Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.120

Rīgā 2011.gada 26.aprīlī (prot. Nr.56, 2.§)

Par grozījumu Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Izdarīt grozījumu Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā", izsakot 6.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.15. uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru un pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma norises drošību;".

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.120 "Par grozījumu Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā" 6.15.apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka aizliegums uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs neattiecas arī uz gadījumu, ja tas notiek publiska pasākuma ietvaros, kas saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, un pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma norises drošību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā" 6.15.apakšpunktā noteikts aizliegums publiskās vietās uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi. Ņemot vērā to, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā ziemas sezonā tiek saņemti publiska pasākuma rīkošanas iesniegumi par sacensību rīkošanu uz ledus ūdenstilpēs ar mehānisko transportlīdzekļu līdzdalību (piemēram, skijorings) un lai Rīgas pilsētas izpilddirektors būtu tiesīgs saskaņot šādus publiskus pasākumus, nepieciešams izdarīt grozījumu minētajā normā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžets netiks ietekmēts.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā netiks ietekmēta.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiks ietekmētas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Tehniskās jaunrades nama "Annas 2" (bijušais Rīgas jauno tehniķu centrs) ierosinājumu.

 

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

03.06.2011