Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komerclikumā

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8.nr.; 2008, 12.nr.; 2009, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 68.nr.; 2011, 99.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt II sadaļu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

"17.1 pants. Atklāšanas pienākums

(1) Kapitālsabiedrības dalībnieks vai akcionārs (turpmāk šā panta ietvaros - dalībnieks), kurš ir fiziskā persona, uzskatāms par sabiedrības patieso labuma guvēju, ja atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta "a" vai "b" apakšpunktam par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju nav uzskatāma cita persona.

(2) Dalībniekam, kurš tur pamatkapitāla daļas vai akcijas (turpmāk - daļas) savā vārdā, bet citas personas labā, iegūstot vismaz 25 procentus no kapitālsabiedrības daļām, ir pienākums 14 dienu laikā paziņot par to kapitālsabiedrībai, norādot personu, kuras labā šīs daļas tiek turētas.

(3) Dalībniekam, kurš nav fiziskā persona un kura līdzdalība kapitālsabiedrībā ir vismaz 25 procenti, un kurš nav dibināts saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu likumiem, ir pienākums 14 dienu laikā iesniegt kapitālsabiedrībai paziņojumu par personām, kuras uzskatāmas par šā dalībnieka dibinātājiem, dalībniekiem vai šiem statusiem pielīdzināmām personām, kuras paziņojuma iesniegšanas brīdī gūst labumu no šā dalībnieka pastāvēšanas.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minēto paziņojumu iesniedz kapitālsabiedrībai Koncernu likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

(5) Nosakot dalībniekam piederošo daļu skaitu saskaņā ar šo pantu, ievēro Koncernu likuma 3.panta noteikumus par to, kā nosakāma izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata.

(6) Dalībnieks šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos norāda personu, kura saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta "a" vai "b" apakšpunktu uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, un datus, kas ļauj šo personu nepārprotami identificēt, pievienojot paziņojumam dokumentārus pierādījumus.

(7) Ja dalībnieks objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot personu, kura saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta "a" vai "b" apakšpunktu uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, vai nevar iegūt atsevišķas ziņas par minēto personu vai atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem šādas personas nav, viņš šā panta otrajā un trešajā daļā minētajā paziņojumā norāda iemeslus, kuru dēļ ziņas par kapitālsabiedrības patiesajiem labuma guvējiem netiek sniegtas.

(8) Kapitālsabiedrība 14 dienu laikā no šā panta otrajā un trešajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas dienas iesniedz to komercreģistra iestādei.

(9) Šā panta noteikumi piemērojami arī personālsabiedrības biedriem.

(10) Ar ziņām par personālsabiedrības un kapitālsabiedrības patiesajiem labuma guvējiem ir tiesīgas iepazīties tiesībaizsardzības iestādes un kontroles iestādes nodokļu administrēšanas, publiskā iepirkuma vai arī publiskās un privātās partnerības jomā."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja personālsabiedrības biedrs vai kapitālsabiedrības dalībnieks vai akcionārs līdz 2011.gada 12.jūlijam ieguvis vismaz 25 procentus no personālsabiedrības ieguldījuma (kapitāla) daļām vai kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļām vai akcijām un viņam piederošo personālsabiedrības ieguldījuma (kapitāla) daļu vai kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju skaits līdz paziņojuma iesniegšanas dienai nav samazinājies, viņam ir pienākums šā likuma 17.1 panta otrajā un trešajā daļā minēto paziņojumu iesniegt personālsabiedrībai vai kapitālsabiedrībai ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim."

Likums stājas spēkā 2011.gada 13.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 8.jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2011.gada 12.jūlijā

13.07.2011