Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.605

Rīgā 2011.gada 2.augustā (prot. Nr.46 7.§)

Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
2.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 88.nr.; 2000, 161./163.nr.; 2001, 182.nr.; 2003, 53., 137.nr.; 2004, 68.nr.; 2005, 92., 145.nr.; 2007, 103.nr.; 2009, 56.nr.; 2010, 8.nr.) grozījumu un papildināt noteikumus ar 37.3 un 37.4 punktu šādā redakcijā:

"37.3 Šo noteikumu 37.2 punktā minētā ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte nav nepieciešama, ja ēkai, izņemot valsts aizsargājamus kultūras pieminekļus, plānots nomainīt tikai logus, neveicot citus fasādes būvdarbus, un tiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, tai skaitā minimālā siltumnoturība, kā arī:

37.3 1. atbilstība ēkas stilam, arhitektūras risinājumam un koptēlam (loga izvietojuma dziļums fasādes plaknē, logailu arhitektoniskā apdare, loga forma, loga kompozicionālais dalījums un proporcijas, oriģinālam atbilstošs materiāls, loga konstruktīvo elementu no ārtelpas redzamās daļas dimensijas un profilējums, loga dekoratīvās detaļas, no ārtelpas redzamie loga aprīkojuma elementi un krāsojums) - ēkās, kuras atrodas arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļu aizsardzības zonās;

37.3 2. atbilstība ēkas fasādes koptēlam (loga dalījums un proporcijas, rāmja un no ārtelpas redzamo loga elementu krāsojums un reljefs) - ēkās, kuras atrodas kultūras pieminekļa (izņemot arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļu) aizsardzības zonā, kā arī ēkās, kuras atrodas ārpus kultūras pieminekļa teritorijas vai kultūras pieminekļa aizsardzības zonas.

37.4 Pilsētās, izņemot mazstāvu dzīvojamās ēkas, pirms šo noteikumu 37.3 punktā minēto darbību veikšanas pasūtītājs rakstiski par to informē būvvaldi. Mainot ēku logus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, informācijai pievieno skici ar paskaidrojuma rakstu, ko parakstījis arhitekts, kuram ir patstāvīgas prakses tiesības, lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 37.3 1.apakšpunktā minētajām prasībām. Būvvalde, ja tās rīcībā ir tehniskā dokumentācija par ēkā esošajiem logiem (piemēram, logu nomaiņas pase), 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas rakstiski paziņo pasūtītājam par šādas dokumentācijas esību."

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs,
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Ekonomikas ministrs A.Kampars

06.08.2011