Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nacionālās sporta bāzes statusu"

Izdarīt likumā "Par nacionālās sporta bāzes statusu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "Nacionālo sporta bāzu reģistrā" ar vārdiem "Sporta bāzu reģistrā";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) tā ir piemērota pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai;";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sporta bāzes atbilstību šā panta pirmās daļas 5.punktā minētajam nosacījumam apliecina vismaz viena attiecīgā starptautiskā sporta federācija vai šīs federācijas vārdā tam pilnvarota Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīta attiecīgā sporta federācija."

2. 6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izglītības un zinātnes ministrija sporta bāzes īpašnieka iesniegumu izskata četru mēnešu laikā pēc tā saņemšanas. Ja pastāv objektīvi iemesli, iesnieguma izskatīšanu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, paziņojot par to sporta bāzes īpašniekam.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "šā panta otrajā daļā minētās darbības" ar vārdiem un skaitli "šā panta 3.1 daļā minētās darbības";

papildināt pantu ar 3.1, 3.2 un 3.3 daļu šādā redakcijā:

"(31) Izglītības un zinātnes ministrija, izskatot iesniegumu, pārbauda sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem (turpmāk - sporta bāzes sākotnējā pārbaude) un pieprasa Latvijas Nacionālajai sporta padomei (turpmāk - padome) atzinumu par sporta bāzes atbilstību nacionālās sporta bāzes statusam (atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem).

(32) Veicot sporta bāzes sākotnējo pārbaudi, Izglītības un zinātnes ministrija ir tiesīga pieprasīt sporta bāzes īpašniekam dokumentus un paskaidrojumus, kā arī veikt sporta bāzes apskati tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē. Par paredzēto sporta bāzes sākotnējo pārbaudi Izglītības un zinātnes ministrija vismaz piecas darbdienas iepriekš rakstveidā brīdina sporta bāzes īpašnieku. Kārtību, kādā tiek veikta sporta bāzes sākotnējā pārbaude, nosaka Ministru kabinets.

(33) Izglītības un zinātnes ministrija mēneša laikā pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam sporta bāzes īpašnieka iesniegumu, padomes atzinumu un citus šajā pantā minētos dokumentus."

3. 10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "divos" ar vārdu "četros";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Piecu darbdienu" ar vārdu "Mēneša".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 29.jūnijā

30.06.2011