Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Jēkabpilī 2011.gada 12.maijā (prot. Nr.12, 20.§)

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 14.1 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1 2. ja mazo arhitektonisko formu izmaksas ir no LVL 1001 līdz LVL 5000 - nodeva par reklāmas izvietošanu tiek noteikta 30% apmērā no noteikumos minētās nodevas likmes par reklāmas izvietošanu";

2. Izteikt noteikumu 14.1 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1 3. ja mazo arhitektonisko formu izmaksas ir virs LVL 5001 - nodeva par reklāmas izvietošanu tiek noteikta 10% apmērā no noteikumos minētās nodevas likmes par reklāmas izvietošanu".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis 

Saistošo noteikumu Nr.13 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošo noteikumu grozījumiem nepieciešams precizēt nodevas apmērus nodevas maksātājam, kurš nodrošina izveidoto mazo arhitektonisko formu bezmaksas lietošanu publiskām vajadzībām. Nepieciešams noteikt - jo lielākas ir arhitektonisko formu izmaksas, jo mazākā apmērā tiek noteikta nodeva.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu. Saistošo noteikumu grozījumi paredz precizēt noteikumu tekstu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu grozījumi nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu regulējums attiecas uz mērķgrupu - personām, kas vēlas izvietot reklāmu Jēkabpils pilsētā. Mērķgrupu ietekmēs pozitīvi.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Saistošo noteikumu grozījumi līdzšinējo kārtību nemainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.
7. Cita informācija Nav.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis

07.07.2011