Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Daugavpilī 2011.gada 31.martā

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 "Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās"

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta sēdē (prot. Nr.9, 42.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 43.panta pirmās daļas 4. un 9.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 "Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās" (Latvijas Vēstnesis, 06.10.2010., Nr.158) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu pamatojuma daļu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta pirmās daļas 4. un 9.punktu".

2. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Komunālās saimniecības pārvalde" (attiecīgā locījumā).

3. Grozījumi šo noteikumu 2.punktā stājas spēkā 2011.gada 2.maijā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova 

Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.14 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2004. gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6 "Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktam pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (kapsētu uzturēšana); 43.panta pirmās daļas 4.punktam - dome tiesīga izdot saistošus noteikumus par sabiedrisko kārtību; 9.punktam - par pilsētas teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību.

Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļas reorganizācijas procesā ar 2011.gada 2.maiju tiks izveidota jauna iestāde - Komunālās saimniecības pārvalde. Tādējādi nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tekstu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēta saistošo noteikumu pamatojuma daļa un precizēts institūcijas nosaukums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

11.05.2011