Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.656

Rīgā 2011.gada 23.augustā (prot. Nr.49 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma
7.panta ceturto daļu, 7.1 panta otro daļu,
13.1 pantu, 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206.nr.; 2010, 113., 156., 197.nr.; 2011, 58.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.1 punktā vārdu "mēnešalgas" ar vārdu "algas";

1.2. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Amatpersonām (darbiniekiem), kurām noteikts summētais darba laiks, faktisko mēnešalgu aprēķina, stundas algas likmi reizinot ar mēnesī faktiski nostrādāto stundu skaitu.";

1.3. izteikt 11.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. ir noteikts pārbaudes laiks, pārbaudes laikā viņai piemēro šo noteikumu 4.pielikuma tabulas 1.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam. Ja iestādes vadītājs, izvērtējot valsts dienestā pēdējo piecu gadu laikā veiktos amata (dienesta, darba) pienākumus saskaņā ar amata aprakstu, konstatē, ka tie ir līdzīgi jaunajiem amata (dienesta, darba) pienākumiem, viņš var pieņemt pamatotu lēmumu par valsts dienestā noteiktās kvalifikācijas pakāpes saglabāšanu pārbaudes laikā. Ja darbavieta mainīta, piešķirto kvalifikācijas pakāpi apliecina ar iepriekšējās (pēdējās) darbavietas izsniegtu izziņu par amatpersonas (darbinieka) darba stāžu, veiktajiem amata (dienesta, darba) pienākumiem šajā darbavietā un piešķirto kvalifikācijas pakāpi. Beidzoties pārbaudes laikam, kvalifikācijas pakāpi nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējumam un valsts dienestā nostrādātajam laikam;";

1.4. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Valsts tiešās pārvaldes iestādes amatpersonu (darbinieku) un iestādes vadītāju reizi gadā saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu var prēmēt šādā apmērā:

26.1. līdz 75 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir A;

26.2. līdz 65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir B;

26.3. līdz 55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir C.";

1.5. aizstāt 1.pielikumā skaitli "52.1" ar skaitli "52";

1.6. izteikt 6.pielikuma 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kuras strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs, kā arī anestezioloģijas, reanimatoloģijas un intensīvās terapijas nodaļu speciālistiem par darbu paaugstināta riska apstākļos"

1.7. izteikt 6.pielikuma 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un citu operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem par darbu paaugstināta riska apstākļos"

2. Šo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents  V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

02.09.2011