Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.136

Rīgā 2011.gada 5.jūlijā (prot. Nr.61, 6.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8. un 9.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 5.punktā vārdus "Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā" ar vārdiem "Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5. un tās izveidi rekomendē Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja.";

1.3. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Saskaņotās pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas tiek uzskaitītas Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumā.";

1.4. svītrot 10.punktu;

1.5. aizstāt 28.punktā vārdus "Rīgas pilsētas izpilddirektors" ar vārdiem "Attiecīgā izpilddirekcija";

1.6. aizstāt 31.punktā vārdus "Rīgas pilsētas izpilddirektors" ar vārdiem "Attiecīgā izpilddirekcija";

1.7. aizstāt 36.punktā vārdus "Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā" ar vārdiem "Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā";

1.8. svītrot 57.punktā vārdus "Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra direktora vai direktora vietnieka";

1.9. aizstāt 67.punktā vārdus "Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centru" ar vārdiem "Rīgas pilsētas izpilddirektoru";

1.10. aizstāt 68.punktā vārdus "Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs" ar vārdiem "Rīgas pilsētas izpilddirektors";

1.11. izteikt 1., 4., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.pielikumu jaunā redakcijā.

2. Noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

1.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.108
(Rīgas domes 2011.gada 5.jūlija
saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

4.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.108
(Rīgas domes 2011.gada 5.jūlija
saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

10.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.108
(Rīgas domes 2011.gada 5.jūlija
saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

11.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.108
(Rīgas domes 2011.gada 5.jūlija
saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

12.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.108
(Rīgas domes 2011.gada 5.jūlija
saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

13.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.108
(Rīgas domes 2011.gada 5.jūlija
saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

14.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.108
(Rīgas domes 2011.gada 5.jūlija
saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

15.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.108
(Rīgas domes 2011.gada 5.jūlija
saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

16.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.108
(Rīgas domes 2011.gada 5.jūlija
saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

17.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.108
(Rīgas domes 2011.gada 5.jūlija
saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 5.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.136 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ņemot vērā Rīgas domes Revīzijas komisijas 2011.gada 1.aprīļa atzinumā Nr.2011-14/01 izteiktos priekšlikumus un Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra 2011.gada 2.maija vēstuli Nr.BAC-11-1-zi "Darba grupas gala ziņojums", lai veiktu Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto pakalpojumu optimizāciju, tiek izdarīti grozījumi Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Grozījumi nepieciešami Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un uzņēmējdarbības vides attīstībai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Turpmāk atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai, īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai un ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā izsniegs Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas. Savukārt iesniegums ielu tirdzniecības saskaņošanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai iesniedzams Rīgas pilsētas izpilddirektoram.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

16.07.2011