Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumus Nr. 835 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru".
Ministru kabineta noteikumi Nr.466

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 27.§)
Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators

1. Noteikumi apstiprina sistematizētu sarakstu – tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru (turpmāk – klasifikators).

2. Klasifikatorā (pielikums) tiesu ekspertu specialitātes klasificētas grupās pēc kodiem atbilstoši tiesu ekspertīžu jomai.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumus Nr.215 "Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 49.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.466
Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators

Nr.p.k.

Specialitātes kods

Specialitāte

Piezīmes
(specialitātes detalizēts skaidrojums)

 Augsnes ekspertīze
02.01Augsnes izpētePēta augsnes mineraloģiskās, humusa, tehnogēnās un bioloģiskās daļas; veic augsnes paraugu salīdzinošo izpēti, lai konstatētu kopēju dzimtas un grupas piederību un izcelsmes vietu

2.

Autotehniskā ekspertīze
03.01Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēteVeic ceļu satiksmes negadījumos iesaistīto transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēti un noskaidro tā ietekmi uz ceļu satiksmes negadījuma rašanos
03.02Sadursmes mehānisma izpēteNosaka ceļu satiksmes negadījuma rašanās iemeslu; noskaidro sadursmes vietu un mehānismu, izmantojot analītiskās, aprēķinu un datormodelēšanas metodes; izvērtē tehniskās iespējas novērst ceļu satiksmes negadījumu; izpēta tahogrāfa ierakstus; pēta ceļu satiksmes negadījumus, kas saistīti ar uzbraukumu gājējam; noskaidro uzbraukuma vietu un mehānismu; izvērtē tehniskās iespējas novērst uzbraukumu

3.

Auksto ieroču ekspertīze
04.01Auksto ieroču izpēteNosaka priekšmeta piederību pie auksto ieroču klases un izvērtē tā tehnisko stāvokli; nosaka priekšmeta izgatavošanas veidu

4.

Ballistiskā ekspertīze
05.01Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēteIdentificē šaujamieročus un pneimatiskos ieročus pēc pēdām uz lodēm un čaulām; izpēta šāviena apstākļus pēc šāviena pēdām uz šķēršļa
05.02Ieroču, speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas diagnostiskā izpēteNosaka priekšmeta piederību pie šaujamieroču klases vai speciālajiem pašaizsardzības līdzekļiem, kā arī tā piederību pie šaujamieroču munīcijas klases; izvērtē tā tehnisko stāvokli un nosaka priekšmeta izgatavošanas veidu

5.

Bioloģiskā ekspertīze
06.02Dzīvnieku matu izpēteNosaka bioloģisko objektu – dzīvnieku matu – piederību
06.03Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšanaNosaka bioloģisko materiālu uz objektiem (piemēram, asinis, siekalas, sperma), izdala ģenētisko materiālu (DNS) un nosaka genotipu, ko izmanto bioloģiskā materiāla identificēšanai vai radniecības noteikšanai

6.

Botāniskā ekspertīze
07.01Augu valsts objektu izpēteNosaka zemāko un augstāko augu sugas un veic to salīdzinošo izpēti

7.

Daktiloskopiskā ekspertīze
08.01Daktiloskopiskā identifikācijaLai identificētu personu, veic cilvēka roku plaukstu un kailu kāju pēdu volārās ādas virsmas papillārlīniju ainas izpēti
08.02Papillārlīniju pēdu vizualizēšanaVizualizē papillārlīniju pēdas, izmantojot fizikālās un ķīmiskās metodes

8.

Dokumentu tehniskā ekspertīze
09.01Dokumentu tehniskā izpēteVeic dokumentu rekvizītu, kā arī ar poligrāfisko un pavairošanas tehniku izgatavotās produkcijas izpēti

9.

Skaņu ierakstu ekspertīze
10.01Personu identifikācija pēc runas lingvistiskajām pazīmēmSkaņu ierakstos fiksētās runas izpēte un satura atšifrējums; personu identifikācija pēc individuālās runas lingvistiskajām pazīmēm; sarunas spontanitātes noteikšana
10.02Skaņu ierakstu un aparatūras izpēte un personu identifikācija pēc balss akustiskajiem parametriemNosaka audioierakstu un videoierakstu skaņas celiņu autentiskumu; veic skaņu ierakstu akustisko analīzi; uzlabo skaņas kvalitāti un restaurē saturu zemas kvalitātes ierakstiem; veic audioaparatūras un videoaparatūras un digitālo datu nesēju tehnisko izpēti; veic personu identifikāciju pēc balss auditīvajām pazīmēm un akustiskajiem parametriem

10.

Grāmatvedības ekspertīze
11.02Grāmatvedības ekspertīzeGrāmatvedības datu uzskaites reģistru, pārskatu un finanšu darbību izpēte un analīze

11.

Habitoloģiskā ekspertīze
12.01Personas identifikācija pēc ārienes pazīmēmCilvēka ārienes pazīmju izpēte

12.

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze
13.01Reljefo identifikācijas zīmju izpēteTransportlīdzekļu identifikācijas zīmju (VIN zīmes, produkcijas zīmes, identificējošās uzlīmes) kompleksā izpēte; ieroču un sadzīves tehnikas reljefo identifikācijas zīmju izpēte

13.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze
14.01Informācijas tehnoloģiju izpēteDatoros, serveros, pārnēsājamos elektroniskās informācijas nesējos, mobilajos tālruņos un plaukstdatoros, skimeros un citās automatizētās datu apstrādes sistēmās un informācijas tehnoloģiju iekārtās esošās informācijas izpēte

14.

Ķīmiskā ekspertīze
15.01Dokumentu materiālu izpēteDokumentu papīra, rakstāmmateriālu un līmvielas izpēte
15.02Krāsu materiālu un pārklājumu izpēteTransportlīdzekļu, sadzīves, speciālo krāsu materiālu un pārklājumu ķīmiskā izpēte, klasifikācija, salīdzināšana un kopēja izcelsmes avota noteikšana
15.03Metālu un sakausējumu izpēteMetāla sakausējuma sastāva ķīmiskā izpēte
15.04Narkotisko un psihotropo vielu izpēteĶīmiskās izpētes veikšana, nosakot, vai izpētei iesniegtie objekti – pulverveida vielas, tabletes, šķidrumi un augi – satur Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu sarakstos iekļautās vielas
15.05Naftas produktu un viegli uzliesmojošo vielu izpēteNaftas produktu un viegli uzliesmojošo vielu izpēte
15.07Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpētePirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte
15.08Polimēru izstrādājumu izpētePolimēru izstrādājumu ķīmiskā izpēte
15.09Speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas ķīmiskā izpēteSpeciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas ķīmiskā izpēte
15.10Spirta un alkohola izpēteSpirta, alkoholisko un pašizgatavotu alkoholisko dzērienu ķīmiskā izpēte
15.12Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēteStikla, keramikas materiālu, izstrādājumu un to lausku izpēte, salīdzināšana, klasifikācija un kopēja izcelsmes avota noteikšana
15.13Šķiedru materiālu un to izstrādājumu izpēteTekstilšķiedru un to izstrādājumu izpēte (izņemot mehāniskās īpašības), klasifikācija un salīdzinošā izpēte
15.14Šāviena pēdu ķīmiskā izpēteŠāviena produktu konstatēšana uz dažādiem objektiem ar ķīmiskām un fizikāli ķīmiskām metodēm

15.

Narkoloģiskā ekspertīze
17.01Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes uz personu narkoloģiskā izpētePersonas izpēte alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes noteikšanai

16.

Lingvistiskā ekspertīze
18.01Rakstīta teksta lingvistiskā izpēteAnalizē rakstītā teksta valodu un nosaka autoru

17.

Naudas zīmju un monētu ekspertīze
19.01Papīra naudas zīmju izpētePēta dažādu valstu papīra naudas zīmes
19.02Monētu izpētePēta dažādu valstu metāla monētas

18.

Odoroloģiskā ekspertīze
20.01Odoroloģiskā izpēteIdentificē personu pēc tās atstātajām smaržu pēdām, ar suņu-biodetektoru palīdzību salīdzinot smaržu pēdas un personu smaržu paraugus

19.

Psihodiagnostiskā poligrāfa ekspertīze
21.01Poligrāfa ekspertīzePārbauda, vai persona atbild patiesīgi vai melo attiecībā uz noteiktām darbībām vai situāciju; novērtē, vai personai ir specifiskas zināšanas, kādas var būt tikai noteiktās darbībās vai notikumā tieši iesaistītajām personām

20.

Rokrakstu ekspertīze
22.01Grafiskā izpēteRokrakstā izpildītu tekstu un parakstu izpēte

21.

Sprādzientehniskā ekspertīze
23.01Sprādzientehniskā izpētePirotehnikas, militārās munīcijas, spridzināmo ietaišu un sprāgstvielu tehniskā izpēte; sprādziena pēdu un apstākļu izpēte

22.

Tiesu medicīniskā ekspertīze
24.01Dzīvo un mirušo personu tiesu medicīniskā izpēteDzīvo un mirušo personu tiesu medicīniskā, kriminālistiskā un histoloģiskā izpēte
24.02Ķīmiski toksikoloģiska izpēte narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta un tā homologu un aizvietotāju noteikšanaiDzīvu personu un līķu bioloģiskā materiāla izpēte, lai noteiktu narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai spirta un tā homologu un aizvietotāju klātbūtni
24.03Cilvēka bioloģiskā materiāla noteikšana un seroloģiskā izpēteVeic cilvēka bioloģiskā materiāla (asins, spermas, siekalu un citu izdalījumu, matu, kaulu, muskuļaudu un citu audu) klātbūtnes noteikšanu uz izpētes objektiem, to sugas piederības noteikšanu un seroloģisko izpēti

23.

Tiesu psihiatriskā ekspertīze
25.01Personas psihiskā stāvokļa izpēteIzpēta personas psihisko stāvokli, tajā skaitā novērtē, vai persona noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā psihisko traucējumu vai garīgās atpalicības dēļ nav varējusi saprast vai nav bijusi spējīga visā pilnībā saprast savu darbību vai to vadīt

24.

Tiesu psiholoģiskā ekspertīze
26.01Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēteIzpēta personai piemītošās individuāli psiholoģiskās īpatnības, tajā skaitā novērtē, vai tās var traucēt personai adekvāti uztvert lietai nozīmīgus apstākļus un adekvāti par tiem liecināt, vai tās var būtiski ietekmēt personas uzvedību; veic personas darbības motivācijas izpēti un konkrētās situācijās norisi ietekmējošo faktoru mijiedarbības analīzi; noskaidro personas emocionālo stāvokli (piemēram, afekts) noteiktā situācijā; nosaka, vai izvarošanā cietusī persona spēj saprast ar viņu veikto darbību raksturu un nozīmi un pretdarboties tām

25.

Trasoloģiskā ekspertīze
27.01Homoskopisko, apavu, apģērbu, transportlīdzekļu pēdu izpēteCilvēka zobu, lūpu un ausu atstāto pēdu trasoloģiskā izpēte; zeķēs apautu kāju atstāto pēdu izpēte; mezglu, šuvju un citu cilvēka kustību iemaņu izpausmes pēdu izpēte; apavu un apģērba atstāto pēdu, transportlīdzekļu atstāto pēdu trasoloģiskā izpēte
27.03Mehanoskopisko pēdu izpēteUzlaušanas rīku, instrumentu un tehnoloģisko iekārtu atstāto pēdu izpēte; aizsargierīču un slēdzeņu izpēte; no transportlīdzekļa atdalīto detaļu un atlūzu izpēte, transportlīdzekļa detaļu atstāto pēdu izpēte; apavu un apģērba mehānisko bojājumu trasoloģiskā izpēte; veselā rekonstrukcija no daļām
27.05Asins pēdu trasoloģiskā izpēteAsins pēdu veidošanās mehānisma izpēte

26.

Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze
28.01Ugunsgrēku tehniskā izpēteNosaka ugunsgrēka izcelšanās cēloni un attīstību veicinošos apstākļus, uguns izplatīšanās ceļus, tehnisko iemeslu, vietu un laiku
Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
30.06.2011