Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 22.nr.; 2007, 9.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 14., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.; 2010, 47., 205.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 38.panta pirmajā daļā vārdus "ārstnieciska rakstura piespiedu līdzekļi" ar vārdiem "medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi".

2. Aizstāt 50.panta trešajā daļā vārdus "Radio un televīzijas likums" ar vārdiem "Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums".

3. Aizstāt 55.panta ceturtajā daļā vārdu "adoptēšanai" ar vārdu "adopcijai".

4. Izteikt 62.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Labklājības ministrs apstiprina ikgadējo valsts programmu bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai, kā arī nosaka tās īstenošanas veidu, kritērijus un kārtību."

5. Papildināt 64.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nodrošina nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas darbību. Ministru kabinets nosaka nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtību, kā arī šajā sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un informācijas apstrādes kārtību."

6. Papildināt 65.1 pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem ir tiesības veikt pārrunas un iztaujāt bērnu bez citu personu klātbūtnes."

7. Aizstāt 67.1 pantā vārdus "ārstnieciska rakstura piespiedu līdzekļu" ar vārdiem "medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu".

8. 72.pantā:

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdu "piedraudējumu" ar vārdiem "piedraudējumu, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas";

papildināt trešās daļas 4.punktu ar vārdiem "vai noņemšanas";

papildināt piekto daļu ar vārdiem un skaitļiem "kā arī par to, vai personai piemērots administratīvais sods par Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.panta trešajā un ceturtajā daļā, 167., 167.2, 172., 172.1, 172.2, 172.3, 172.4, 172.5 vai 173.pantā minēto administratīvo pārkāpumu.";

izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja ir pamatotas aizdomas vai darba devēja rīcībā ir informācija par to, ka šā panta ceturtajā daļā minētās personas pieļāvušas bērna tiesību pārkāpumus, vai pret tām uzsākts kriminālprocess par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu vai kas vērsts pret tikumību un dzimumneaizskaramību, darba devējs attiecīgos darbiniekus atstādina no amata (no pienākumu pildīšanas) līdz lietas apstākļu noskaidrošanai vai līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai kriminālprocesā."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Šā likuma 64.panta 4.punkts stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 1.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 20.jūlijā

03.08.2011