Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.296

Rīgā 2011.gada 19.aprīlī (prot. Nr.26 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
26.panta pirmo daļu un 27.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 100.nr.; 2009, 157.nr.; 2010, 25., 164.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar XVIII2 nodaļu šādā redakcijā:

"XVIII.2 Bioloģiskās drošības pasākumi, lai mazinātu
augsti patogēno slimības ierosinātāju pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem

188.12 Lai mazinātu augsti patogēnā slimības ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, dienests organizē ierobežojošus pasākumus slimības īpaši apdraudētajos apgabalos - nosaka teritoriju, kurā aizliegts pārvietot mājputnus un citus nebrīvē turētus putnus, kā arī veikt jebkādas darbības ar putniem, kas veicina slimības izplatību, piemēram, organizēt tirdzniecību, rīkot izstādes un skates. Ierobežojošus pasākumus organizē, ņemot vērā šādus kritērijus un riska faktorus:

188.12 1. novietnes atrodas gājputnu migrācijas ceļu joslā, īpaši vietās, kur putni lido no Vidusāzijas, Austrumāzijas, Kaspijas jūras un Melnās jūras apgabaliem, Vidējiem Austrumiem un Āfrikas;

188.12 2. attālums no novietnes līdz mitrājiem, dīķiem, purviem, ezeriem vai upēm, kur mēdz pulcēties migrējošie ūdensputni;

188.12 3. novietne atrodas apgabalā, kurā ir liels gājputnu, īpaši migrējošo ūdensputnu, blīvums;

188.12 4. mājputnus vai citus nebrīvē turētus putnus tur āra aplokos vai citās vietās, kurās pilnībā nevar novērst mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu saskari ar savvaļas putniem;

188.12 5. novietne atrodas apgabalā, kurā ir liels mājputnu novietņu blīvums;

188.12 6. intensīva mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu, transportlīdzekļu un personu kustība vienā novietnē un no novietnes uz novietni, kā arī cita tieša vai netieša saskare starp novietnēm.

188.13 Atkarībā no epizootoloģiskās situācijas valstī šo noteikumu 188.12 punktā minētos ierobežojošos pasākumus organizē tā, lai:

188.13 1. novērstu tiešu un netiešu saskari starp savvaļas putniem, īpaši ūdensputniem, no vienas puses, un mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, īpaši pīlēm un zosīm, no otras puses;

188.13 2. nodrošinātu mājas pīļu un zosu nodalīšanu no pārējiem mājputniem.

188.14 Dienests šo noteikumu 188.12 punktā minētos ierobežojošos pasākumus regulāri pārskata un, ja nepieciešams, veic izmaiņas, lai tos pielāgotu mainīgajai epizootoloģiskajai un ornitoloģiskajai situācijai īpaši apdraudētajos apgabalos, ņemot vērā slimības uzraudzības programmas izpildes laikā iegūtos rezultātus.

188.15 Dienests izveido un ievieš agrīnās konstatācijas sistēmu - ziņošanas sistēmu par pazīmēm, kuras novēro mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu ganāmpulkā, īpaši apdraudētajos apgabalos, kuros pastāv liela slimības izplatīšanās iespēja.       

188.16 Izmantojot agrīnās konstatācijas sistēmu, mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu īpašnieki vai turētāji nekavējoties ziņo dienesta attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai:

188.16 1. par barības un ūdens patēriņa samazināšanos vairāk nekā par 20 %;

188.16 2. par dējības samazināšanos vairāk nekā par 5 %, ja to novēro ilgāk par divām dienām;

188.16 3. ja mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu mirstība nedēļas laikā pārsniedz 3 %;

188.16 4. ja mājputniem vai citiem nebrīvē turētiem putniem parādās jebkādas klīniskās pazīmes vai pēc nāves konstatē audu bojājumus, kas rada aizdomas par saslimšanu ar putnu gripu.

188.17 Teritorijā, kas, ņemot vērā šo noteikumu 188.12 punktā minētos kritērijus un riska faktorus, ir identificēta kā slimības īpaši apdraudētais apgabals, ir aizliegtas šādas darbības:

188.17 1. mājputnu turēšana ārā;

188.17 2. ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošana mājputniem;

188.17 3. ūdens piegāde mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt savvaļas putni;

188.17 4. zosveidīgo un tārtiņveidīgo putnu izmantošana par pievilinājumu putnu medībās (turpmāk - pievilinātājputni).

188.18 Slimības īpaši apdraudētajā apgabalā ir aizliegts rīkot mājputnu un citu putnu tirgus, skates, izstādes, sacensības un kultūras pasākumus ar putnu piedalīšanos, ja vien dienests nav izvērtējis epizootoloģisko situāciju un atzinis to par pietiekami drošu minēto pasākumu rīkošanai.

188.19 Slimības īpaši apdraudētajā apgabalā, ja dienests ir izvērtējis epizootoloģisko situāciju un atzinis to par pietiekami drošu un ir veikti bioloģiskās drošības pasākumi, lai izvairītos no slimības iespējamas izplatīšanās, ir atļauts:

188.19 1. mājputnus turēt ārā, ja tos baro un dzirdina telpās vai zem nojumes, kas ir pietiekami liela, lai atturētu savvaļas putnus no nolaišanās un novērstu savvaļas putnu piekļuvi mājputniem paredzētajai barībai un ūdenim;

188.19 2. izmantot ārā esošās ūdenskrātuves, ja tās nepieciešamas, lai nodrošinātu konkrētu mājputnu labturību, un tās ir pietiekami pasargātas no savvaļas ūdensputniem;

188.19 3. piegādāt ūdeni no virszemes ūdenstilpēm, kurām var piekļūt savvaļas ūdensputni, to atbilstoši apstrādājot, lai inaktivētu iespējamo slimības ierosinātāju;

188.19 4. izmantot pievilinātājputnus medībās, ja ievēro šo noteikumu 188.20 punktā minētās prasības.

188.20 Pievilinātājputnus atļauts izmantot medībās, ja ievēro vienu no šādiem nosacījumiem:

188.20 1. pievilinātājputnu turētājs ir reģistrēts dienestā, atrodas tā uzraudzībā un piedalās paraugu ņemšanā saskaņā ar slimības uzraudzības programmu;

188.20 2. pievilinātājputnu turētājs ir izveidojis bioloģiskās drošības pasākumu kopumu, kurā ietilpst:

188.20 2.1. pievilinātājputnu iezīmēšana, tos gredzenojot;

188.20 2.2. pievilinātājputnu uzraudzības sistēmas izveidošana;

188.20 2.3. pievilinātājputnu veselības stāvokļa reģistrēšana un ziņošana par saslimšanu dienesta attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai, laboratoriskā izmeklēšana putnu gripas noteikšanai pievilinātājputnu nāves gadījumā un izmantošanas posma beigās, ja tie atrodas īpaši apdraudētajos apgabalos;

188.20 2.4. pievilinātājputnu stingra nodalīšana no mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem;

188.20 2.5. transportlīdzekļu un iekārtu tīrīšanas un dezinfekcijas kārtība pievilinātājputnu pārvadāšanai un braucieniem uz pievilinātājputnu izvietošanas vietām;

188.20 2.6. pievilinātājputnu pārvietošanas ierobežojumi un kontrole, lai novērstu to piekļuvi atklātiem ūdeņiem;

188.20 2.7. labas bioloģiskās drošības prakses pamatnostādņu izstrādāšana un īstenošana, kurās noteikti šo noteikumu 188.20 2.1., 188.20 2.2., 188.20 2.3., 188.20 2.4., 188.20 2.5. un 188.20 2.6.apakšpunktā minētie pasākumi;

188.20 2.8. šo noteikumu 188.20 2.1., 188.20 2.2. un 188.20 2.3.apakšpunktā minētajos pasākumos iegūto datu pārskata sistēmas īstenošana.

188.21 Pirms atļaut pievilinātājputnus izmantot atbilstoši šo noteikumu 188.20 2.apakšpunktā minētajām prasībām, dienests Eiropas Komisijā iesniedz riska novērtējumu un informāciju par ieviestajiem bioloģiskās drošības pasākumiem. Dienests katru mēnesi ziņo Eiropas Komisijai par veiktajiem bioloģiskās drošības pasākumiem."

  2. Papildināt noteikumus ar 191.punktu šādā redakcijā:

"191. Šo noteikumu 188.12, 188.13, 188.14, 188.15, 188.16, 188.17, 188.18, 188.19, 188.20 un 188.21 punkts ir spēkā līdz 2012.gada 30.jūnijam."

Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

27.04.2011