Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Daugavpilī 2011.gada 22.jūnijā

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija sēdē (prot. Nr.15, 12.§)

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu 8.15.apakšpunktu.

2. Papildināt noteikumus ar 22.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.6. Jaunatnes departaments".

3. Grozījumi šo noteikumu 1. un 2.punktā stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.KulakovaDaugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.22 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ar grozījumiem tiek precizēts pašvaldības nolikuma teksts.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēts:

- pašvaldības budžeta iestāžu saraksts, svītrojot likvidēto iestādi;

- administrācijas departamentu sarakts, papildinot ar jaunizveidoto departamentu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

15.07.2011