Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.; 2009, 9., 14., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 178.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 421.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Prokurors var piemērot arī papildsodus - tiesību ierobežošanu vai probācijas uzraudzību saskaņā ar Krimināllikumā noteikto."

2. Izteikt 627.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ziņas par faktiem, kas pamato mantas saistību ar noziedzīgu nodarījumu vai mantas noziedzīgo izcelsmi, kā arī to, kādi materiāli no izmeklēšanā esošās krimināllietas par noziedzīgu nodarījumu tiek izdalīti lietā par noziedzīgi iegūtu mantu;".

3. 629.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "un pārbauda iesniegtos pierādījumus";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "piedalīties pierādījumu pārbaudē";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors un tiesa, kas izskata šo lietu. Šā likuma 628.pantā minētās personas ar lietā esošajiem materiāliem var iepazīties ar procesa virzītāja atļauju un viņa noteiktajā apjomā."

4. Izslēgt 631.panta otrajā daļā vārdus "un pārbaudot iesniegtos pierādījumus".

5. Papildināt likumu ar 644.1 pantu šādā redakcijā:

"644.1 pants. Probācijas uzraudzības aizstāšana vai atcelšana

(1) Ja notiesātais, kuram piemērots papildsods - probācijas uzraudzība -, probācijas uzraudzības laikā bez attaisnojoša iemesla pārkāpj tās noteikumus, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc notiesātā dzīvesvietas uz Valsts probācijas dienesta iesnieguma pamata var aizstāt neizciesto papildsoda laiku ar brīvības atņemšanu saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.

(2) Ja ir saņemts Valsts probācijas dienesta iesniegums, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc notiesātā dzīvesvietas saskaņā ar Krimināllikumā noteikto var samazināt probācijas uzraudzības termiņu vai probācijas uzraudzību atcelt."

6. Izteikt 649.pantu šādā redakcijā:

"649.pants. Sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu izpilde, ja ir vairāki spriedumi vai priekšraksti par sodu

Ja attiecībā uz notiesāto ir vairāki spriedumi vai priekšraksti par sodu, pēc sprieduma vai priekšraksta par sodu izpildes iestādes vai prokurora iesnieguma tās tiesas tiesnesis, kura taisījusi pēdējo spriedumu pirmajā instancē, vai tāda paša līmeņa tiesas tiesnesis pēc sprieduma izpildes vietas, vai rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc priekšraksta par sodu izpildes vietas, ja ir tikai vairāki priekšraksti par sodu, saskaņā ar Krimināllikumā noteikto pieņem lēmumu par galīgā soda noteikšanu pēc šo spriedumu vai priekšrakstu par sodu kopības."

7. Aizstāt 651.panta pirmajā daļā skaitli "639." ar skaitli "74.2".

8. Aizstāt 652.panta pirmajā daļā vārdu "aizstāšanu" ar vārdiem "aizstāšanu, probācijas uzraudzības termiņa samazināšanu vai probācijas uzraudzības atcelšanu".

9. Pārejas noteikumos:

aizstāt 29.punktā vārdus un skaitļus "ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.septembrim" ar vārdiem un skaitļiem "ne ilgāk kā līdz 2012.gada 1.janvārim";

papildināt pārejas noteikumus ar 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Grozījumi šā likuma 421.panta trešajā daļā un 652.panta pirmajā daļā par probācijas uzraudzību, kā arī 644.1 pants stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 8.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 28.jūlijā

11.08.2011