Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.132

Rīgā 2011.gada 7.jūnijā (prot. Nr.59, 26.§)

Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt nodaļas "Lietotie termini" terminu "Mazā arhitektūras forma" šādā redakcijā:

"Mazā arhitektūras forma - izkārtnes un reklāmas objekts ar piesaisti zemei/konkrētai vietai, sabiedriskā transporta pieturvietas nojume, kurā netiek veikta tirdzniecība vai sniegts pakalpojums (izņemot biļešu pārdošanas automātus, ar kuru palīdzību pasažieris var iegādāties viedkartes līgumu vai viedbiļeti).";

1.2. izteikt 5.3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.8. aizliegts aizlīmēt logu, skatlogu un stikla durvju vērtnes vairāk nekā 25% no to platības;";

1.3. izteikt 5.5.punktu šādā redakcijā:

"5.5. Reklāmai pie valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošas ēkas jābūt mākslinieciski augstvērtīgai, tā nedrīkst pazemināt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību.";

1.4. izteikt 9.7.1punktu šādā redakcijā:

"9.7.1 Tiesības uzstādīt reklāmas objektus sabiedriskā transporta pieturvietās tiek iegūtas konkursa rezultātā. Konkursu izsludina Rīgas pilsētas būvvalde, pamatojoties uz Rīgas domes apstiprinātu konkursa nolikumu. Rīgas pilsētas būvvalde ar konkursa uzvarētāju slēdz līgumu uz 12 gadiem."

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.132
"Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91
"Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts:
Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā" (turpmāk - Noteikumi) tiek veikti grozījumi, kas nosaka, ka Rīgas pilsētas būvvalde ar konkursa "Par tiesībām uzstādīt reklāmas objektus sabiedriskā transporta pieturvietās" uzvarētāju var slēgt līgumu uz 12 gadiem.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības raksturojums:
Sakarā ar to, ka konkursa "Par tiesībām uzstādīt reklāmas objektus sabiedriskā transporta pieturvietās" nolikumā pasažieru ērtībai noteikta prasība reklāmas objektos integrēt nojumi, šajos objektos nepieciešams investēt lielus naudas līdzekļus. Aptuvenās aplēses liecina, ka šī summa varētu sasniegt piecus miljonus latu, tāpēc nepieciešams ilgāks laika periods par iepriekš noteiktajiem pieciem gadiem ieguldīto naudas investīciju atpelnīšanai. Sekmīgai konkursa "Par tiesībām uzstādīt reklāmas objektus sabiedriskā transporta pieturvietās" norisei un investīciju piesaistei noteikumos veikti grozījumi, nosakot normu, kas Rīgas pilsētai ļautu noslēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju uz 12 gadiem.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu:
Pašvaldībai nebūs jāiegulda finanšu līdzekļi sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju uzstādīšanā un apkopē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
Konkursa pretendentiem un potenciālajiem investoriem tiek sniegtas garantijas un laiks investīciju atguvei.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Precizētas normas, kas reklāmu un izkārtņu izvietotājiem ļauj izvairīties no subjektīvas to interpretācijas iestādē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Ar SIA "JCDecaux Latvija", SIA "euro AWK", SIA "Clear Channel Latvija"

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

20.07.2011