Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.128

Rīgā 2011.gada 7.jūnijā (prot. Nr.59, 4.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8. un 9.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 36.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2.5. mākslīgās grīdas seguma un nojumju izbūves gadījumos 49.3.3.1.apakšpunkta ievērošanai plānā jānorāda, kā tiek nodrošināta brīva piekļuve inženierkomunikāciju akām vai uztvērējakām;";

1.2. izteikt 44.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1. jāparedz konkrētās pilsētvides zonas raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums; nav pieļaujama ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas funkciju nodrošināšanu nesaistītu, vides mērogam neatbilstošu reklāmu un vides dizaina objektu izvietošana;";

1.3. izteikt 44.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.4. mākslīgās grīdas izvietošana pieļaujama tikai teritorijās bez cietā seguma, uz nekvalitatīva seguma un uz seguma ar līmeņa starpību, ņemot vērā, ka ietves šķērsprofila slīpums ūdens notecei līdz 5% nav uzskatāms par līmeņa starpību;";

1.4. izteikt 45.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.2. virs apmeklētājiem paredzētajiem galdiņiem atļauts izvietot brīvi stāvošus saulessargus/lietussargus, markīzes vai pie fasādes stiprinātas markīzes;";

1.5. izteikt 45.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.3. mākslīgās grīdas izvietošana pieļaujama tikai teritorijās bez cietā seguma, uz nekvalitatīva seguma un uz seguma ar līmeņa starpību, ņemot vērā, ka ietves šķērsprofila slīpums ūdens notecei līdz 5% nav uzskatāms par līmeņa starpību;";

1.6. izteikt 46.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.1. jāparedz konkrētās pilsētvides zonas raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums; nav pieļaujama ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas funkciju nodrošināšanu nesaistītu, vides mērogam neatbilstošu reklāmu un vides dizaina objektu izvietošana;";

1.7. izteikt 46.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.3. aizliegti šādi telpiski risinājumi: slēgtas teltis vai tipveida nojumes ar nolaižamām sienām (izņemot pludmales teritorijas), necaurskatāmi nožogojumi; jāveido maksimāli caurskatāms risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu;";

1.8. papildināt noteikumus ar 46.3.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.3.1 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai bez piesaistes pastāvīgām sabiedriskās ēdināšanas vietām naktīs - ārpus darba laika pieļaujams nolaižamo sienu, slēģu, žalūziju pielietojums;";

1.9. izteikt 49.3.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.3.3.2. jānodrošina iespēja cilvēkiem ratiņkrēslos izmantot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu; izvietojot pandusu, grīdas savienojumam ar ietvi jāievēro augstuma un garuma attiecība 1:20, tā risinājumu paredzot grīdas konstrukcijā;";

1.10. papildināt noteikumus ar 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, kuras vizuālais risinājums 2010.gada sezonā saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē, bet neatbilst šo noteikumu 44., 45., 46., 47.punktā noteiktajām prasībām, taču nav pretrunā ar citām šajos noteikumos noteiktajām prasībām, noformējot jaunu tirdzniecības vietas pasi, atļauts iekārtot atbilstoši sezonai bez dizaina maiņas līdz 2013.gada 31.oktobrim. Noformējot jaunu tirdzniecības pasi, jāuzrāda saskaņotais projekts vai iepriekšējās sezonas tirdzniecības vietas pase."

2. Noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.AmeriksPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.128 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108" Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" (turpmāk - Noteikumi) tiek veikti grozījumi, kas nosaka pārejas periodu uz trim gadiem, kā arī precizē un vienkāršo atsevišķas prasības.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Nepieciešams noteikt pārejas periodu, lai sabiedriskās ēdināšanas vietu organizatori varētu plānot finanšu līdzekļu izmantošanu un atpelnīt ieguldītās investīcijas.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Pašvaldība veido uzņēmējiem draudzīgu vidi.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Precizētas normas, kas ļauj izvairīties no subjektīvas to interpretācijas iestādē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nepieciešamie grozījumi akceptēti Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā.


Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

07.07.2011