Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.574

Rīgā 2011.gada 26.jūlijā (prot. Nr.45 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta septīto un astoto daļu un 13.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 99., 187.nr.; 2010, 156.nr.; 2011, 41.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Lauku atbalsta dienests veic atbalsta pretendentu iesniegumu administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz vietas, kā arī nodrošina pārbaužu dokumentēšanu un uzskaiti saskaņā ar Komisijas 2011.gada 27.janvāra Regulu (EK) Nr. 65/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem, Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu, un Regulu Nr. 1122/2009."

2. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Saskaņā ar Regulas Nr. 1122/2009 48.panta 1.punktu ir šādas kompetentās kontroles iestādes:

42.1. Lauku atbalsta dienests - vides jomā un jautājumos, kas saistīti ar laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumiem;

42.2. Pārtikas un veterinārais dienests - sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības aizsardzības jomā jautājumos, kas saistīti ar dzīvnieku identifikāciju un reģistrāciju, pārtikas un barības apriti un dzīvnieku infekcijas slimību kontroli, kā arī dzīvnieku labturības jomā;

42.3. Valsts augu aizsardzības dienests - vides jomā jautājumos, kas saistīti ar mēslošanas līdzekļu lietošanu un uzskaiti īpaši jutīgās teritorijās, kā arī sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības aizsardzības jomā jautājumos, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu;

42.4. Valsts meža dienests - vides jomā jautājumos, kas saistīti ar savvaļas putnu aizsardzību mežu platībās."

3. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Saskaņā ar Regulas Nr. 1122/2009 8.pantu un 48.panta 1.punktu, kā arī atbilstoši kompetencei:

44.1. Lauku atbalsta dienests, Valsts meža dienests, Valsts augu aizsardzības dienests un Pārtikas un veterinārais dienests atlasa atbalsta pretendentus pārbaudēm uz vietas saskaņā ar Regulas Nr. 1122/2009 50. un 51.pantu. Valsts meža dienests, Valsts augu aizsardzības dienests un Pārtikas un veterinārais dienests informē Lauku atbalsta dienestu par pretendentiem, kuri attiecīgajā kompetentajā kontroles iestādē izraudzīti savstarpējās atbilstības pārbaudei uz vietas;

44.2. Lauku atbalsta dienests, Valsts meža dienests, Valsts augu aizsardzības dienests un Pārtikas un veterinārais dienests veic savstarpējās atbilstības pārbaudes uz vietas saskaņā ar Regulas Nr. 1122/2009 52. un 53.pantu;

44.3. Valsts meža dienests, Valsts augu aizsardzības dienests un Pārtikas un veterinārais dienests elektroniski sniedz informāciju Lauku atbalsta dienestam par savstarpējās atbilstības pārbaudes rezultātiem, pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām, to izvērtējumu un izmaiņām pārbaudes rezultātos saskaņā ar Regulas Nr. 1122/2009 54.pantu, kā arī pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz citu nepieciešamo informāciju savstarpējās atbilstības kontroles sistēmas uzturēšanai un darbībai."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

29.07.2011