Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.577

Rīgā 2011.gada 26.jūlijā (prot. Nr.45 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.979 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
10.1 panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.979 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 193.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5. profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana."

2. Izteikt 10.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Direktoru un direktora vietnieku padomē iekļauj bez ievēlēšanas."

3. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Padomes sastāvā ir 11 padomes locekļi:

11.1. direktors un direktora vietnieks;

11.2. trīs akadēmiskā personāla pārstāvji (koledža ir viņu pamatdarba vieta);

11.3. divi vispārējā personāla pārstāvji;

11.4. divi studējošo pašpārvaldes pārstāvji;

11.5. divi pilnvaroti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji."

4. Svītrot 14.3.apakšpunktā vārdus "studējošo uzņemšanu un".

5. Papildināt noteikumus ar 14.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.12. saskaņo koledžas nolikumu un grozījumus tajā."

6. Aizstāt 15.punkta pirmajā teikumā vārdu "piecu" ar vārdu "triju".

7. Aizstāt 16.punkta pirmajā teikumā vārdu "desmit" ar vārdu "seši".

8. Izteikt 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"23. Lēmumu par struktūrvienību izveidi, reorganizēšanu vai likvidēšanu, ņemot vērā koledžas direktora priekšlikumu, pieņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks.

24. Struktūrvienību uzdevumus un tiesības nosaka struktūrvienību reglamentos. Struktūrvienību reglamentus izstrādā struktūrvienību vadītāji (priekšnieki) un saskaņo tos ar koledžas direktoru."

9. Svītrot 25.punktu.

10. Izteikt 36.4. un 36.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.4. iesniegt priekšlikumus studiju, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu kvalitātes uzlabošanai;

36.5. piedāvāt jaunas studiju, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas;".

11. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Reflektantu uzņemšanu koledžā organizē uzņemšanas komisija. Uzņemšanas komisija savā darbībā pamatojas uz nolikumu, kurš saskaņots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu."

12. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Koledžas nolikumu un grozījumus tajā izstrādā koledža, saskaņojot ar padomi. Koledžas nolikums un grozījumi stājas spēkā pēc saskaņošanas un apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs A.Štokenbergs

29.07.2011