Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Daugavpilī 2011.gada 31.martā

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi"

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta sēdē (prot. Nr.9, 38.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2. un 9.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 09.03.2006., Nr.40, 17.10.2006., Nr.165) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu pamatojuma daļu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 2. un 9.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu".

2. Aizstāt noteikumu 1.3.punktā vārdus "Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļā" ar vārdiem "Komunālās saimniecības pārvaldē".

3. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "Komunālās saimniecības nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Komunālās saimniecības pārvalde" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt noteikumu 5.5.punktā vārdus "pieckārtīgā apmērā" ar vārdiem "divkāršā apmērā".

5. Aizstāt noteikumu 5.6.punktā vārdus "trīskārtīgā apmērā" ar vārdiem "divkāršā apmērā".

6. Grozījumi šo noteikumu 2. un 3.punktā stājas spēkā 2011.gada 2.maijā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova 

Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.10 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 2.punktam dome tiesīga izdot saistošus noteikumus par publiskā lietošanā esošo mežu aizsardzību un uzturēšanu, atbilstoši 9.punktam - par pilsētas teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību.

Meža likuma 8.panta otrā daļa noteic, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža zemes pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Līdz ar to nepieciešams precizēt atlīdzības apmēru par patvaļīgu koku, krūmu vai citu stādījumu ciršanu un bojāšanu.

Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļas reorganizācijas procesā ar 2011.gada 2.maiju tiks izveidota jauna iestāde - Komunālās saimniecības pārvalde. Tādējādi nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tekstu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēts sekojošais:
  • saistošo noteikumu pamatojuma daļa;
  • institūcijas nosaukums;
  • atlīdzības apmērs par patvaļīgu koku, krūmu vai citu stādījumu ciršanu un bojāšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

11.05.2011