Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.08.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.133

Rīgā 1999.gada 6.aprīlī (prot. Nr.20 1.§)
Kārtība, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 12. panta pirmo daļu
(Grozīta ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 372)

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar to dzīvnieku un augu sugu īpatņiem, kuras ir iekļautas 1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (turpmāk — konvencija) pielikumos.

2. Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk — uzraudzības institūcija) veic starptautiskās tirdzniecības ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem valsts uzraudzību un izsniedz atļaujas attiecīgo īpatņu importam, eksportam un ievešanai no jūras, kā arī sertifikātus attiecīgo īpatņu reeksportam.

(Grozīts ar MK 01.04.2004. noteikumiem Nr. 234; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 372)

3. Zinātniskā konsultanta funkcijas veic Latvijas Dabas muzejs, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" un Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte (turpmāk — zinātniskā institūcija).

(Grozīts ar MK 01.04.2004. noteikumiem Nr. 234; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 372)

4. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. 17. punktu.)

5. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. 17. punktu.)

6. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. 17. punktu.)

7. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. 17. punktu.)

8. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. 17. punktu.)

9. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. 17. punktu.)

10. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. 17. punktu.)

11. Ja nepieciešams, zinātniskā institūcija iesniedz uzraudzības institūcijā priekšlikumus par atsevišķu konvencijas pielikumos iekļauto dzīvnieku un augu sugu īpatņu starptautiskās tirdzniecības apjomu samazināšanu vai starptautiskās tirdzniecības aizliegumu.

12. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. 17. punktu.)

13. Ja tiek konstatēta normatīvajos aktos noteikta prettiesiska rīcība ar konvencijas pielikumos iekļauto dzīvnieku un augu sugu īpatņiem, kā arī ja personai tiek izņemti vai konfiscēti attiecīgie īpatņi, kompetentās institūcijas nekavējoties informē uzraudzības institūciju.

14. Lēmumu par konfiscēta konvencijas pielikumos iekļautās dzīvnieku vai augu sugas īpatņa izmantošanu pieņem uzraudzības institūcija.

15. Izņemtais vai konfiscētais konvencijas pielikumos iekļautās dzīvnieku sugas dzīvais īpatnis līdz kompetentu institūciju attiecīga lēmuma pieņemšanai tiek turēts Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā īpatņa transportēšanu no izņemšanas vai konfiskācijas vietas un dzīvnieka uzturēšanu Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, sedz persona, kurai īpatnis izņemts vai konfiscēts.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 372)

16. Izņemtais vai konfiscētais konvencijas pielikumos iekļautās augu sugas dzīvais īpatnis līdz kompetentu institūciju attiecīga lēmuma pieņemšanai tiek uzglabāts Nacionālajā botāniskajā dārzā. Izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā īpatņa transportēšanu no izņemšanas vai konfiskācijas vietas un uzturēšanu Nacionālajā botāniskajā dārzā, sedz persona, kurai īpatnis izņemts vai konfiscēts.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 372)

17. Noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 12.punkts zaudē spēku ar 2004.gada 1.maiju.

(MK 01.04.2004. noteikumu Nr.234 redakcijā)

Ministru prezidents V.Krištopans

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis
Pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 6.aprīļa noteikumeim Nr133

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. noteikumu 17. punktu.)

17.08.2019