

174. Svītrot 9.pielikuma 4347.punktu.

175. Izteikt 9.pielikuma 4369.punktu šādā redakcijā:

"4369. Līvānu novads 76660100518

12,2000

P63"

176. Izteikt 9.pielikuma 4381.punktu šādā redakcijā:

"4381. Līvānu novads 76680070364

7,3000

V761"

177. Svītrot 9.pielikuma 4439.punktu.

178. Izteikt 9.pielikuma 4440.punktu šādā redakcijā:

"4440. Ludzas novads 68500020355

28,5900

68500020355001;

dzelzceļa iecirknis Rēzekne II-Zilupe-Valsts robeža"


179. Izteikt 9.pielikuma 4458. un 4459.punktu šādā redakcijā:

"4458. Ludzas novads 68580040068

24,5000

Dzelzceļa iecirknis Rēzekne II-Zilupe-Valsts robeža
4459. Ludzas novads 68580040070

1,0000

V511"

180. Svītrot 9.pielikuma 4460.punktu.

181. Svītrot 9.pielikuma 4496.punktu.

182. Svītrot 9.pielikuma 4711.punktu.

183. Svītrot 9.pielikuma 4889.punktu.

184. Svītrot 9.pielikuma 5205.punktu.

185. Izteikt 9.pielikuma 5207.punktu šādā redakcijā:

"5207. Olaines novads 80800080460

44,9000

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Jelgava"

186. Svītrot 9.pielikuma 5210.punktu.

187. Svītrot 9.pielikuma 5252.punktu.

188. Izteikt 9.pielikuma 5256. un 5257.punktu šādā redakcijā:

"5256. Ozolnieku novads 54440070186

14,5900

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Jelgava
5257. Ozolnieku novads 54440070214

7,0000

P93;

dzelzceļa iecirknis Jelgava-Krustpils"


189. Izteikt 9.pielikuma 5476.punktu šādā redakcijā:

"5476. Pļaviņu novads 32920130041

5,0200

V915"

190. Izteikt 9.pielikuma 5730.punktu šādā redakcijā:

"5730. Rēzeknes novads 78440010109

55,9321

78440010109004;

78440010109005;

78440010109006;

78440010109007;

dzelzceļa iecirknis Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne I"


191. Svītrot 9.pielikuma 5731.punktu.

192. Izteikt 9.pielikuma 6058.punktu šādā redakcijā:

"6058. Riebiņu novads 76700120206

38,4900

76700120206015;

76700120206016;

76700120206017;

76700120206018;

76700120206019;

76700120206020;

76700120206021;

76700120206028;

76700120206029;

dzelzceļa iecirknis Rēzekne-Daugavpils"


193. Svītrot 9.pielikuma 6061.punktu.

194. Izteikt 9.pielikuma 6086., 6087., 6088., 6089., 6090., 6091., 6092., 6093., 6094., 6095., 6096., 6097., 6098., 6099., 6100., 6101., 6102., 6103., 6104., 6105., 6106., 6107., 6108., 6109. un 6110.punktu šādā redakcijā:

"6086. Mērsraga novads 88780010141

0,5000

P127
6087. Mērsraga novads 88780010147

11,6000

P131
6088. Mērsraga novads 88780020096

0,9000

V1401
6089. Mērsraga novads 88780020234

4,6000

V1401
6090. Mērsraga novads 88780020267

0,3000

V1401
6091. Mērsraga novads 88780020269

0,9000

V1401
6092. Mērsraga novads 88780020270

0,2000

V1401
6093. Mērsraga novads 88780020272

0,3000

V1401
6094. Mērsraga novads 88780020275

0,3300

V1401
6095. Mērsraga novads 88780030725

7,0000

P131
6096. Mērsraga novads 88780030726

6,2000

V1401
6097. Mērsraga novads 88780030761

2,3400

P131
6098. Mērsraga novads 88780030776

5,3000

P131
6099. Mērsraga novads 88780030777

0,9000

V1401
6100. Mērsraga novads 88780030813

3,1000

P131
6101. Mērsraga novads 88780030858

0,1000

V1401
6102. Mērsraga novads 88780030870

0,1600

V1401
6103. Mērsraga novads 88780030871

0,1000

V1401
6104. Mērsraga novads 88780030872

0,2000

V1401
6105. Mērsraga novads 88780030873

0,0650

V1401
6106. Mērsraga novads 88780030874

0,0500

V1401
6107. Mērsraga novads 88780030875

0,4200

V1401
6108. Mērsraga novads 88780030992

0,1500

V1401
6109. Mērsraga novads 88780031007

0,1600

V1401
6110. Mērsraga novads 88780040209

7,8000

V1401"

195. Izteikt 9.pielikuma 6153.punktu šādā redakcijā:

"6153. Ropažu novads 80840110166

26,4900

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Preču 2-Ērgļi"

196. Svītrot 9.pielikuma 6547.punktu.

197. Svītrot 9.pielikuma 6549.punktu.

198. Svītrot 9.pielikuma 6723.punktu.

199. Svītrot 9.pielikuma 6746.punktu.

200. Izteikt 9.pielikuma 6747.punktu šādā redakcijā:

"6747. Siguldas novads 80940010149

23,8000

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Lugaži-Valsts robeža"

201. Svītrot 9.pielikuma 6751.punktu.

202. Izteikt 9.pielikuma 6752.punktu šādā redakcijā:

"6752. Siguldas novads 80940030207

35,5000

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Lugaži-Valsts robeža"

203. Svītrot 9.pielikuma 6990.punktu.

204. Svītrot 9.pielikuma 6993.punktu.

205. Izteikt 9.pielikuma 7124.punktu šādā redakcijā:

"7124. Talsu novads 88540120158

48,0316

Dzelzceļa iecirknis Ventspils-Tukums II"

206. Svītrot 9.pielikuma 7127.punktu.

207. Svītrot 9.pielikuma 7340.punktu.

208. Svītrot 9.pielikuma 7348.punktu.

209. Svītrot 9.pielikuma 7385.punktu.

210. Izteikt 9.pielikuma 7507.punktu šādā redakcijā:

"7507. Tukuma novads 90800060104

29,2000

90800060104016;

90800060104017;

dzelzceļa iecirknis Tukums II-Jelgava"


211. Svītrot 9.pielikuma 7510.punktu.

212. Svītrot 9.pielikuma 7804.punktu.

213. Svītrot 9.pielikuma 7807.punktu.

214. Svītrot 9.pielikuma 7861.punktu.

215. Izteikt 9.pielikuma 7862.punktu šādā redakcijā:

"7862. Vecumnieku novads 40940090134

18,0000

40940090134001;

40940090134002;

40940090134005;

dzelzceļa iecirknis Jelgava-Krustpils"


216. Svītrot 9.pielikuma 7866.punktu.

217. Izteikt 9.pielikuma 7867.punktu šādā redakcijā:

"7867. Vecumnieku novads 40940100085

21,1100

Dzelzceļa iecirknis Jelgava-Krustpils"

218. Svītrot 9.pielikuma 7869.punktu.

219. Izteikt 9.pielikuma 7875.punktu šādā redakcijā:

"7875. Vecumnieku novads 40940120619

27,1500

40940120619001;

40940120619002;

40940120619003;

40940120619004;

40940120619005;

40940120619007;

dzelzceļa iecirknis Jelgava-Krustpils"


220. Svītrot 9.pielikuma 7880.punktu.

221. Izteikt 9.pielikuma 7952.punktu šādā redakcijā:

"7952. Ventspils 27000230203

50,3055

27000230203002;

27000230203005;

27000230203006;

27000230203007;

27000230203008;

27000230203009;

27000230203010;

27000230203011;

27000230203012;

27000230203013;

27000230203014;

27000230203015;

dzelzceļa iecirknis Liepāja-Ventspils;

dzelzceļa iecirknis Ventspils-Tukums II"


222. Izteikt 9.pielikuma 8329.punktu šādā redakcijā:

"8329. Ventspils novads 98660130014

1,0000

A10"

223. Svītrot 9.pielikuma 8330.punktu.

224. Izteikt 9.pielikuma 8331.punktu šādā redakcijā:

"8331. Ventspils novads 98660130019

10,0000

Dzelzceļa iecirknis Ventspils-Tukums II"

225. Svītrot 9.pielikuma 8332.punktu.

226. Svītrot 9.pielikuma 8334.punktu.

227. Izteikt 9.pielikuma 8338.punktu šādā redakcijā:

"8338. Ventspils novads 98660170106

39,9000

98660130022001;

dzelzceļa iecirknis Ventspils-Tukums II"


228. Svītrot 9.pielikuma 8356. un 8357.punktu.

229. Izteikt 9.pielikuma 8377.punktu šādā redakcijā:

"8377. Ventspils novads 98700110072

15,3919

Dzelzceļa iecirknis Ventspils-Tukums II"

230. Svītrot 9.pielikuma 8378.punktu.

231. Izteikt 9.pielikuma 8380.punktu šādā redakcijā:

"8380. Ventspils novads 98700120146

18,7447

Dzelzceļa iecirknis Ventspils-Tukums II"

232. Izteikt 9.pielikuma 8382.punktu šādā redakcijā:

"8382. Ventspils novads 98700130035

26,9000

Dzelzceļa iecirknis Ventspils-Tukums II"

233. Izteikt 9.pielikuma 8385.punktu šādā redakcijā:

"8385. Ventspils novads 98740020077

22,9000

Dzelzceļa iecirknis Ventspils-Tukums II"

234. Svītrot 9.pielikuma 8387.punktu.

235. Svītrot 9.pielikuma 8390.punktu.

236. Izteikt 9.pielikuma 8391.punktu šādā redakcijā:

"8391. Ventspils novads 98740040082

29,0324

98740040114001; dzelzceļa iecirknis Ventspils-Tukums II"

237. Svītrot 9.pielikuma 8392.punktu.

238. Izteikt 9.pielikuma 8622.punktu šādā redakcijā:

"8622. Zilupes novads 68170010124

17,2088

68170010124008;

68170010124009;

68170010124010;

68170010124011;

68170010180001;

68170010180002;

68170010180003;

68170010180004;

dzelzceļa iecirknis Rēzekne II-Zilupe-Valsts robeža"


239. Svītrot 9.pielikuma 8623.punktu.

240. Papildināt 9.pielikumu ar 8674.-8757.punktu šādā redakcijā:

"8674. Ādažu novads 80440070428

0,2400

V46
8675. Baldones novads 80050010038

3,9300

V9
8676. Baldones novads 80050010039

0,5100

V9
8677. Baldones novads 80250070198

1,5100

A7
8678. Beverīnas novads 96460030346

6,2000

V196
8679. Dundagas novads 88620070343

0,0979

P124
8680. Cēsu novads 42010030222

0,3792

P30
8681. Daugavpils 05000090006

2,9890

Dzelzceļa iecirknis Daugavpils atzarojums Nr.1
8682. Daugavpils 05000110001

6,2000

05000111401001
8683. Daugavpils novads 44680090017

0,5000

05000083201005;

44680090017001;

44680090017002;

44680090017003;

dzelzceļa iecirknis Rēzekne I-Daugavpils

8684. Daugavpils 05000200206

1,7248

Dzelzceļa iecirknis Daugavpils stacijas B parks
8685. Dobeles novads 46460010134

0,4300

P97
8686. Dobeles novads 46540010049

0,2700

V1428
8687. Durbes novads 64940050117

1,0000

Dzelzceļa iecirknis Jelgava-Liepāja (Stacijas Ilmāja ceļi)
8688. Engures novads 90820040228

24,0300

Dzelzceļa iecirknis Torņakalns-Tukums II
8689. Engures novads 90820060080

9,4500

Dzelzceļa iecirknis Torņakalns-Tukums II
8690. Engures novads 90820080115

16,0900

Dzelzceļa iecirknis Torņakalns-Tukums II
8691. Engures novads 90820110022

40,1600

Dzelzceļa iecirknis Torņakalns-Tukums II
8692. Ērgļu novads 70920050143

0,1700

P78
8693. Inčukalna novads 80640060669

13,2500

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Lugaži-Valsts robeža
8694. Inčukalna novads 80640060670

8,1300

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Lugaži-Valsts robeža
8695. Inčukalna novads 80640080213

16,6500

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Lugaži-Valsts robeža
8696. Inčukalna novads 80640080214

5,4500

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Lugaži-Valsts robeža
8697. Jaunpils novads 90560100102

0,5400

V1457
8698. Ilūkstes novads 44800060038

1,0000

V718
8699. Ilūkstes novads 44070060030

1,0825

V718
8700. Jaunjelgavas novads 32070010187

0,6885

8701. Jaunjelgavas novads 32070010180

0,0424

8702. Jelgava 09000150188

0,1000

LDZ sūkņu stacija
8703. Jelgavas novads 54480060469

0,0100

8704. Jēkabpils 56010010009

1,1100

8705. Jēkabpils 56010011619

1,8521

Dzelzceļa iecirknis Krustpils stacijas dzelzceļa pievedceļš Nr.49a
8706. Jēkabpils 56010013230

1,5766

56010013605001
8707. Jūrmala 13000145430

0,0441

Dzelzceļa iecirknis Torņakalns-Tukums II
8708. Jūrmala 13000260038

1,5301

8709. Jūrmala 13000266408

4,5947

V6408
8710. Krāslavas novads 60780010016

7,7400

P61
8711. Krāslavas novads 60960070423

4,0000

P62
8712. Krustpils novads 56460110003

1,3000

V761
8713. Liepāja 17000120676

0,1765

Dzelzceļa iecirknis Liepājas stacijas ceļi
8714. Liepāja 17000120760

0,4986

8715. Liepāja 17000130002

10,3030

Dzelzceļa iecirknis Liepājas stacijas ceļi; dzelzceļa iecirknis Jelgava-Liepāja
8716. Liepāja 17000140429

1,1453

8717. Liepāja 17000140443

0,4955

8718. Liepāja 17000120767

0,5924

8719. Liepāja 17000140452

1,2880

Dzelzceļa iecirknis Liepājas stacijas ceļi
8720. Liepāja 17000020177

2,4192

Dzelzceļa iecirknis Liepājas stacijas ceļi
8721. Līvānu novads 76660100188

1,8700

P63
8722. Līvānu novads 76680070219

4,3000

V761
8723. Ludzas novads 68580040049

2,0000

V511
8724. Madonas novads 70010011808

3,2600

P37
8725. Mārupes novads 80760071612

6,0700

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Jelgava
8726. Mārupes novads 80760080264

11,1200

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Jelgava
8727. Pārgaujas novads 42820040387

0,2100

V127
8728. Pļaviņu novads 32920130002

1,8000

V915
8729. Preiļu novads 76010030114

2,2000

V741
8730. Priekuļu novads 42600010093

0,0400

V332
8731. Priekuļu novads 42600030301

1,0000

V296
8732. Rēzeknes novads 78540010036

0,2000

V573
8733. Rēzeknes novads 78540030008

0,3100

V556
8734. Saldus novads 84820020361

0,0896

Dzelzceļa iecirknis Glūda-Reņģe-Valsts robeža
8735. Saulkrastu novads 80130040198

0,2800

Dzelzceļa iecirknis Zemitāni-Skulte
8736. Siguldas novads 80150021514

0,6900

V83
8737. Siguldas novads 80940020009

0,0400

V83
8738. Siguldas novads 80940030004

4,7000

V96
8739. Siguldas novads 80940040653

0,8600

V83
8740. Siguldas novads 80150030233

0,6046

P8
8741. Skrundas novads 62090010063

0,6651

62090010057005; dzelzceļa iecirknis Jelgava-Liepāja
8742. Skrundas novads 62090030314

0,0746

A9
8743. Smiltenes novads 94580080286

0,8000

V247
8744. Stopiņu novads 80960060004

0,3000

V52
8745. Stopiņu novads 80960080364

0,7000

V35
8746. Stopiņu novads 80960090067

0,1497

Dzelzceļa iecirknis Rīga-Krustpils
8747. Madonas novads 70010011482

0,0766

8748. Madonas novads 70660020190

0,3119

8749. Tukuma novads 90740040224

0,3800

Dzelzceļa iecirknis Ventspils-Tukums II
8750. Vaiņodes novads 64920040793

1,1000

V1212
8751. Vaiņodes novads 64920060675

0,2000

V1212
8752. Valmiera 96010060020

0,5250

A3
8753. Valmiera 96010090056

0,5945

A3
8754. Valmiera 96010150007

1,2310

P18
8755. Ventspils novads 98660130017

4,0000

A10
8756. Ventspils 27000230122

0,2726

27000230203001
8757. Ventspils 27000230123

2,7161

27000230203017"

241. Izteikt 10.pielikuma 956.punktu šādā redakcijā:

"956. Ozolnieku novads 54660010810

0,0500

54660010810001"

242. Izteikt 10.pielikuma 1109.punktu šādā redakcijā:

"1109. Saulkrastu novads 80330040561

0,0090

80330040612001"

243. Svītrot 10.pielikuma 1333.punktu.

244. Svītrot 10.pielikuma 1338.punktu.

245. Papildināt 10.pielikumu ar 1363.-1699.punktu šādā redakcijā:

"1363. Aglonas novads 60580040013

0,0400

60580040135001
1364. Aglonas novads 60720050304

0,0250

60720050291001
1365. Aglonas novads 60720050300

0,0200

60720053310001
1366. Alojas novads 66370060072

0,0400

66370060077001
1367. Alojas novads 66070030118

0,0036

66070030080007
1368. Alojas novads 66070020025

0,0030

66070020006003
1369. Alojas novads 66070010285

0,0036

66070010285001
1370. Alojas novads 66170010234

0,0130

66170010183002
1371. Alojas novads 66440020137

0,1270

66440020137001
1372. Auces novads 46500010251

0,0600

46500010251001
1373. Auces novads 46050383805

0,0070

46050383810002
1374. Auces novads 46050252503

0,0100

46050252501004
1375. Auces novads 46050444421

0,0050

46050444411001
1376. Auces novads 46050474711

0,0150

46050474709001
1377. Auces novads 46500010285

0,0040

46500010315001
1378. Auces novads 46500020095

0,0050

46500020116001
1379. Auces novads 46640020088

0,0050

46640020324001
1380. Auces novads 46640020255

0,0100

46640020255001
1381. Auces novads 46900040289

0,0250

46900040289001
1382. Auces novads 46900050122

0,0060

46900050148002
1383. Auces novads 46940020155

0,0060

46940020322001
1384. Alūksnes novads 36420100092

0,0200

36420100092001
1385. Ādažu novads 80440050335

0,0065

80440050079001
1386. Balvu novads 38560040156

0,0100

1387. Balvu novads 38580060349

0,0400

1388. Balvu novads 38500020516

0,0200

38500020516001
1389. Bauskas novads 40520090345

0,0100

1390. Bauskas novads 40460190085

0,0190

40460190077001
1391. Bauskas novads 40920020389

0,1000

1392. Bauskas novads 40920040040

0,0600

40920040188016
1393. Bauskas novads 40680100078

0,0060

40680100017007
1394. Bauskas novads 40920130132

0,0100

40920130142006
1395. Bauskas novads 40720040135

0,0500

1396. Salas novads 56900010050

0,0068

56900010479001
1397. Carnikavas novads 80520021560

0,0006

1398. Cesvaines novads 70070040038

0,1000

70070040038001
1399. Cēsu novads 42010060060

0,0159

42010061713001
1400. Cēsu novads 42010080149

0,0110

42010080735002
1401. Dagdas novads 60090020415

0,0230

60090020415001
1402. Dagdas novads 60460040267

0,1000

60460040267001
1403. Dagdas novads 60800011015

0,0690

60800011015001
1404. Dagdas novads 60900010230

0,1200

60900010515001
1405. Dagdas novads 60920060335

0,0200

60920060135001
1406. Dagdas novads 60560040047

0,0200

60560040493001
1407. Dagdas novads 60760020094

0,0400

60760020070006
1408. Dagdas novads 60560040482

0,0400

60560040482001
1409. Daugavpils 05000250114

0,0168

05000250201001
1410. Daugavpils novads 44880050386

0,0050

44880050678002
1411. Daugavpils novads 44620010202

0,0260

44620010202001
1412. Daugavpils novads 44620030624

0,0120

44620030624001
1413. Daugavpils novads 44620030626

0,0326

44620030377009
1414. Daugavpils novads 44620030627

0,0200

44620030627001
1415. Dobeles novads 46460010139

0,0055

46460010139001
1416. Dobeles novads 46520020221

0,0100

46520020221001
1417. Dobeles novads 46520020302

0,1000

46520020302001
1418. Dobeles novads 46010134056

0,0480

46010134042001
1419. Dobeles novads 46010135839

0,0190

46010135803001
1420. Dobeles novads 46520020219

0,0020

46520020219001
1421. Dobeles novads 46010124841

0,0030

46010124838001
1422. Dobeles novads 46520050383

0,0300

46520050383001
1423. Dobeles novads 46520050491

0,0100

46520050272001
1424. Dobeles novads 46520050492

0,0100

46520050376001
1425. Dobeles novads 46520060201

0,0100

46520060143001
1426. Dobeles novads 46520050460

0,0200

46520050418001
1427. Dobeles novads 46010044455

0,0225

46010044411001
1428. Dobeles novads 46460100106

0,0100

46460100152001
1429. Dobeles novads 46460030173

0,0100

46460030173001
1430. Dobeles novads 46460080265

0,0100

46460080265001
1431. Dobeles novads 46540050146

0,0510

46540050146001
1432. Dundagas novads 88500200508

0,1400

88500200205001
1433. Engures novads 90660010631

0,0250

1434. Garkalnes novads 80600120737

0,0150

80600120007001
1435. Grobiņas novads 64090030304

0,0080

64090030155001
1436. Gulbenes novads 50010070277

0,0128

50010070277001
1437. Iecavas novads 40640080261

0,0600

40640080261001
1438. Ilūkstes novads 44800050013

0,0120

44800050422002
1439. Ilūkstes novads 44900020325

0,0152

44900020173010
1440. Ilūkstes novads 44900030014

0,0152

44900030140001
1441. Inčukalna novads 80170020113

0,0150

80170020412001
1442. Jaunpils novads 90560030178

0,0500

90560030178001
1443. Jaunpils novads 90560080369

0,2700

90560080369001
1444. Jaunpils novads 90560070131

0,0060

90560070072001
1445. Jaunjelgavas novads 32860020334

0,0300

32860020334001
1446. Jaunjelgavas novads 32860020339

0,0400

32860020339001
1447. Jelgava 09000010198

0,0065

09000010647001
1448. Jelgava 09000010206

0,0053

09000010621001
1449. Jelgava 09000010221

0,0228

09000010221001
1450. Jelgava 09000010577

0,0093

09000010577001
1451. Jelgava 09000010687

0,0168

09000010687001
1452. Jelgava 09000020166

0,0091

09000020166001
1453. Jelgava 09000030285

0,0083

09000030285001
1454. Jelgava 09000040010

0,0241

09000040481001
1455. Jelgava 09000040456

0,0198

09000040456001
1456. Jelgava 09000050142

0,0055

09000050396001
1457. Jelgava 09000050147

0,0070

09000050147001
1458. Jelgava 09000050164

0,0156

09000050164001
1459. Jelgava 09000050461

0,0182

09000050461001
1460. Jelgava 09000050463

0,0126

09000050463001
1461. Jelgava 09000050480

0,0085

09000050480001
1462. Jelgava 09000060111

0,0082

09000060111001
1463. Jelgava 09000060336

0,0109

09000060336001
1464. Jelgava 09000060337

0,0095

09000060337001
1465. Jelgava 09000070133

0,0040

09000070133001
1466. Jelgava 09000080222

0,0049

09000080222001
1467. Jelgava 09000130130

0,0068

09000130130001
1468. Jelgava 09000130183

0,0061

1469. Jelgava 09000140253

0,0051

09000140253001
1470. Jelgava 09000160904

0,0046

09000160968001
1471. Jelgava 09000170131

0,0082

09000170335001
1472. Jelgava 09000180056

0,0338

09000180056001
1473. Jelgava 09000210509

0,0151

09000210268001
1474. Jelgava 09000210517

0,0026

09000210517001
1475. Jelgava 09000210654

0,0164

09000210654001
1476. Jelgava 09000260039

0,0144

09000260039001
1477. Jelgava 09000260301

0,0175

09000260301001
1478. Jelgava 09000270083

0,0082

09000270241001
1479. Jelgava 09000270086

0,0090

09000270086001
1480. Jelgava 09000270107

0,0072

09000270107001
1481. Jelgava 09000270268

0,0378

09000270268001
1482. Jelgava 09000360194

0,0142

09000360194001
1483. Jelgava 09000280078

0,0036

09000280078001
1484. Jelgavas novads 54110010139

0,0100

54110010139001
1485. Jelgavas novads 54310020358

0,0100

54310020358001
1486. Jelgavas novads 54560080080

0,0100

54560080080001
1487. Jelgavas novads 54560100035

0,0100

54560100035001
1488. Jelgavas novads 54620060250

0,0100

54620060250001
1489. Jelgavas novads 54620060290

0,0100

54620060290001
1490. Jelgavas novads 54620060291

0,0100

54620060147004
1491. Jelgavas novads 54700030168

0,0140

54700030340001
1492. Jelgavas novads 54740070587

0,1500

54740070587001
1493. Jelgavas novads 54820050018

0,0100

54820050018001
1494. Jelgavas novads 54480060314

0,0100

54480060314001
1495. Jelgavas novads 54480060327

0,0150

54480060327001
1496. Jelgavas novads 54110010131

0,0300

54110010131001
1497. Jelgavas novads 54480060334

0,0100

54480060626001
1498. Jelgavas novads 54520040280

0,1100

54520040280001
1499. Jelgavas novads 54600020360

0,0350

54600020360001
1500. Jelgavas novads 54620060406

0,0100

54620060406001
1501. Jelgavas novads 54620080022

0,0100

54620080053002
1502. Jelgavas novads 54700030322

0,0700

54700030322001
1503. Jelgavas novads 54860040460

0,0100

54860040460001
1504. Jelgavas novads 54860050427

0,0600

1505. Jelgavas novads 54860130454

0,0300

54860130454002
1506. Jelgavas novads 54860130655

0,0100

54860130431001
1507. Jēkabpils 56010020799

0,0506

56010020799001
1508. Jēkabpils 56010021460

0,0226

56010021471001
1509. Jūrmala 13000082010

0,0355

13000082010001
1510. Jūrmala 13000086418

1,4654 (18/100 domājamās daļas)

13000086418001;

13000086418002;

13000086418003;

13000086418004;

13000086418005;

13000086418006;

13000086418007;

13000086418010;

13000086418011;

13000086418012;

13000086418013;

13000086418014;

13000086418015;

13000086418016;

13000086418018;

13000086418019

1511. Jūrmala 13000120109

0,0152

13000120109001
1512. Jūrmala 13000265205

0,0182

13000265205001
1513. Jūrmala 13000260124

0,0065

13000264716001
1514. Kandavas novads 90110010966

0,0100

1515. Kandavas novads 90700030192

0,0135

90700030192001
1516. Kandavas novads 90700030195

0,0170

90700030195001
1517. Kandavas novads 90920030165

0,0126

90920030139001
1518. Krāslavas novads 60010010461

0,0098

1519. Krāslavas novads 60010010462

0,0121

1520. Krāslavas novads 60010010463

0,0106

1521. Krāslavas novads 60010021759

0,0501

1522. Krāslavas novads 60010021847

0,0100

1523. Krāslavas novads 60010021848

0,0063

1524. Krāslavas novads 60010021850

0,0528

1525. Krāslavas novads 60010021851

0,0113

1526. Krāslavas novads 60010021853

0,0178

1527. Krāslavas novads 60010021854

0,0069

1528. Krāslavas novads 60010021855

0,0210

1529. Krāslavas novads 60010021858

0,0361

1530. Krāslavas novads 60010021859

0,0230

1531. Krāslavas novads 60700050097

0,0200

60700050076007
1532. Krustpils novads 56680060411

0,0600

56680060411001
1533. Krustpils novads 56940080232

0,0089

56940080232001
1534. Kuldīgas novads 62010320135

0,0637

62010320135001
1535. Kuldīgas novads 62010040090

0,0024

1536. Ķeguma novads 74090020098

0,0100

74090020064006
1537. Ķeguma novads 74840040440

0,0120

74840040162002
1538. Ķeguma novads 74440050027

0,0265

74440050228002
1539. Ķekavas novads 80070010260

0,0240

80070010514001
1540. Lielvārdes novads 74130010082

0,0260

74130010677001
1541. Lielvārdes novads 74130020805

0,0269

74130020656001
1542. Lielvārdes novads 74130020806

0,0630

74130020674001
1543. Liepāja 17000020418

0,0047

1544. Liepāja 17000110350

0,0137

1545. Liepāja 17000220164

0,0082

1546. Liepāja 17000110479

0,0282

1547. Liepāja 17000020596

0,0415

1548. Limbažu novads 66010030054

0,0836

1549. Limbažu novads 66010030058

0,0120

1550. Limbažu novads 66010040069

0,0251

1551. Limbažu novads 66010050092

0,0040

66010050092001
1552. Limbažu novads 66010060087

0,0800

1553. Limbažu novads 66010070110

0,0043

66010070110001
1554. Limbažu novads 66010090035

0,0200

1555. Limbažu novads 66840020246

0,0026

66840020103011
1556. Limbažu novads 66680010194

0,0160

66680010326015
1557. Limbažu novads 66010070115

0,0140

66010070115001
1558. Līgatnes novads 42620040695

0,0275

1559. Līvānu novads 76110052413

0,0119

76110052413001
1560. Līvānu novads 76110040109

0,0139

76110040203001
1561. Līvānu novads 76520010039

0,0120

76520010094004
1562. Līvānu novads 76660100197

0,0120

76660100490003
1563. Līvānu novads 76660100195

0,0120

76660100492010
1564. Līvānu novads 76110030603

0,0080

76110030603001
1565. Ludzas novads 68460070556

0,0061

68460070556001
1566. Ludzas novads 68780020142

0,0150

68780020142001
1567. Ludzas novads 68010060342

0,0103

68010060342001
1568. Madonas novads 70010011218

0,0500

70010011218001
1569. Madonas novads 70010011459

0,0500

1570. Madonas novads 70010011480

0,0500

1571. Madonas novads 70010011486

0,0448

1572. Madonas novads 70010011542

0,0500

1573. Madonas novads 70010011688

0,0100

70010011688001
1574. Madonas novads 70500070170

0,0186

70500070170001
1575. Madonas novads 70620120108

0,0100

70620120044003
1576. Madonas novads 70680050065

0,0100

70680050065001
1577. Mazsalacas novads 96110010033

0,0360

96110011804001
1578. Mazsalacas novads 96760050203

0,0100

96760050122003
1579. Mazsalacas novads 96310020022

0,0100

96310020016005
1580. Naukšēnu novads 96720060392

0,0400

96720060392001
1581. Naukšēnu novads 96660040234

0,0200

96660040060002
1582. Olaines novads 80800010314

0,0040

80800010075023
1583. Olaines novads 80800080507

0,0100

80800080413013
1584. Ozolnieku novads 54660011206

0,0200

54660010761001
1585. Ozolnieku novads 54780040368

0,0300

54780040368001
1586. Ozolnieku novads 54780070181

0,0100

54780070181001
1587. Pāvilostas novads 64960050280

0,0600

64960050280001
1588. Preiļu novads 76010020067

0,0045

76010021602001
1589. Preiļu novads 76010040129

0,0144

76010040617001
1590. Preiļu novads 76010050015

0,0135

76010050604001
1591. Priekuļu novads 42600050147

0,0080

42600050122002
1592. Priekuļu novads 42720070610

0,0105

42720070222003
1593. Priekuļu novads 42940010106

0,0070

1594. Priekuļu novads 42940010105

0,0120

1595. Rēzekne 21000040849

0,0127

21000040849001
1596. Rēzekne 21000060124

0,0111

21000060124001
1597. Rēzekne 21000060408

0,0214

21000060408001
1598. Rēzekne 21000080622

0,0132

21000080622001
1599. Rēzekne 21000080710

0,0264

21000080710001
1600. Rēzekne 21000090423

0,0171

21000090423001
1601. Rēzekne 21000091013

0,0095

21000091013001
1602. Rēzekne 21000091318

0,0219

21000091318001
1603. Rēzekne 21000140445

0,0104

21000140445001
1604. Rēzekne 21000170150

0,0101

21000170150001
1605. Rēzekne 21000110142

0,0207

21000110142001
1606. Rēzekne 21000110294

0,0156

21000110294001
1607. Rēzeknes novads 78460070346

0,0100

78460070346001
1608. Rēzeknes novads 78700031363

0,0200

78700031363001
1609. Rēzeknes novads 78620050005

0,0200

78620050005001
1610. Riebiņu novads 76620050857

0,1000

76620050792002
1611. Riebiņu novads 76700110073

0,0600

76700110123009
1612. Riebiņu novads 76700120234

0,0500

76700120234001
1613. Riebiņu novads 76760040059

0,0260

76760040333005
1614. Riebiņu novads 76800040208

0,0060

76800040344004
1615. Ropažu novads 80840090409

0,0527

80840090617001
1616. Rucavas novads 64520100215

0,0400

1617. Rucavas novads 64840080286

0,0080

1618. Rugāju novads 38640040267

0,0100

1619. Rūjienas novads 96150052212

0,0070

96150052202008
1620. Rūjienas novads 96150060810

0,0400

1621. Rūjienas novads 96940050169

0,0200

96940050119022
1622. Rūjienas novads 96680030188

0,0262

96680030152001
1623. Salacgrīvas novads 66050010055

0,1700

66050010055001
1624. Salacgrīvas novads 66720050322

0,0484

66720050254001
1625. Salacgrīvas novads 66600090467

0,0100

66600090419001
1626. Salas novads 56860020283

0,0070

56860020283001
1627. Salas novads 56860020773

0,1000

56860020773001
1628. Salaspils novads 80310090054

0,0150

80310090088001
1629. Salaspils novads 80110040154

0,0100

80110041121001
1630. Salaspils novads 80110040155

0,0150

80110040110001
1631. Salaspils novads 80110040156

0,0256

80110041106001
1632. Salaspils novads 80110041555

0,1100

80110041555001
1633. Salaspils novads 80310170186

0,0150

1634. Saldus novads 84010110276

0,0277

1635. Saldus novads 84250040207

0,0180

1636. Saldus novads 84700050136

0,0040

1637. Saldus novads 84720040386

0,0480

1638. Saldus novads 84860010379

0,0100

1639. Saldus novads 84860020517

0,0120

84860020100003
1640. Saldus novads 84860020518

0,0120

1641. Saldus novads 84960070451

0,0040

84960070119019
1642. Saldus novads 84010060212

0,0176

84010060194003
1643. Saldus novads 84010080163

0,0085

84010080071002
1644. Saldus novads 84010080164

0,0100

84010080101006
1645. Saldus novads 84580030294

0,0100

84580030290004
1646. Saldus novads 84480060402

0,0080

84480060383001
1647. Siguldas novads 42660040076

0,0080

42660040115014
1648. Skrundas novads 62290150020

0,0080

1649. Talsu novads 88010040335

0,0200

88010040335001
1650. Talsu novads 88010080190

0,0039

88010080190001
1651. Talsu novads 88010080191

0,0100

88010080191001
1652. Talsu novads 88010090237

0,0300

88010090237001
1653. Talsu novads 88010090238

0,0150

88010090238001
1654. Talsu novads 88010100145

0,0062

88010100145001
1655. Talsu novads 88010110089

0,0300

88010110089001
1656. Talsu novads 88010110090

0,0060

88010110090001
1657. Talsu novads 88010120345

0,0100

88010120345001
1658. Talsu novads 88150010219

0,0030

88150010152002
1659. Talsu novads 88150020065

0,0050

88150020052001
1660. Talsu novads 88170010131

0,0040

88170010129001
1661. Talsu novads 88170020124

0,0050

88170020114001
1662. Talsu novads 88370020120

0,0055

88370020050003
1663. Talsu novads 88370060123

0,0055

88370060118001
1664. Talsu novads 88370060124

0,0070

88370060118002
1665. Talsu novads 88700110161

0,0050

88700110300001
1666. Talsu novads 88920090363

0,0040

88920090293001
1667. Talsu novads 88960040244

0,0015

88960040293001
1668. Tukuma novads 90010040854

0,0611

90010040854001
1669. Tukuma novads 90480050237

0,0050

90480050221001
1670. Tukuma novads 90680030268

0,0065

1671. Tukuma novads 90740080253

0,0200

1672. Valkas novads 94010070150

0,0600

94010070213005
1673. Valkas novads 94010080433

0,0400

1674. Valkas novads 94520080127

0,0100

94520080313001
1675. Valkas novads 94880060418

0,1200

94880060418001
1676. Valkas novads 94520080105

0,0140

1677. Valkas novads 94660050142

0,0280

94660050079001
1678. Varakļānu novads 70170010306

0,0200

1679. Varakļānu novads 70170010362

0,0300

70170010362001
1680. Varakļānu novads 70780040394

0,0212

70780040394001
1681. Varakļānu novads 70780050125

0,1000

1682. Vecpiebalgas novads 42580030055

0,0150

42580030181001
1683. Vecumnieku novads 40800020439

0,0200

40800020439001
1684. Vecumnieku novads 40800020435

0,0200

1685. Vecumnieku novads 40840030074

0,0200

1686. Vecumnieku novads 40840010094

0,0200

1687. Ventspils 27000060212

0,0098

27000060212001
1688. Ventspils 27000050721

0,0287

1689. Ventspils 27000260266

0,0147

27000260266001
1690. Ventspils novads 98740060008

0,0100

98740060243001
1691. Ventspils novads 98130020124

0,0100

98130020403003
1692. Ventspils novads 98130030124

0,0100

98130030108001
1693. Ventspils novads 98130050112

0,0100

98130050310001
1694. Ventspils novads 98440080065

0,0100

98440080100002
1695. Ventspils novads 98600050213

0,0100

98600050329001
1696. Ventspils novads 98660240139

0,0100

98660240052002
1697. Ventspils novads 98660240140

0,0100

98660240052003
1698. Ventspils novads 98840140111

0,0100

98840140226001
1699. Viļakas novads 38700020308

0,2000

"


246. Svītrot 11.pielikuma 8.punktu.

247. Svītrot 11.pielikuma 117.punktu.

248. Izteikt 11.pielikuma 449.punktu šādā redakcijā:

"449. Daugavpils 05000150716

0,0295

"


249. Svītrot 11.pielikuma 690. un 691.punktu.

250. Svītrot 11.pielikuma 742.punktu.

251. Izteikt 11.pielikuma 747.punktu šādā redakcijā:

"747. Jelgavas novads 54520020227

3,3000

"


252. Svītrot 11.pielikuma 891.punktu.

253. Svītrot 11.pielikuma 893.punktu.

254. Svītrot 11.pielikuma 900.punktu.

255. Svītrot 11.pielikuma 1018. un 1019.punktu.

256. Svītrot 11.pielikuma 1027. un 1028.punktu.

257. Svītrot 11.pielikuma 1030.punktu.

258. Izteikt 11.pielikuma 1120.punktu šādā redakcijā:

"1120. Rucavas novads 64840110022

0,3356

"


259. Svītrot 11.pielikuma 1125. un 1126.punktu.

260. Svītrot 11.pielikuma 1149. un 1150.punktu.

261. Svītrot 11.pielikuma 1165.punktu.

262. Svītrot 11.pielikuma 1170.punktu.

263. Svītrot 11.pielikuma 1195. un 1196.punktu.

264. Svītrot 11.pielikuma 1199.punktu.

265. Svītrot 11.pielikuma 1202.punktu.

266. Svītrot 11.pielikuma 1204.punktu.

267. Svītrot 11.pielikuma 1209.punktu.

268. Svītrot 11.pielikuma 1211., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., 1217., 1218. un 1219.punktu.

269. Papildināt 11.pielikumu ar 1242.-1687.punktu šādā redakcijā:

"1242. Aizputes novads 64480050603

1,7724

1243. Alojas novads 66270020169

0,3300

1244. Alojas novads 66170010215

0,2000

1245. Alūksnes novads 36010112144

0,1100

1246. Alūksnes novads 36010223427

0,1004

1247. Apes novads 36900010030

0,2900

1248. Apes novads 36050061209

0,2800

1249. Apes novads 36050020414

0,1300

1250. Apes novads 36050010222

0,2700

1251. Apes novads 36050010257

0,0800

1252. Apes novads 36050061216

0,0614

1253. Apes novads 36050051009

0,2100

1254. Apes novads 36050061120

0,1675

1255. Apes novads 36050061126

0,2300

1256. Apes novads 36050071310

0,1200

1257. Apes novads 36050040823

0,0900

1258. Apes novads 36050030637

0,1500

1259. Apes novads 36050030626

0,2100

1260. Apes novads 36050020503

0,1600

1261. Apes novads 36050030619

0,1300

1262. Apes novads 36050051013

0,2424

1263. Apes novads 36050010354

0,2200

1264. Apes novads 36050040805

0,5600

1265. Ādažu novads 80440010164

0,0290

1266. Babītes novads 80880030221

0,1104

1267. Baldones novads 80050010707

0,3825

1268. Beverīnas novads 96620030158

1,9300

1269. Burtnieku novads 96900100216

0,3807

1270. Cēsu novads 42010040168

0,1000

1271. Cēsu novads 42010060876

0,0107

1272. Cēsu novads 42010020806

0,0597

(1/6 domājamā daļa)

1273. Cēsu novads 42010040708

0,1502

(1/2 domājamās daļas)

1274. Cēsu novads 42010030602

0,1992

(1/2 domājamās daļas)

1275. Cēsu novads 42010060515

0,1070

1276. Cēsu novads 42010061626

0,1659

(2/16 domājamās daļas)

1277. Dagdas novads 60090010088

0,1178

1278. Daugavpils 05000020112

0,0399

1279. Daugavpils 05000020116

0,0602

1280. Daugavpils 05000020317

0,0253

1281. Daugavpils 05000020327

0,1127

1282. Daugavpils 05000020329

0,0595

1283. Daugavpils 05000020511

0,1477

1284. Daugavpils 05000020631

0,0060

1285. Daugavpils 05000020707

0,0584

1286. Daugavpils 05000020711

0,0604

1287. Daugavpils 05000020716

0,1999

1288. Daugavpils 05000020717

0,0791

1289. Daugavpils 05000020718

0,0600

1290. Daugavpils 05000020724

0,0647

1291. Daugavpils 05000020816

0,0491

1292. Daugavpils 05000020824

0,0232

1293. Daugavpils 05000020825

0,0311

1294. Daugavpils 05000021006

0,1311

1295. Daugavpils 05000021407

0,0554

1296. Daugavpils 05000030606

0,0599

1297. Daugavpils 05000030608

0,0304

1298. Daugavpils 05000031301

0,0649

1299. Daugavpils 05000031710

0,0881

1300. Daugavpils 05000031815

0,0739

1301. Daugavpils 05000033415

0,0577

1302. Daugavpils 05000041612

0,0169

1303. Daugavpils 05000042709

0,0954

1304. Daugavpils 05000045507

0,0600

1305. Daugavpils 05000045511

0,0578

1306. Daugavpils 05000045524

0,0726

1307. Daugavpils 05000045612

0,1393

1308. Daugavpils 05000045615

0,0344

1309. Daugavpils 05000045620

0,0665

1310. Daugavpils 05000045709

0,0511

1311. Daugavpils 05000045710

0,0592

1312. Daugavpils 05000045711

0,0777

1313. Daugavpils 05000045714

0,0469

1314. Daugavpils 05000045726

0,0854

1315. Daugavpils 05000045814

0,0541

1316. Daugavpils 05000045818

0,1113

1317. Daugavpils 05000046606

0,0609

1318. Daugavpils 05000046609

0,0579

1319. Daugavpils 05000046610

0,0603

1320. Daugavpils 05000046611

0,0595

1321. Daugavpils 05000046704

0,0600

1322. Daugavpils 05000046706

0,0598

1323. Daugavpils 05000046707

0,0609

1324. Daugavpils 05000046711

0,0593

1325. Daugavpils 05000046713

0,0607

1326. Daugavpils 05000046714

0,0613

1327. Daugavpils 05000046806

0,0600

1328. Daugavpils 05000046813

0,0584

1329. Daugavpils 05000046814

0,0596

1330. Daugavpils 05000046907

0,0615

1331. Daugavpils 05000046908

0,0602

1332. Daugavpils 05000047008

0,0620

1333. Daugavpils 05000047015

0,0599

1334. Daugavpils 05000047105

0,0695

1335. Daugavpils 05000047107

0,0548

1336. Daugavpils 05000047116

0,0616

1337. Daugavpils 05000047118

0,0564

1338. Daugavpils 05000047119

0,0655

1339. Daugavpils 05000047122

0,0603

1340. Daugavpils 05000047127

0,0616

1341. Daugavpils 05000047128

0,0487

1342. Daugavpils 05000047204

0,1340

1343. Daugavpils 05000047219

0,1091

1344. Daugavpils 05000047224

0,0518

1345. Daugavpils 05000047409

0,0450

1346. Daugavpils 05000047413

0,0628

1347. Daugavpils 05000047420

0,0495

1348. Daugavpils 05000047421

0,0482

1349. Daugavpils 05000050910

0,0602

1350. Daugavpils 05000051010

0,0604

1351. Daugavpils 05000051011

0,0595

1352. Daugavpils 05000051106

0,0597

1353. Daugavpils 05000051112

0,0601

1354. Daugavpils 05000051205

0,0599

1355. Daugavpils 05000051206

0,0633

1356. Daugavpils 05000051210

0,0587

1357. Daugavpils 05000051311

0,0593

1358. Daugavpils 05000051403

0,0878

1359. Daugavpils 05000051411

0,0652

1360. Daugavpils 05000051412

0,0824

1361. Daugavpils 05000051413

0,0598

1362. Daugavpils 05000051416

0,0415

1363. Daugavpils 05000051504

0,0760

1364. Daugavpils 05000051505

0,0774

1365. Daugavpils 05000051506

0,0630

1366. Daugavpils 05000051510

0,0600

1367. Daugavpils 05000051517

0,0523

1368. Daugavpils 05000051521

0,0530

1369. Daugavpils 05000051524

0,0670

1370. Daugavpils 05000051602

0,0601

1371. Daugavpils 05000060209

0,0806

1372. Daugavpils 05000060301

0,0591

1373. Daugavpils 05000060319

0,0600

1374. Daugavpils 05000070101

0,1242

1375. Daugavpils 05000070107

0,1207

1376. Daugavpils 05000070206

0,0940

1377. Daugavpils 05000070303

0,0554

1378. Daugavpils 05000070304

0,0570

1379. Daugavpils 05000070305

0,0620

1380. Daugavpils 05000070309

0,0606

1381. Daugavpils 05000070404

0,1232

1382. Daugavpils 05000070710

0,1135

1383. Daugavpils 05000070910

0,0588

1384. Daugavpils 05000070911

0,0596

1385. Daugavpils 05000071005

0,0646

1386. Daugavpils 05000080105

0,0671

1387. Daugavpils 05000080110

0,0649

1388. Daugavpils 05000080114

0,0584

1389. Daugavpils 05000080117

0,0634

1390. Daugavpils 05000080121

0,0782

1391. Daugavpils 05000080136

0,0544

1392. Daugavpils 05000080137

0,1133

1393. Daugavpils 05000080208

0,1006

1394. Daugavpils 05000080209

0,1069

1395. Daugavpils 05000080211

0,1057

1396. Daugavpils 05000080215

0,0640

1397. Daugavpils 05000080216

0,0998

1398. Daugavpils 05000080217

0,1009

1399. Daugavpils 05000080218

0,0704

1400. Daugavpils 05000080219

0,0598

1401. Daugavpils 05000080227

0,0940

1402. Daugavpils 05000080310

0,0438

1403. Daugavpils 05000080316

0,0590

1404. Daugavpils 05000080317

0,0928

1405. Daugavpils 05000080318

0,1151

1406. Daugavpils 05000080319

0,0693

1407. Daugavpils 05000080321

0,2002

1408. Daugavpils 05000080322

0,0785

1409. Daugavpils 05000080907

0,0990

1410. Daugavpils 05000080909

0,1879

1411. Daugavpils 05000080919

0,0733

1412. Daugavpils 05000081107

0,0478

1413. Daugavpils 05000081109

0,0405

1414. Daugavpils 05000081113

0,1079

1415. Daugavpils 05000081116

0,0468

1416. Daugavpils 05000081312

0,0600

1417. Daugavpils 05000081314

0,0655

1418. Daugavpils 05000081327

0,0010

1419. Daugavpils 05000081517

0,0472

1420. Daugavpils 05000081519

0,0637

1421. Daugavpils 05000081520

0,0646

1422. Daugavpils 05000081609

0,0791

1423. Daugavpils 05000081613

0,0990

1424. Daugavpils 05000081614

0,0511

1425. Daugavpils 05000081622

0,0554

1426. Daugavpils 05000081623

0,0088

1427. Daugavpils 05000081812

0,0765

1428. Daugavpils 05000081814

0,0577

1429. Daugavpils 05000081818

0,0584

1430. Daugavpils 05000081820

0,0620

1431. Daugavpils 05000081904

0,0635

1432. Daugavpils 05000081913

0,1150

1433. Daugavpils 05000081917

0,1042

1434. Daugavpils 05000081918

0,0649

1435. Daugavpils 05000081924

0,1507

1436. Daugavpils 05000082203

0,0694

1437. Daugavpils 05000082227

0,1455

1438. Daugavpils 05000082305

0,1122

1439. Daugavpils 05000082406

0,0588

1440. Daugavpils 05000082411

0,0990

1441. Daugavpils 05000082413

0,0290

1442. Daugavpils 05000082609

0,0063

1443. Daugavpils 05000082610

0,1655

1444. Daugavpils 05000082612

0,0975

1445. Daugavpils 05000082639

0,2028

1446. Daugavpils 05000082943

0,0839

1447. Daugavpils 05000100113

0,0100

1448. Daugavpils 05000100116

0,0170

1449. Daugavpils 05000140414

0,0947

1450. Daugavpils 05000150310

0,1092

1451. Daugavpils 05000150818

0,0893

1452. Daugavpils 05000154109

0,0972

1453. Daugavpils 05000154210

0,0436

1454. Daugavpils 05000154407

0,0597

1455. Daugavpils 05000155313

0,0903

1456. Daugavpils 05000155314

0,0941

1457. Daugavpils 05000155316

0,0609

1458. Daugavpils 05000172706

0,0599

1459. Daugavpils 05000173030

0,1092

1460. Daugavpils 05000220341

0,1061

1461. Daugavpils 05000260608

0,0925

1462. Daugavpils 05000260609

0,0618

1463. Daugavpils 05000280108

0,0597

1464. Daugavpils 05000280204

0,0614

1465. Daugavpils 05000280205

0,0722

1466. Daugavpils 05000280206

0,0667

1467. Daugavpils 05000280512

0,0601

1468. Daugavpils 05000280706

0,0450

1469. Daugavpils 05000280806

0,0599

1470. Daugavpils 05000280808

0,0592

1471. Daugavpils 05000280811

0,0600

1472. Daugavpils 05000280902

0,0598

1473. Daugavpils 05000280903

0,0597

1474. Daugavpils 05000280909

0,0580

1475. Daugavpils 05000280910

0,0614

1476. Daugavpils 05000280911

0,0601

1477. Daugavpils 05000280913

0,0608

1478. Daugavpils 05000280914

0,0594

1479. Daugavpils 05000310200

3,8915

1480. Daugavpils 05000310204

3,4046

1481. Daugavpils 05000340102

0,0598

1482. Daugavpils 05000340103

0,0626

1483. Daugavpils 05000340206

0,0646

1484. Daugavpils 05000340207

0,0831

1485. Daugavpils 05000340302

0,0645

1486. Daugavpils 05000340306

0,0616

1487. Daugavpils 05000340307

0,0937

1488. Daugavpils 05000340310

0,0758

1489. Daugavpils 05000340312

0,0606

1490. Daugavpils 05000340314

0,0585

1491. Daugavpils 05000340404

0,0769

1492. Daugavpils 05000340405

0,0578

1493. Daugavpils 05000340406

0,0583

1494. Daugavpils 05000340410

0,0574

1495. Daugavpils 05000340413

0,0626

1496. Daugavpils 05000340507

0,1139

1497. Daugavpils 05000340510

0,0033

1498. Daugavpils 05000340603

0,1578

1499. Daugavpils 05000340608

0,0658

1500. Daugavpils 05000340707

0,0456

1501. Daugavpils 05000340716

0,1119

1502. Daugavpils 05000340802

0,1680

1503. Daugavpils 05000340803

0,0648

1504. Daugavpils 05000340811

0,0717

1505. Daugavpils 05000341001

0,0776

1506. Daugavpils 05000341002

0,0654

1507. Daugavpils 05000350401

0,3000

1508. Daugavpils 05000360609

0,0608

1509. Daugavpils 05000360705

0,0620

1510. Daugavpils 05000360706

0,0900

1511. Daugavpils 05000360707

0,2162

1512. Daugavpils 05000360901

0,0900

1513. Daugavpils 05000360902

0,0640

1514. Daugavpils 05000370712

0,0643

1515. Daugavpils 05000370713

0,0653

1516. Daugavpils 05000370714

0,0723

1517. Daugavpils 05000370721

0,0624

1518. Daugavpils 05000370726

0,0631

1519. Daugavpils 05000370733

0,1606

1520. Daugavpils 05000370735

0,0611

1521. Daugavpils 05000370736

0,0347

1522. Daugavpils 05000370738

0,0177

1523. Daugavpils 05000370743

0,0816

1524. Daugavpils 05000370753

0,1067

1525. Daugavpils 05000370814

0,0811

1526. Daugavpils 05000370825

0,1409

1527. Daugavpils 05000371524

0,0595

1528. Daugavpils 05000371638

0,1140

1529. Daugavpils 05000371641

0,0582

1530. Daugavpils 05000371642

0,0602

1531. Daugavpils 05000371658

0,0603

1532. Daugavpils 05000371921

0,0873

1533. Daugavpils 05000371934

0,0893

1534. Daugavpils 05000372110

0,0576

1535. Daugavpils 05000372117

0,0596

1536. Daugavpils 05000372811

0,0758

1537. Daugavpils 05000372905

0,0713

1538. Daugavpils 05000373010

0,0603

1539. Daugavpils 05000373011

0,0601

1540. Daugavpils 05000381057

0,0739

1541. Daugavpils 05000060210

0,0832

1542. Daugavpils 05000060211

0,0737

1543. Daugavpils 05000100114

0,0100

1544. Daugavpils 05000380525

0,0828

1545. Daugavpils 05000373219

0,0702

1546. Daugavpils 05000140520

0,1189

(1/8 domājamā daļa)

1547. Daugavpils 05000373220

0,0579

1548. Daugavpils novads 44500050048

0,5000

1549. Daugavpils novads 44740050129

0,3000

1550. Daugavpils novads 44520020132

0,5000

1551. Dundagas novads 88620060051

0,2000

1552. Grobiņas novads 64760070239

0,1790

1553. Ilūkstes novads 44150030010

0,0653

1554. Ilūkstes novads 44150030012

0,1205

1555. Inčukalna novads 80170010501

0,2400

1556. Inčukalna novads 80640080362

0,4400

1557. Inčukalna novads 80640080363

0,6200

1558. Jelgava 09000080506

0,1895

1559. Jelgava 09000110089

0,2177

(1/4 domājamā daļa)

1560. Jelgava 09000050308

0,3332

1561. Jēkabpils 56010011394

0,0760

1562. Jēkabpils 56010012266

0,0596

1563. Jēkabpils 56010021787

0,0600

1564. Jēkabpils 56010023182

0,3021

1565. Jēkabpils 56010023703

0,1537

(1/2 domājamās daļas)

1566. Kandavas novads 90110010652

0,1780

1567. Kocēnu novads 96520060229

0,6000

1568. Kocēnu novads 96520060249

0,3000

1569. Kocēnu novads 96520060200

1,4100

1570. Kuldīgas novads 62010330222

0,0665

1571. Ķekavas novads 80070010301

0,3000

1572. Ķekavas novads 80070010302

0,3200

1573. Liepāja 17000410361

0,0597

(20/32 domājamās daļas)

1574. Limbažu novads 66010140048

0,3700

1575. Limbažu novads 66010050044

0,0300

1576. Limbažu novads 66010070111

0,1200

1577. Līvānu novads 76110040416

0,0687

1578. Līvānu novads 76680020026

0,5000

1579. Ludzas novads 68010010568

0,0400

1580. Ludzas novads 68010010581

0,0400

1581. Ludzas novads 68010010640

0,0500

1582. Ludzas novads 68010010666

0,0600

1583. Ludzas novads 68010010696

0,0600

1584. Ludzas novads 68010010768

0,0600

1585. Ludzas novads 68010010770

0,0570

1586. Ludzas novads 68010010772

0,0600

1587. Ludzas novads 68010010774

0,0600

1588. Ludzas novads 68010010778

0,0560

1589. Ludzas novads 68010010779

0,0600

1590. Ludzas novads 68010010785

0,0500

1591. Ludzas novads 68010010787

0,0600

1592. Ludzas novads 68010010789

0,0900

1593. Ludzas novads 68010010809

0,0800

1594. Ludzas novads 68010010815

0,0600

1595. Ludzas novads 68010020300

0,5200

1596. Ludzas novads 68010020269

0,7900

1597. Ludzas novads 68010030182

0,0134

1598. Ludzas novads 68010030251

0,0116

1599. Ludzas novads 68010060133

0,0603

1600. Ludzas novads 68010060225

0,0983

(1/4 domājamā daļa)

1601. Ludzas novads 68010070176

0,0600

1602. Ludzas novads 68010070177

0,0500

1603. Ludzas novads 68010070178

0,0627

1604. Ludzas novads 68010070182

0,0825

1605. Mārupes novads 80760080190

0,3293

1606. Ogres novads 74010010355

0,1200

(1/4 domājamā daļa)

1607. Ogres novads 74010030238

0,1419

1608. Ogres novads 74010050313

0,1635

(1/2 domājamās daļas)

1609. Ogres novads 74010050406

0,1158

(1/2 domājamās daļas)

1610. Olaines novads 80800110336

2,6006

1611. Olaines novads 80800201143

0,0604

1612. Preiļu novads 76010020518

0,0767

1613. Preiļu novads 76010031616

0,1120

1614. Preiļu novads 76010060301

0,0839

1615. Priekules novads 64150060029

0,1822

1616. Raunas novads 42760010079

0,8933

1617. Rēzekne 21000150213

0,1092

1618. Rēzekne 21000050812

0,0106

1619. Ropažu novads 80840140003

0,7000

1620. Rucavas novads 64840010035

0,2347

1621. Rucavas novads 64840110007

0,0302

1622. Rucavas novads 64840110081

0,5190

1623. Salacgrīvas novads 66720020282

0,8400

1624. Salacgrīvas novads 66150010029

0,0800

1625. Salacgrīvas novads 66250020287

0,2200

1626. Salaspils novads 80110040436

0,1300

1627. Salaspils novads 80110040518

0,0877

(2/5 domājamās daļas)

1628. Salaspils novads 80310170274

0,1200

1629. Salaspils novads 80110040437

0,1265

1630. Salaspils novads 80110040443

0,0600

1631. Salaspils novads 80110020170

0,2287

1632. Salaspils novads 80110040559

0,0110

1633. Saulkrastu novads 80130020381

0,1690

1634. Smiltenes novads 94150010916

0,2000

1635. Smiltenes novads 94150010941

0,1200

1636. Strenču novads 94170013145

0,0852

1637. Strenču novads 94130010116

0,0200

1638. Strenču novads 94170013134

0,0200

1639. Talsu novads 88150050025

0,5009

1640. Talsu novads 88150050094

0,4146

1641. Talsu novads 88150020023

0,7239

1642. Tukuma novads 90010030363

0,1115

1643. Tukuma novads 90010040404

0,0776

(18/32 domājamās daļas)

1644. Tukuma novads 90010050160

0,0875

1645. Tukuma novads 90540020164

0,4960

1646. Tukuma novads 90010060090

1,1320

90010060090001
1647. Tukuma novads 90480010350

9,6200

1648. Tukuma novads 90010040508

0,0456

(3/4 domājamās daļas)

1649. Valkas novads 94010010422

0,0040

1650. Valkas novads 94010010720

0,0030

1651. Valkas novads 94010010721

0,0140

1652. Valkas novads 94010010733

0,0032

1653. Valkas novads 94010030312

0,1200

1654. Valkas novads 94010050307

0,3580

(2/8 domājamās daļas)

1655. Valkas novads 94010070303

0,1643

1656. Valkas novads 94010070331

0,0100

1657. Valkas novads 94010080122

0,1436

(1/2 domājamās daļas)

1658. Valkas novads 94010010217

0,1185

1659. Valkas novads 94010070153

0,9265

1660. Valkas novads 94010080736

0,0700

1661. Valkas novads 94010080766

0,0800

1662. Valmiera 96010020309

0,1808

(4/24 domājamās daļas)

1663. Valmiera 96010110611

0,0925

(569/925 domājamās daļas)

1664. Varakļānu novads 70170010341

0,1724

1665. Varakļānu novads 70170010342

0,1568

1666. Varakļānu novads 70170010354

0,2748

1667. Varakļānu novads 70170010396

0,2189

(1/2 domājamās daļas)

1668. Varakļānu novads 70170010426

0,2490

1669. Varakļānu novads 70170010448

0,1500

1670. Varakļānu novads 70170010529

0,3200

1671. Varakļānu novads 70170010533

0,1000

1672. Varakļānu novads 70170010566

0,2300

1673. Varakļānu novads 70170010607

0,0700

1674. Varakļānu novads 70940020147

0,3000

1675. Varakļānu novads 70940040117

0,2400

1676. Varakļānu novads 70940070035

0,2100

1677. Varakļānu novads 70780080221

0,3200

1678. Varakļānu novads 70780050093

2,0300

1679. Varakļānu novads 70780080279

0,7500

1680. Varakļānu novads 70780090068

0,1800

1681. Varakļānu novads 70780030075

0,4900

1682. Ventspils 27000080220

0,1013

(1/6 domājamā daļa)

1683. Ventspils 27000110519

0,0565

(7/15 domājamās daļas)

1684. Ventspils 27000111504

0,0605

1685. Ventspils 27000080106

2,4882

1686. Ventspils 27000210453

0,0501

1687. Viļānu novads 78170030218

0,2191

"


270. Izteikt 12.pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Cēsu novads 42010040809

0,6885

"


271. Izteikt 12.pielikuma 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Ventspils novads 98740020040

119,7000

"


272. Svītrot 12.pielikuma 40. un 41.punktu.

273. Svītrot 12.pielikuma 43.punktu.

274. Izteikt 12.pielikuma 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Valkas novads 94010010122

0,0809

"


275. Papildināt 12.pielikumu ar 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Siguldas novads 80150010928

0,1072

"


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra
pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

19.10.2011