Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.416

Rīgā 2011.gada 31.maijā (prot. Nr.34 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 49.panta pirmo daļu un 50.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161.nr.; 2010, 73., 131.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pielikuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punkta piekto aili "Cita informācija" aiz vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2008.gada 23.maija Lēmums 2008/432/EK, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu" ar šādu tekstu:

"Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu".

2. Papildināt 1.pielikuma 53., 82., 87., 88., 89., 90., 101., 113., 165., 174., 184., 225., 226., 232., 242., 284., 285., 315., 316., 317., 392., 441., 442., 443., 444., 445. un 446.punkta piekto aili "Cita informācija" aiz vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu" ar šādu tekstu:

"Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu".

3. Izteikt 1.pielikuma 185.punktu šādā redakcijā:

"185. 100-108 MHz
APRAIDES

5.194

APRAIDES FM: 87,5-108 MHz Reģionālais nolīgums attiecībā uz 87.5 - 108 MHz frekvenču joslas lietošanu FM skaņas apraidei (I reģions un daļa no III reģiona) (Ženēva, 1984) Analogā skaņas apraide
SRD: 87,5-108 MHz ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Bezvadu skaņas pielietojumi

Privātie elektronisko sakaru tīkli"

4. Papildināt 1.pielikuma 242., 243., 244. un 273.punkta piekto aili "Cita informācija" aiz vārdiem un skaitļiem "ECC/DEC/(06)13 - ECC 2006.gada 1.decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām" ar šādu tekstu:

"Komisijas 2009.gada 16.oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900MHz un 1800MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus.

Komisijas 2010.gada 19.marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā".

5. Izteikt 1.pielikuma 371. un 372.punktu šādā redakcijā:

"371. 17,1-17,2 GHz
RADIOLOKĀCIJAS

5.512 5.513

RADIOLOKĀCIJAS SRD: 17,1-17,3 GHz

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Radionoteikšanas pielietojumi
372. 17,2-17,3 GHz
ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.512 5.513 5.513A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.513A

SRD: 17,1-17,3 GHz

Komisijas 2006.gada 9.novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Radionoteikšanas pielietojumi"

6. Izteikt 3.pielikuma II sadaļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Maza darbības attāluma ierīces (SRD)

Nacionālajā radiofrekvenču plānā iekļauto SRD detalizēti izmantošanas nosacījumi noteikti ERC/REC 70-03 jaunākajā redakcijā.

Frekvenču joslās, kurās norādīts radioiekārtu kanālu tīkla solis, pirmā un pēdējā kanāla centrālā frekvence atrodas pussoļa attālumā no norādītās joslas robežfrekvences.

Tabulu tehniskajās prasībās ietvertas normas saskaņā ar Eiropas Komisijas 2010.gada 30.jūnija Lēmumu 2010/368/ES, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu.

8.1. Maza darbības attāluma ierīces dažādiem pielietojumiem (nespecifiskas SRD)

Dažāda izmantojuma maza darbības attāluma ierīces5 ir pieejamas jebkuram lietojuma veidam, kas atbilst tehniskajiem nosacījumiem (parasti lietojumi ir telemetrija, tālvadības ierīces, signalizācijas ierīces, datu pārraides ierīces kopumā vai līdzīgs lietojums).

8.1.1. Tehniskās prasības

Nr.

p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 6765-
6795 kHz
42 dBµA/m
10 m attālumā
     
2. 13,553-

13,567 MHz

42 dBµA/m
10 m attālumā
     
3. 26,957-

27,283 MHz

10 mW efektīvā izstarotā jauda (e.r.p.), kas atbilst
42 dΒμΑ/m
10 m attālumā
 

Izņemot videolietojumus

ERC/DEC/
(01)02
4. 40,660-

40,700 MHz

e.r.p. 10 mW  

Izņemot videolietojumus

ERC/DEC/
(01)03
5. 433,050-434,0406 MHz 1 mW e.r.p. un jaudas
blīvums -
13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz
Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem Izņemot audio un videolietojumus  
10 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība7:
10 %
Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus  
6. 434,040-434,7906 MHz 1 mW e.r.p. un jaudas
blīvums -
13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz
Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem Izņemot audio un videolietojumus  
10 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība7:
10 %
Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus  
Darbības cikla robežvērtība7:
100 % pie kanālu atstatuma līdz 25 kHz.

Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audio un videolietojumus  
7. 863,000-865,000 MHz 25 mW e.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību7 Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus  
8. 865,000-868,000 MHz 25 mW e.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību7 Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus  
9. 868,000-869,600 MHz 25 mW e.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību7 Izņemot analogos videolietojumus  
10. 868,700-869,200 MHz 25 mW e.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību7 Izņemot analogos videolietojumus  
11. 869,400-869,6506 MHz 500 mW e.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 10 % lielu darbības cikla robežvērtību7.

Kanālu solim jābūt
25 kHz, izņemot gadījumus, kad visu joslu var izmantot arī kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei

Izņemot analogos videolietojumus  
25 mW e.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību7 Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus  
12. 869,700-870,0006 MHz 5 mW e.r.p. Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem Izņemot audio un videolietojumus  
13.   25 mW e.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību7 Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus  
14. 2400-2483,5 MHz 10 mW ekvivalentā izotropi izstarotā jauda (e.i.r.p.)      
15. 5725-5875 MHz 25 mW e.i.r.p.     ERC/DEC/(01)06
16. 24,150-24,250 GHz 100 mW e.i.r.p.      
17. 61,0-61,5 GHz 100 mW e.i.r.p.      
18. 122- 123 GHz 100 mW e.i.r.p.     ERC/REC 70-03
19. 244- 246 GHz 100 mW e.i.r.p.     ERC/REC 70-03

8.1.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Šā pielikuma 8.1.1.apakšpunktā minētās frekvenču joslas un to izmantošanas nosacījumi, kā arī informatīvie dati rekomendējami galvenokārt telemetrijas, tālvadības vispārējiem datu un citiem līdzīgiem lietojumiem. Videosignālu pārraide atļauta tikai frekvenču joslās virs 2,4 GHz.

8.2. Uzraudzība, īpašuma izsekošana un mērītāju nolasīšana

8.2.1. Tehniskās prasības

Nr.p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/
jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

456,9-457,1 kHz centra frekvence

457 kHz

7 dBµA/m 10 m attālumā Nepārtraukts izstarojums bez modulācijas

Lavīnas upuru meklēšana

ERC/REC 70-03

2. 169,4-169,475 MHz e.r.p. 500 mW Darbības cikls < 10 %

Mērītāju nolasīšana.

Maksimālais kanālu solis 50 kHz

ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

2005/928/EK

2008/673/EK

3. 169,4-169,475 MHz e.r.p. 500 mW Darbības cikls < 1 % Uzraudzība un īpašuma izsekošana.

Maksimālais kanālu solis 50 kHz

ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

2005/928/EK

2008/673/EK

8.3. Platjoslas datu pārraides sistēmas

8.3.1. Tehniskās prasības

Nr.p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/
jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 2400-2483,5 MHz 100 mW e.i.r.p. un 100 mW/
100 kHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto frekvences lēkāšanas modulāciju;
10 mW/MHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto citu veidu modulāciju
Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos  

ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

2. 5150-5350 MHz

Maksimālā vidējā e.i.r.p. 200 mW.

Maksimālais vidējās e.i.r.p. blīvums ne lielāks par 10 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā

Darbības cikls: bez ierobežojumiem. Radioiekārtas nodrošina dinamisku frekvences izvēli (DFS) un automātisku raidītāja jaudas regulēšanu (TPC) vismaz 6 dB robežās. Ja TPC netiek izmantota, maksimālā vidējā jauda un attiecīgais maksimālais vidējās jaudas blīvums tiek samazināts par 3 dB

Lietošana tikai telpās

2005/513/EK ECC/DEC/(04)08

ERC/REC 70-03

 

3. 5470-5725 MHz

Maksimālā vidējā e.i.r.p.
1 W.
Maksimālais vidējās e.i.r.p. blīvums ne lielāks par 50 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā

Darbības cikls: bez ierobežojumiem. Radioiekārtas nodrošina dinamisku frekvences izvēli (DFS) un automātisku raidītāja jaudas regulēšanu (TPC) vismaz 6 dB robežās. Ja TPC netiek izmantota, maksimālā vidējā jauda un attiecīgais maksimālais vidējās jaudas blīvums tiek samazināts par 3 dB

Lietošana telpās un ārpus telpām

ECC/DEC/(04)08

2005/513/EK

2007/90/EK

ERC/REC 70-03

4. 57-66 GHz 40 dBm e.i.r.p. un 13 dBm/MHz e.i.r.p. blīvums Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Izņemot fiksētas ārpustelpu instalācijas

ERC/REC 70-03

8.3.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Šajā punktā noteiktas frekvenču joslas, kas paredzētas platjoslas datu pārraides sistēmām un bezvadu piekļuves sistēmām, ieskaitot radio lokālos tīklus (WAS/RLAN), un to izmantošanas nosacījumi.

Antena iebūvēta (bez ārējās antenas pieslēguma ligzdas) vai ražotāja (izplatītāja) īpaši noteikta. Nav atļauta raidītāju jaudas pastiprinātāju izmantošana.

Ar lietotājam pieejamās iekārtas maksimālo jaudu radioiekārtas e.i.r.p. nedrīkst pārsniegt šā pielikuma 8.3.1.apakšpunktā noteiktās vērtības.

Joslā 5470-5725 MHz minētajām iekārtām dinamiskās frekvences izvēles (DFS) funkcijas atslēgšana nedrīkst būt pieejama lietotājam. Ja galiekārtu maksimālā e.i.r.p. nepārsniedz 200 mW, DFS tām nav nepieciešama.

8.4. Dzelzceļa pielietojumi

8.4.1. Tehniskās prasības

Minētās apakšjoslas paredzētas šādiem lietojumiem:

"a" josla automātiskai transportlīdzekļu identifikācijas sistēmai dzelzceļam, ieskaitot dzelzceļa ritošā sastāva automātisko identifikāciju (AVI);

"b" josla balises tālbarošanai un lejuplīnijas (vilciens-zeme) sistēmām, ieskaitot eirobalisi un cilpas/eirocilpas aktivēšanu;

"c" josla balises augšuplīnijas (zeme-vilciens) sistēmām, ieskaitot eirobalisi;

"d1" un "d2" josla cilpas augšuplīnijas (zeme-vilciens) sistēmām, ieskaitot eirocilpu.

 

Frekvenču josla

Jauda/magnētiskā lauka intensitāte

Darbības cikls

Izmantošanas nosacījumi

a 2446-2454 MHz e.i.r.p. 500 mW Bez ierobežojuma Raidīšana tikai vilciena klātbūtnē.

2446-2454 MHz joslā. 5 1,5 MHz plati kanāli

b

27,090-27,100MHz

42 dBµA/m 10 m attālumā   Tālbarošana un lejuplīnijas signāls balisei/eirobalisei. Var arī papildus izmantot cilpas/eirocilpas aktivēšanai
c 948-7484 kHz 9 dBµA/m 10 m attālumā < 1 % Raidīšana, tikai saņemot tālbarošanas signālu no vilciena caur balisi/eirobalisi
d1 516-8516 kHz 7 dBµA/m 10 m attālumā Bez ierobežojuma Nav paredzēta jauniem lietojumiem, esošie lietojumi jāizslēdz līdz 2010.gadam
d2 7,3-23 MHz -7 dBµA/m 10 m attālumā Bez ierobežojuma Maksimālā lauka intensitāte tiek noteikta 10 kHz joslā, telpiski to vidējojot cilpas jebkurā 200 m garā posmā.

Raidīšana tikai vilciena klātbūtnē.

Paplašināta spektra signāls, koda garums 472 elementi

8.5. Ceļu transporta un satiksmes telemātikas iekārtas (RTTT)

8.5.1. Tehniskās prasības

Nr.p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/
jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 5795-

5805 MHz

2 W e.i.r.p.

8 W e.i.r.p.

  Paredzēts ceļa- transportlīdzekļa sistēmām.

Nepieciešama individuāla atļauja

ECC/DEC/(02)01

ERC/REC 70-03

 

2.

5805-

5815 MHz

2 W e.i.r.p.

8 W e.i.r.p.

  Nepieciešama individuāla atļauja ECC/DEC/(02)01

ERC/REC 70-03

3.

63-64 GHz    

Transportlīdzekļa- transportlīdzekļa un ceļa-transportlīdzekļa sistēmām

ECC/DEC/(02)01

ERC/REC 70-03

4. 76-77 GHz 55 dBm maksimālā e.i.r.p. un 50 dBm vidējā e.i.r.p. un 23,5 dBm vidējā e.i.r.p. impulsa radariem   Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz zemes sistēmām transportlīdzekļiem un infrastruktūrai ECC/DEC/(02)01

2006/771/EK

2010/368/ES

8.5.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

8 W e.i.r.p. atļauts izmantot datu pārraidei ar ātrumu 1 Mb/s, 2 W e.i.r.p. atļauts izmantot datu pārraidei ar ātrumu 500 kb/s lejuplīnijai un 250 kb/s augšuplīnijai, kā arī maziem datu pārraides ātrumiem (31 kb/s), kā norādīts ERC/REC 70-03.

8.6. Radionoteikšanas pielietojumi

8.6.1. Tehniskās prasības

Šajā punktā noteiktas frekvenču joslas, regulējošie un informatīvie parametri SRD radionoteikšanas lietojumiem17, ieskaitot SRD radaru sistēmas, iekārtas kustību noteikšanai un trauksmes signāliem. Radionoteikšana definēta kā objekta vietas, kustības ātruma un citu īpašību konstatēšana, kā arī informācijas savākšana par šiem parametriem, izmantojot radioviļņu izplatīšanās īpašības.

Tvertņu līmeņa zondēšanas radaru (TLPR)18 maksimālā jauda attiecas uz aizvērtas tvertnes iekšieni un atbilst spektrālajam blīvumam - 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ārpus 500 litru kontroltvertnes.

Nr.p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/
jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 2 400-2 483,5 MHz 25 mW e.i.r.p.     ERC/REC 70-03
2. 9200-9500 MHz 25 mW e.i.r.p.     ERC/REC 70-03
3. 9500-9975 MHz 25 mW e.i.r.p.    

ERC/REC 70-03

4. 10,5-

10,6 GHz

500 mW e.i.r.p.     ERC/REC 70-03
5. 13,4-14,0 GHz 25 mW e.i.r.p.     ERC/REC 70-03
6. 24,05-24,25 GHz 100 mW e.i.r.p.     ERC/REC 70-03
7. 17,1-17,3 GHz 26 dBm e.i.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz sistēmām, kas izvietotas uz zemes 2006/771/EK

2010/368/ES

8. 4,5-7,0 GHz 24 dBm e.i.r.p.19   Ierīces veids: Tvertņu līmeņa zondēšanas radars (TLPR) 2006/771/EK

2010/368/ES

9. 8,5-10,6 GHz 30 dBm e.i.r.p.19   Ierīces veids: Tvertņu līmeņa zondēšanas radars (TLPR) 2006/771/EK

2010/368/ES

10. 24,05-27,0 GHz 43 dBm e.i.r.p.19   Ierīces veids: Tvertņu līmeņa zondēšanas radars (TLPR) 2006/771/EK

2010/368/ES

11. 57,0-64,0 GHz 43 dBm e.i.r.p.19   Ierīces veids: Tvertņu līmeņa zondēšanas radars (TLPR) 2006/771/EK

2010/368/ES

12. 75,0-85,0 GHz 43 dBm e.i.r.p.19   Ierīces veids: Tvertņu līmeņa zondēšanas radars (TLPR) 2006/771/EK

2010/368/ES

8.7. Trauksmes signalizācijas sistēmas

8.7.1. Tehniskās prasības

Nr.p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

868,600-868,700 MHz 10 mW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz Visu frekvenču joslu var izmantot arī kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei Darbības cikla robežvērtība7:
1,0 %
Signalizācijas sistēmas 2006/771/EK

2010/368/ES

2.

869,250-869,300 MHz 10 mW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz Darbības cikla robežvērtība7: 0,1 % Signalizācijas sistēmas

3.

869,300-869,400 MHz 10 mW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz Darbības cikla robežvērtība7: 1,0 % Signalizācijas sistēmas

4.

869,650-869,700 MHz 25 mW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz Darbības cikla robežvērtība7: 10 % Signalizācijas sistēmas

5.

869,200-869,250 MHz 10 mW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz Darbības cikla robežvērtība7: 0,1 % Sociālās trauksmes ierīces 8

6.

169,4750-169,4875 MHz 10 mW e.r.p. Kanālu solis: 12,5 kHz Darbības cikla robežvērtība7: 0,1 % Tikai sociālās trauksmes signāliem sadzīvē ECC/DEC/(05)02

2005/928/EK

2008/673/EK

ERC/REC 70-03

7.

169,5875-169,6000 MHz 10 mW e.r.p. Kanālu solis: 12,5 kHz Darbības cikla robežvērtība7: 0,1 % Tikai sociālās trauksmes signāliem sadzīvē ECC/DEC/(05)02

2005/928/EK

2008/673/EK

ERC/REC 70-03

8.7.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Vispārējiem trauksmes signāliem paredzēta 868,600-868,700 MHz; 869,250-869,300 MHz; 869,650-869,700 MHz; 869,300-869,400 MHz. Trauksmes signāliem sadzīvē paredzēta 869,200-869,250 MHz; 169,4750-169,4875 MHz; 169,5875-169,6000 MHz josla.

Antena iebūvēta (bez ārējās antenas pieslēguma ligzdas) vai īpaši noteikta.

8.8. Modeļu vadība

8.8.1. Tehniskās prasības

Nr.p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 26 990-27 000 kHz 100 mW e.r.p.   Modeļu vadība20 ERC/REC 70-03
2. 27 040-27 050 kHz 100 mW e.r.p.   Modeļu vadība20 ERC/REC 70-03
3. 27 090-27 100 kHz 100 mW e.r.p.   Modeļu vadība20 ERC/REC 70-03
4. 27 140-27 150 kHz 100 mW e.r.p.   Modeļu vadība20 ERC/REC 70-03
5. 27 190-27 200 kHz 100 mW e.r.p.   Modeļu vadība20 ERC/REC 70-03
6. 34,995-35,225 MHz 100 mW e.r.p. Kanālu solis 10 kHz Tikai lidmodeļu vadībai ERC/DEC/(01)11

ERC/REC 70-03

7. 40,665 MHz; 40,675 MHz; 40,685 MHz; 40,695 MHz; 40,715 MHz; 40,725 MHz; 40,735 MHz; 40,765 MHz; 40,775 MHz; 40,785 MHz; 40,815 MHz; 40,825 MHz; 40,835 MHz; 40,865 MHz; 40,875 MHz; 40,885 MHz; 40,915 MHz; 40,925 MHz; 40,935 MHz; 40,965 MHz; 40,975 MHz; 40,985 MHz 100 mW e.r.p. Kanālu solis 10 kHz    

8.8.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Antena iebūvēta vai īpaši noteikta.

Frekvenču joslas nav harmonizētas, tomēr tabulā norādītie frekvenču izmantošanas parametri ir kopēji vairumā CEPT valstu. Joslas nav paredzētas ekskluzīvai lietošanai minētajam pielietojumam. Kanālu izmantošana tabulas 7.punktā noteiktās joslās pielīdzināta parametriem, noteiktiem vairumā CEPT valstu.

8.9. Induktīvās ierīces9

8.9.1. Tehniskās prasības

Nr.p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robež-
vērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 9,000-59,750 kHz 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā     2006/771/EK

2010/368/EK

2. 59,750-60,250 kHz 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā      
3. 60,250-70,000 kHz 69 dΒμΑ/m 10 m attālumā      
4. 70-119 kHz 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā      
5. 119-127 kHz 66 dΒμΑ/m 10 m attālumā      
6. 127-140 kHz 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā      
7. 140-148,5 kHz 37,7 dΒμΑ/m 10 m attālumā      
8.

 

148,5-5 000 kHz Konkrētām turpmāk norādītajām radiofrekvenču joslām nosaka lielāku lauka intensitāti un izmantošanas papildu ierobežojumus -15 dBμA/m 10 m attālumā jebkurā
10 kHz platā joslā. Turklāt kopējā lauka intensitāte ir
-5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz
ERC/REC 70-03

2006/771/EK

2010/368/EK

400-600 kHz -8 dΒμΑ/m 10 m attālumā   Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz RFID10  
3 155-3 400 kHz 13,5 dΒμΑ/m 10 m attālumā      
5 000-30 000 kHz -20 dBμA/m 10 m attālumā jebkurā
10 kHz platā joslā. Turklāt kopējā lauka intensitāte ir
-5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz
   
6 765-6 795 kHz 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā      
7 400-8 800 kHz 9 dΒμΑ/m 10 m attālumā      
10 200-11 000 kHz 9 dΒμΑ/m 10 m attālumā      
9. 13 553-13 567 kHz 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā     ERC/REC 70-03

2006/771/EK

2010/368/EK

60 dΒμΑ/m 10 m attālumā   Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz RFID10 un EAS11 2006/771/EK

2010/368/EK

10. 26 957-27 283 kHz 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā      

8.9.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Detalizēti induktīvo iekārtu izmantošanas parametri un ierobežojumi noteikti rekomendācijā ERC/REC 70-03.

Lietotājiem jāņem vērā, ka induktīvo iekārtu izstarojumi var radīt traucējumus tuvējiem citu radiosakaru dienestu uztvērējiem. Īpaša uzmanība jāpievērš stingrākām aizsardzības prasībām frekvencēm joslās, kuras ITU noteiktas globālai kuģniecības briesmu un drošības sakaru sistēmai (GMDSS), kā arī to blakusjoslās.

8.10. Radiomikrofoni un dzirdes palīgierīces

8.10.1. Tehniskās prasības

 

Frekvenču josla

Maksimālā jauda

Darbības cikls

Kanālu solis

Izmantošanas nosacījumi

a 29,7-47 MHz 10 mW e.r.p. līdz 100 % 50 kHz  
b 173,965-174,015 MHz 2 mW e.r.p. līdz 100 % 50 kHz Palīgierīces vājdzirdīgiem
c 863-865 MHz 10 mW e.r.p. līdz 100 % Bez atstarpes  
d 174-216 MHz 50 mW e.r.p. līdz 100 % Bez atstarpes Nepieciešama individuāla atļauja
e 470-862 MHz 50 mW e.r.p. līdz 100 % Bez atstarpes Nepieciešama individuāla atļauja
f 1785-1795 MHz 20 mW e.i.r.p.

50 mW e.i.r.p.

līdz 100 % Bez atstarpes Nepieciešama individuāla atļauja.

50 mW ierobežojums uz ķermeņa nēsājamiem mikrofoniem

g 1795-1800 MHz 20 mW e.i.r.p.

50 mW e.i.r.p.

līdz 100 % Bez atstarpes 50 mW ierobežojums uz ķermeņa nēsājamiem mikrofoniem
h1 169,4000-169,4750 MHz 10 mW e.r.p. līdz 100 % Max 50 kHz Palīgierīces vājdzirdīgiem

ECC/DEC/(05)02

h2 169,4875-169,5875 MHz 10 mW e.r.p. līdz 100 % Max 50 kHz Palīgierīces vājdzirdīgiem

ECC/DEC/(05)02

i 169,4-174,0 MHz 10 mW e.r.p. līdz 100 % Max 50 kHz Pārskaņojamas palīgierīces vājdzirdīgiem

8.11. Radioierīces identifikācijai (RFID)

8.11.1. Tehniskās prasības

Nr.p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

2 446-2 454 MHz 100 mW e.i.r.p.     2006/771/EK

2010/368/EK

2.

865-865,6 MHz 100 mW e.r.p. Kanālu solis 200 kHz   2006/771/EK

2010/368/EK

3.

865,6-867,6 MHz 2 mW e.r.p. Kanālu solis 200 kHz   2006/771/EK

2010/368/EK

4.

867,6-868 MHz 500 mW e.r.p. Kanālu solis 200 kHz   2006/771/EK

2010/368/EK

8.11.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

865-865,6 MHz; 865,6-867,6 MHz; 867,6-868 MHz frekvenču joslā jāievēro, ka kanālu centrālā frekvence ir 864,9 MHz + (0,2 MHz x kanāla numurs). 865-865,6 MHz joslā kanālu numuri no 1 līdz 3; 865,6-867,6 MHz joslā kanālu numuri no 4 līdz 13; 867,6-868 MHz joslā kanālu numuri ir 14 un 15.

FHSS, kā arī cita spektru paplašinoša modulācijas metode nav atļauta. Antenas diagramma ir ≤ ± 45° un ≤ ± 35° horizontālā plaknē attiecīgi 100-500 mW un 500 mW-2W izstarotai jaudai.

8.12. Aktīvas implantējamas medicīniskas ierīces un saistītās perifērās ierīces

8.12.1. Tehniskās prasības

Nr.p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 9-315 kHz 30 dBμA/m
10 m attālumā
Darbības cikla robežvērtība7:
10 %
Ierīces veids: aktīvas implantējamas medicīniskas ierīces12 2006/771/EK

2010/368/EK

2. 30,0-37,5 MHz 1 mW e.r.p. Darbības cikla robež-

vērtība7: 10 %

Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz asinsspiediena mērīšanai paredzētiem medicīniskiem membrānas implantiem ar īpaši zemu jaudu.

Ierīces veids: aktīvas implantējamas medicīniskas ierīces12

2006/771/EK

2010/368/EK

3. 402-405 MHz 25 μW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz.

Atsevišķi raidītāji var apvienot blakuskanālus joslas platuma palielināšanai līdz 300 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram vai mazinātu traucējumus, tostarp joslas platumā, kas lielāks par 300 kHz, var izmantot citus tehniskus paņēmienus, ja panāktais rezultāts ir vismaz līdzvērtīgs rezultātam, kas iegūts ar tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos, nodrošinot saderību ar citiem lietotājiem un sevišķi ar meteoroloģiskajām radiozondēm

Ierīces veids: aktīvas implantējamas medicīniskas ierīces12 2006/771/EK

2010/368/EK

4. 401-402 MHz 25 μW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz.

Atsevišķi raidītāji var apvienot blakuskanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību7

Ierīces veids: aktīvas implantējamas medicīniskas ierīces un saistītās perifērijas ierīces13 2006/771/EK

2010/368/EK

5. 405-406 MHz 25 μW e.r.p. Kanālu solis:

25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakus- kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību7

Ierīces veids: aktīvas implantējamas medicīniskas ierīces un saistītās perifērijas ierīces 13 2006/771/EK

2010/368/EK

6. 315-600 kHz -5 dΒμΑ/m 10 m attālumā Darbības cikla robežvērtība7 :
10 %
Ierīces veids: Dzīvniekiem implantējamas ierīces14 2006/771/EK

2010/368/EK

7. 12,5-20,0 MHz -7 dΒμΑ/m 10 m attālumā 10 kHz platā joslā Darbības cikla robežvērtība 7:
10 %
Ierīces veids: Dzīvniekiem implantējamas ierīces14.

Šie izmantošanas nosacījumi attiecas vienīgi uz lietojumiem telpās

2006/771/EK

2010/368/EK

8.13. Bezvadu skaņas pielietojumi

8.13.1. Tehniskās prasības

Nr.p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 87,5-108,0 MHz 50 nW e.r.p. Kanālu solis nepārsniedz 200 kHz Ierīces veids: Zemas jaudas FM raidītāji15 2006/771/EK

2010/368/EK

2. 863-865 MHz 10 mW e.r.p.   Ierīces veids: Bezvadu audiolietojumi16 2006/771/EK

2010/368/EK

3. 864,8-865 MHz 10 mW e.r.p. Darbības cikls līdz 100 %

Kanālu solis 50 kHz

Analogās šaurjoslas balss sakaru ierīces

ERC/REC 70-03

4. 1795-1800 MHz 10 mW e.i.r.p. Darbības cikls 100 %

Kanālu solis 200 kHz

 

ERC/REC 70-03

8.13.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Bezvadu ierīcēm skaņas signālu pārraidei pieskaitāmi bezauklas skaļruņi, bezauklas austiņas, bezauklas austiņas portatīvai izmantošanai (piemēram, portatīvās CD, kasešu vai radioierīces, ko pārnēsā persona), bezauklas austiņas lietošanai automašīnā kopā ar radio vai mobilo telefonu un citas ierīces, ausī liekamas monitoringa ierīces lietošanai koncertos un izrādēs.

Analogās šaurjoslas balss sakaru ierīces (piemēram, bērnu balss monitori, durvju atvēršanas sistēmas) lieto tikai 864,8-865 MHz joslā.

Piezīmes.

1 Norādītās frekvenču blakusjoslas ir atļauts izmantot kā vienu frekvenču joslu, ja vien ir izpildīti ikvienai atsevišķai frekvenču blakusjoslai noteiktie īpašie nosacījumi.

2 Atļauts izmantot radiofrekvenču spektru līdz tabulā norādītajai pārraides jaudas, lauka intensitātes vai jaudas blīvuma vērtībai. Saskaņā ar Lēmuma 2006/771/EK 3.panta 3.punktu tās drīkst īstenot mazāk ierobežojošus nosacījumus - atļaut izmantot radiofrekvenču spektru ar lielāku pārraides jaudu, lauka intensitāti vai jaudas blīvumu.

3 Atļauts noteikt tikai minētos papildu parametrus (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi). Kā papildu parametrus nav atļauts noteikt citus parametrus vai prasības attiecībā uz piekļuvi radiofrekvenču spektram un traucējumu mazināšanu. Mazāk ierobežojoši nosacījumi Lēmuma 2006/771/EK 3.panta 3.punkta izpratnē nozīmē to, ka dalībvalstis drīkst pilnībā atteikties no attiecīgajā ailē norādītajiem "papildu parametriem (kanālu sakārtošanas un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumiem)" vai atļaut lielākas vērtības.

4 Atļauts noteikt tikai minētos "citus izmantošanas ierobežojumus" un nedrīkst noteikt papildu izmantošanas ierobežojumus. Tā kā drīkst pieņemt mazāk ierobežojošus nosacījumus Lēmuma 2006/771/EK 3.panta 3.punkta izpratnē, tad dalībvalstis var atteikties no viena vai no visiem minētajiem ierobežojumiem.

5 Šī kategorija ir pieejama jebkuram lietojuma veidam, kas atbilst tehniskajiem nosacījumiem (parasti lietojumi ir telemetrija, tālvadības ierīces, signalizācijas ierīces, datu pārraides ierīces kopumā vai līdzīgs lietojums).

6 Šajā frekvenču joslā atļauts izmantot visus alternatīvos izmantošanas nosacījumu kopumus.

7 Darbības cikls ir iekārtas aktīvas raidīšanas laika procentuālā daļa vienā stundā. Mazāk ierobežojoši nosacījumi Lēmuma 2006/771/EK 3.panta 3.punkta izpratnē nozīmē to, ka atļauta lielāka "darbības cikla" vērtība.

8 Sociālās trauksmes ierīces izmanto, lai, ja nepieciešams, sniegtu palīdzību veciem cilvēkiem vai invalīdiem.

9 Šajā kategorijā ietilpst, piemēram, automobiļu imobilizatori, dzīvnieku identifikācijas ierīces, signalizācijas sistēmas, kabeļu meklētāji, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, personas identifikācijas ierīces, balss bezvadu pārraides ierīces, piekļuves kontroles ierīces, attāluma noteikšanas sensori, pretaizdzīšanas sistēmas, tostarp pretaizdzīšanas radiofrekvenču indukcijas sistēmas, datu pārraide uz rokas ierīcēm, preču automātiskas identificēšanas ierīces, bezvadu kontroles sistēmas un automātiskās ceļa barjeras.

10 Šajā kategorijā ietilpst induktīvi lietojumi, ko izmanto radioierīcēs identifikācijai (RFID).

11 Šajā kategorijā ietilpst induktīvās ierīces, ko izmanto elektroniskai priekšmetu uzraudzībai (EAS).

12 Šajā kategorijā ietilpst radiokomponenti aktīvās implantējamās medicīniskās ierīcēs, kas definētas Padomes 1990.gada 20.jūnija Direktīvā 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm (OV L 189, 20.7.1990., 17.lpp.).

13 Šajā kategorijā ietilpst sistēmas, kuras izstrādātas bezbalss digitālās saziņas nodrošināšanai starp aktīvām implantējamām medicīniskām ierīcēm, kuras definētas šā pielikuma 12.piezīmē, un (vai) valkājamām un citādām ārējām ierīcēm, kuras lieto pacienta laikneatkarīgo fizioloģisko datu pārraidīšanai.

14 Šajā kategorijā ietilpst raidošās ierīces, ko dzīvnieka ķermenī ievieto diagnostikas un (vai) terapijas vajadzībām.

15 Šajā kategorijā ietilpst lietojumi, kas savieno individuālās audioierīces, tostarp mobilos tālruņus, kā arī automobilī vai mājās lietojamas izklaides sistēmas.

16 Lietojumi bezvadu audiosistēmām, tostarp bezvadu mikrofoni, bezvadu skaļruņi, bezvadu austiņas, bezvadu austiņas portatīvai izmantošanai, piemēram, ar pārnēsājamiem kompaktdisku atskaņotājiem, kasešu vai radioiekārtām, ko nēsā cilvēks, bezvadu austiņas izmantošanai automobilī, piemēram, kopā ar radiouztvērēju vai mobilo tālruni, ausī ievietojamas austiņas un bezvadu mikrofoni, ko izmanto koncertos vai citos skatuves iestudējumos.

17 Šajā kategorijā ietilpst lietojumi objekta atrašanās vietas, ātruma un (vai) citu raksturlielumu noteikšanai vai lietojumi, ko izmanto informācijas iegūšanai saistībā ar šiem parametriem.

18 Tvertnes līmeņa zondēšanas radari (TLPR) ir īpašs radionoteikšanas lietojuma veids, ko izmanto, lai mērītu līmeni tvertnē, un ko uzstāda metāla vai dzelzsbetona tvertnēs vai līdzīgā aprīkojumā, kas izgatavots no materiāla ar salīdzināmiem vājinājuma rādītājiem. Tvertne ir paredzēta vielas uzglabāšanai.

19 Jaudas robežvērtība attiecas uz aizvērtas tvertnes iekšpusi un atbilst spektrālajam blīvumam - 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ārpus 500 litru kontroltvertnes.

20 Šajā kategorijā ietilpst lietojumi, ko izmanto, lai vadītu modeļu (galvenokārt miniatūru transportlīdzekļu atveidu) kustību gaisā, uz zemes, virs ūdens virsmas vai zem tās."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
 R.Vējonis

03.06.2011