Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 4. janvāra noteikumus Nr. 13 "Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 111

Rīgā 1999.gada 23.martā (prot. Nr. 18, 1.§)

Dzelzceļa administrācijas nolikums

Izdoti saskaņā ar
Dzelzceļa likuma 30.panta trešo daļu

 

1. Dzelzceļa administrācija (turpmāk - administrācija) ir valsts civiliestāde, kas darbojas Satiksmes ministrijas pārraudzībā un realizē valsts pārvaldi dzelzceļa jomā.

2. Administrācija ir juridiska persona, un tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu administrācijas nosaukumu, kā arī norēķinu konts Valsts kasē.

3. Administrācija veic Dzelzceļa likumā noteiktās funkcijas. Administrācijas tiesības ir noteiktas saskaņā ar Dzelzceļa likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

4. Administrāciju finansē no Dzelzceļa infrastruktūras fonda. Administrācijas finansēšanas kārtību nosaka satiksmes ministrs.

5. Administrācijas direktors:

5.1. ir atbildīgs par administrācijas funkciju izpildi;

5.2. plāno, vada un organizē administrācijas darbu;

5.3. apstiprina administrācijas štatu sarakstu atbilstoši valsts budžeta likumā kārtējam gadam noteiktajiem atalgojumiem;

5.4. saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" ieceļ amatā un atbrīvo no amata administrācijas ierēdņus (ierēdņu kandidātus) un saskaņā ar Latvijas darba likumu kodeksu pieņem darbā un atlaiž no darba administrācijas darbiniekus;

5.5. apstiprina administrācijas ierēdņu (ierēdņu kandidātu) amatu aprakstus un darbinieku pienākumu aprakstus;

5.6. savas kompetences ietvaros saskaņā ar normatīvajiem aktiem izdod rīkojumus, instrukcijas un ieteikumus;

5.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv administrāciju citās institūcijās, kā arī organizācijās un uzņēmumos;

5.8. savas kompetences ietvaros izstrādā un noteiktā kārtībā iesniedz priekšlikumus un ierosinājumus normatīvo aktu pilnveidošanai;

5.9. piedalās apspriedēs un attiecīgu komisiju darbā administrācijas kompetencē esošajos jautājumos;

5.10. izveido administrācijā komisijas, darba grupas un citas konsultatīvas un metodiskas institūcijas administrācijas kompetencē esošajos jautājumos un pieaicina attiecīgos ekspertus un speciālistus.

6. Administrācijas direktora vietnieku pēc administrācijas direktora priekšlikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata satiksmes ministrs.

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Ārlietu ministrs V.Birkavs

27.03.1999