Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.01.2012. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.354

Rīgā 2011.gada 10.maijā (prot. Nr.29 8.§)
Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 12.punktu

1. Noteikumi nosaka pedagogu profesiju un amatu sarakstu (pielikums).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 26.oktobra noteikumus Nr.367 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 358.nr.).

Ministru prezidenta vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 10.maija noteikumiem Nr.354
Pedagogu profesiju un amatu saraksts

(Pielikums MK 03.01.2012. noteikumu Nr.10 redakcijā)

Nr.p.k.

Profesijas un amata nosaukums

Profesiju klasifikatora kods

1.Izglītības iestāžu vadītāji un vadītāja vietnieki
1.1.rektors

1345 01

1.2.prorektors

1345 02

1.3.vadītājs/direktors (izglītības jomā)

1345 03

1.4.vadītāja vietnieks/direktora vietnieks (izglītības jomā)

1345 04

1.5.dekāns

1345 05

1.6.prodekāns

1345 06

1.7.skolas direktors

1345 08

1.8.skolas direktora vietnieks

1345 09

1.9.koledžas direktors

1345 10

1.10.koledžas direktora vietnieks

1345 11

1.11.pamatdarbības struktūrvienības vadītājs/direktors (izglītības jomā)

1345 21

1.12.pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks/ direktora vietnieks (izglītības jomā)

1345 22

1.13.katedras vadītājs

2310 06

1.14.sporta organizators

2359 08

2.Augstskolu un koledžu pedagogi
2.1.asistents (izglītības jomā)

2310 01

2.2.docents

2310 02

2.3.lektors

2310 03

2.4.profesors

2310 04

2.5.asociētais profesors

2310 05

2.6.vecākais pasniedzējs

2310 07

2.7.pasniedzējs

2310 08

3.Profesionālās izglītības pedagogi
3.1.profesionālās izglītības skolotājs

2320 01

3.2.profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

2320 02

4.Vidējās izglītības pedagogi
4.1.vispārējās vidējās izglītības skolotājs

2330 01

5.Pamatizglītības pedagogi
5.1.vispārējās pamatizglītības skolotājs

2341 01

5.2.sākumizglītības skolotājs

2341 02

6.Pirmsskolas pedagogi
6.1.pirmsskolas izglītības skolotājs

2342 01

6.2.pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2342 02

6.3.pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

2342 03

7.Izglītības metodikas speciālisti 
7.1.izglītības metodiķis

2351 01

7.2.pirmsskolas izglītības metodiķis

2351 06

8.Speciālās izglītības pedagogi 
8.1.skolotājs logopēds

2352 01

8.2.speciālās izglītības skolotājs

2352 02

8.3.speciālais pedagogs

2352 03

9.Pedagogu amatiem pielīdzināmie amati izglītības iestādē
9.1.sociālais pedagogs

2359 01

9.2.pagarinātās dienas grupas skolotājs

2359 03

9.3.izglītības iestādes muzeju pedagogs

2359 04

9.4.pedagoga palīgs

2359 05

9.5.interešu izglītības skolotājs

2359 06

9.6.internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

2359 07

9.7.vecākais sporta treneris

2359 09

9.8.arodmācības skolotājs/amatmācības skolotājs

2359 11

9.9.izglītības psihologs

2634 03

9.10.diriģents

2652 01

9.11.koncertmeistars

2652 25

9.12.horeogrāfs

2653 03

9.13.baletmeistars

2653 06

9.14.sporta treneris

3422 03

9.15.sporta metodiķis

3422 04

9.16.izglītības iestādes bibliotekārs

2622 07

9.17.izglītības iestādes bibliotekārs (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3433 03

9.18.skolotājs mentors

2359 14

9.19.pedagogs karjeras konsultants

2359 15

06.01.2012