Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"

Izdarīt likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 16.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

"2.1 pants. Ārvalstu bruņoto spēku uzturēšanās tiesiskais pamats

Ārvalstu bruņoto spēku vienības uzturas Latvijas Republikā, īstenojot sadarbību, ko paredz starptautiskie līgumi."

2. Izteikt 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Ārvalstu bruņoto spēku sauszemes tranzīts cauri Latvijas Republikas teritorijai

(1) Lēmumu par to valstu bruņoto spēku vienību sauszemes tranzītu cauri Latvijas Republikas teritorijai, kuras nav Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk - trešās valstis), ja šo teritoriju vienlaikus šķērsos ne vairāk par 500 trešo valstu militārpersonām, pieņem aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Ja Latvijas Republikas teritoriju sauszemes tranzītā vienlaikus šķērsos vairāk par 500 trešo valstu militārpersonām, lēmumu pieņem Ministru kabinets.

(2) Trešo valstu bruņoto spēku vienības Latvijas Republikas teritoriju sauszemes tranzītā šķērso Nacionālo bruņoto spēku pavadībā."

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Elektroniskie sakari

(1) Publiskā elektronisko sakaru tīkla pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu.

(2) Ārvalstu bruņotie spēki izvirzītā mērķa sasniegšanai militāro mācību vai manevru laikā savām vajadzībām var uzstādīt un lietot elektronisko sakaru līdzekļus (arī radiosakaru sistēmas) pēc atļaujas saņemšanas, ievērojot nacionālajā radiofrekvenču plānā noteikto radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus.

(3) Atļaujas uzstādīt un lietot ārvalstu bruņoto spēku radiosakaru sistēmas izsniedz valsts akciju sabiedrība "Elektronisko sakaru direkcija" (turpmāk - Elektronisko sakaru direkcija) pēc attiecīga Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pieprasījuma. Šādas atļaujas attiecībā uz atsevišķām radiosakaru iekārtām vai sistēmām vai arī atsevišķiem radiosakaru veidiem izsniedz Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, ja Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija par to ir noslēgusi attiecīgu vienošanos ar Elektronisko sakaru direkciju.

(4) Atļaujas uzstādīt un lietot ārvalstu bruņoto spēku radiosakaru sistēmas radiofrekvenču joslās, kuras nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas tikai valsts aizsardzībai paredzēto radiosakaru sistēmu darbībai atbilstoši nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajam radiosakaru veidam, izsniedz Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, ņemot vērā Elektronisko sakaru direkcijas paziņotos radiofrekvenču starptautiskās koordinācijas rezultātus, ja starptautiska koordinācija ir nepieciešama, un Latvijai saistoša starptautiskā līguma nosacījumus, ja šāds līgums ir noslēgts.

(5) Ja ir nepieciešams veikt papildu pasākumus, lai nepieļautu traucējumus Latvijas elektronisko sakaru tīklā, kurus varētu radīt konkrēta ārvalstu bruņoto spēku radiosakaru iekārta vai sistēma, vai arī citas konkrētas elektroierīces, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija uzrauga šādu ārvalstu bruņoto spēku iekārtu darbību, tostarp nosaka konkrētas radiosakaru iekārtas vai sistēmas, vai arī radiosakaru veida lietošanas noteikumus, ierobežojumus vai aizliegumus."

4. Izteikt 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Militārās mācības vai manevri

Militārās mācības un manevri notiek Latvijas Nacionālo bruņoto spēku mācību centros, poligonos un citās teritorijās. Ja mācības notiek ārpus Latvijas Nacionālo bruņoto spēku mācību centriem un poligoniem, tās jāsaskaņo ar teritorijas īpašnieku."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 14.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 28.jūlijā

11.08.2011