Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Daugavpilī 2011.gada 31.martā

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 "Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi"

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta sēdē (prot. Nr.9, 35.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
16.punktu un 43.panta pirmās daļas 5., 6., 9.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 "Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 24.12.2005., Nr.207, 11.10.2006., Nr.162, 16.04.2008., Nr.59) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 7.5.punktā vārdus "Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa" ar vārdiem "Komunālās saimniecības pārvalde".

2. Aizstāt visā noteikumu tekstā abreviatūru "KSN" ar abreviatūru "KSP".

3. Grozījumi šo noteikumu 1. un 2.punktā stājas spēkā 2011.gada 2.maijā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova 

Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.7 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 "Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5.punktam dome tiesīga izdot saistošus noteikumus par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu; 6.punktam - par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu; 9.punktam - par pilsētas teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību.

Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļas reorganizācijas procesā ar 2011.gada 2.maiju tiks izveidota jauna iestāde - Komunālās saimniecības pārvalde. Tādējādi nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tekstu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiek precizēts institūcijas nosaukums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

11.05.2011