Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11-15

Jelgavā 2011.gada 28.aprīlī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.11-5 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2011.gadā"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 28.04.2011. lēmumu Nr.5/6

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
45.panta sesto daļu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.11-5 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2011. gadā" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot zemi un/vai ēku uzņēmumam, ar kuru nomas līgums noslēgts līdz 2011.gada 1.janvārim, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki, par iznomātās zemes un/ vai ēkas platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana."

2. Papildināt noteikumu 6.3.apakšpunktu aiz skaitļa "2.4." ar vārdu un skaitli "un 2.9.".

3. Izteikt noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu šajos noteikumos un likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" minētajos gadījumos pieņem Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa, kura, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.5/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu", atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrēšana funkcijas (turpmāk - nodokļa administrācija)."

4. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Persona nodokļa administrācijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē."

5. Izteikt noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.10-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2010.gadā"."

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

25.05.2011