Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.332

Rīgā 2011.gada 19.jūlijā (prot. Nr.44 22.§)

Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam

1. Izdarīt Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 60.nr.)) (turpmāk − plāns) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.pielikuma prioritātes "2. Sociālā drošība" rindu "Reģionu atšķirību mazināšana" šādā redakcijā:

"Reģionu atšķirību mazināšana Reģionālā IKP uz 1 iedz. izkliede, %1 (NUTS 3) VARAM 45,6 (2007.g.)
(ES-27 32,7 2007.g.)

45,6

45,6

45,6

45,6"

1.2. izteikt 1.pielikuma prioritātes "2. Sociālā drošība" rindu "Fiziskā drošība" šādā redakcijā:

"Fiziskā drošība Noziegumu skaits uz 10 000 iedz. IeM 254 (2008.g.)

270

270

265

260"

1.3. izteikt 1.pielikuma prioritāti "3. Publiskās pārvaldes reformas" šādā redakcijā:

"3. Publiskās pārvaldes efektivitāte
Valsts pārvaldes efektivitāte Valsts pārvaldes efektivitātes indekss, % VK, FM 70 % (0,63) (2008.g.)
(Lietuvā 73 % (0,68),
Igaunijā 86 % (1,24) 2008.g.)

72 % (0,80)

75 % (0,91)

80 % (1,03)

84 % (1,15)"

1.4. aizstāt 2.pielikuma 1.1.1.apakšpunkta ailē "Politikas rezultāts 2013.gadā" skaitļus un simbolu "2009.g. − 10,0 %" ar skaitļiem un simbolu "2009.g. − 9,6 %";

1.5. papildināt 2.pielikuma 1.1.1.apakšpunkta aili "Galvenā atbildīgā un iesaistītās institūcijas" ar saīsinājumu "LM";

1.6. izteikt 2.pielikuma 1.1.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.1.1. Fiskālās atbildības palielināšana. Tiks atbalstīts fiskālās disciplīnas likumprojekts, kas noteiks fiskālās disciplīnas pamatprincipus un fiskālos nosacījumus, nodrošinot preciklisku fiskālo politiku. Galvenais fiskālās disciplīnas īstenošanas instruments būs saistošs vidēja termiņa budžeta ietvars, kas tiks nostiprināts kā likums.";

1.7. izteikt 2.pielikuma 1.2.1.apakšpunkta aili "Politikas rezultāts 2013.gadā" šādā redakcijā:

"2013.gadā Pasaules Bankas Doing Business indeksa reitingā vismaz 30.vieta šādās jomās:
- uzņēmējdarbības uzsākšana (2009.g. 51.v.);
- būvniecības atļauju saņemšana (2009.g. 77.v.);
- administratīvais slogs, maksājot nodokļus (2009.g. 56.v.);
- nekustamā īpašuma reģistrācija (2009.g. 61.v.)"

1.8. svītrot 2.pielikuma 1.2.2.apakšpunkta ailē "Galvenā atbildīgā un iesaistītās institūcijas" saīsinājumu "FM";

1.9. papildināt 2.pielikumu ar 1.2.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.2.6. Izstrādāt un īstenot ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģiju (3.pielikumā skatīt 1.2.2.8.apakšpunktu).";

1.10. aizstāt 2.pielikuma 1.3.2.1.apakšpunktā vārdu "centus" ar vārdu "centrus";

1.11. aizstāt 2.pielikuma 2.1.1.apakšpunkta ailes "Politikas rezultāts 2013.gadā" 2.punktā skaitli un simbolu "40 %" ar skaitli un simbolu "30 %";

1.12. aizstāt 2.pielikuma 2.1.3.apakšpunkta ailes "Politikas rezultāts 2013.gadā" 4.punktā skaitļus un simbolu "2010.g. 10 %" ar skaitļiem un simbolu "2011.g. 12,7 %";

1.13. svītrot 2.pielikuma 2.1.3.apakšpunkta ailē "Galvenā atbildīgā un iesaistītās institūcijas" saīsinājumu "VARAM";

1.14. papildināt 2.pielikuma 2.1.3.apakšpunkta aili "Galvenā atbildīgā un iesaistītās institūcijas" ar saīsinājumu "SM";

1.15. aizstāt 2.pielikuma 3.1.1.apakšpunkta ailē "Politikas rezultāts 2013.gadā" skaitli un simbolu "44,7 %" ar skaitli un simbolu "42,9 %";

1.16. papildināt 2.pielikuma 3.1.1.apakšpunkta aili "Galvenā atbildīgā un iesaistītās institūcijas" ar saīsinājumu "EM";

1.17. izteikt 2.pielikuma 3.1.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.4. Izstrādāt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību kompetentas un profesionālas pārvaldības modeli, lai nodrošinātu valsts un pašvaldību uzņēmumu kapitāla daļu efektīvu pārvaldi.";

1.18. svītrot 2.pielikuma 3.1.1.5.apakšpunktu;

1.19. papildināt 2.pielikumu ar 3.1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.2.2. Ieviest vienas pieturas aģentūras reģionālajā (pašvaldību) līmenī, kas strādā tieši ar klientiem, bet atbalsta funkcijas centralizēt un, ciktāl iespējams, nodot privātiem partneriem.";

1.20. papildināt 2.pielikuma 3.3.2.apakšpunkta aili "Galvenā atbildīgā un iesaistītās institūcijas" ar saīsinājumiem "VARAM, SM".

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.

Ministru prezidenta vietā −
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

19.07.2011