Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.363

Rīgā 2011.gada 10.maijā (prot. Nr.29 25.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58., 112., 196.nr.; 2010, 174.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Jauns produkts šo noteikumu izpratnē ietver preces un pakalpojumus, kuri atbalsta saņēmējam vai, ja atbalsta saņēmējam ir saistītās personas, - saistīto personu grupai ir pilnīgi jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības)."

2. Izteikt 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Persona, kas atbilst šo noteikumu 21.3. vai 21.4.apakšpunktam, var pretendēt tikai uz šo noteikumu 13.2.1.apakšpunktā minētajām apmācībām, 13.2.2.apakšpunktā minētajām konsultācijām, 13.3.1.apakšpunktā minēto aizdevumu un 13.3.3.apakšpunktā minēto grantu aizdevuma dzēšanai."

3. Papildināt noteikumus ar 20.2 punktu šādā redakcijā:

"20.2 No šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētā aizdevuma līdzekļiem nevar finansēt pamatlīdzekļu iegādi, ja to piegādātājs ir saimnieciskās darbības uzsācēja dalībnieks vai ar saimnieciskās darbības uzsācēju saistītā persona."

4. Izteikt 21. un 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21. Persona, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, var pretendēt uz atbalstu, ja tā atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdī ir sasniegusi 18 gadu vecumu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

21.1. tā neveic un pēdējā gada laikā nav veikusi saimniecisko darbību;

21.2. saimniecisko darbību, kurai vēlas saņemt atbalstu, tā ir uzsākusi pēdējā gada laikā, un pēdējā gada laikā tā nav veikusi citu saimniecisko darbību;

21.3. saimniecisko darbību, kurai vēlas saņemt atbalstu, tā ir uzsākusi laikposmā no viena līdz trim gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņemšanai, un pēdējā gada laikā tā nav veikusi citu saimniecisko darbību;

21.4. tā veic vai pēdējā gada laikā ir veikusi saimniecisko darbību, bet atbalstu vēlas saņemt saimnieciskās darbības uzsākšanai citā darbības jomā, tai skaitā jauna produkta ražošanai, ar nosacījumu, ka biznesa plāna īstenošanai tiks reģistrēts jauns komersants.

21.1 Šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīts, ka persona veic saimniecisko darbību, ja tai ir būtiska līdzdalība komersantā vai tā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs - tā ir komersants vai individuālā uzņēmuma, zemnieku saimniecības vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, izņemot pašnodarbinātas personas. Par būtisku līdzdalību komersantā uzskata, ja personai pieder 25 % vai vairāk no komersanta balsstiesīgo akciju vai kapitāldaļu skaita."

5. Izteikt 23.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2. ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir komersants, tā dalībnieki ir fiziskas personas, kuras atbilst šo noteikumu 21.punktā minētajiem nosacījumiem, un komersanta valdē ir tikai tā dalībnieki."

6. Papildināt noteikumus ar 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Aktivitātes ietvaros finansējumu atbalsta saņēmējam nevar piešķirt, ja atbalsta saņēmējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem."

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs J.Dūklavs

Ekonomikas ministrs A.Kampars

18.05.2011