Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.07.2013. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Jūrmalā 2011.gada 31.martā (prot. Nr.7, 8.p.)
Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru
likuma
2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

5. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 3. jūnija saistošie noteikumi Nr. 33 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16 (prot. Nr.6, 21.p.)
Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publisko pakalpojumu izcenojumi

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 16.05.2013. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

Nr.p.k.

Publiskie sociālie pakalpojumi

Mērvienība

Cena latos
(bez PVN)

1.Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā

1 personai diennaktī

13,04

2.Aprūpes mājās pakalpojumi pa aprūpes līmeņiem:  
2.1.1.līmenis

1 personai mēnesī

37,16

2.2.2.līmenis

1 personai mēnesī

74,34

2.3.3.līmenis

1 personai mēnesī

139,39

2.4.4.līmenis

1 personai mēnesī

232,33

3.Specializētā autotransporta pakalpojumi  
3.1.pārvadājumi darba dienās darba laikā no plkst.8.00 līdz 16.30:  
3.1.1.vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0,54

3.1.2.pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

0,60

3.2.pārvadājumi darba dienās ārpus darba laika:  
3.2.1.vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0,75

3.2.2.pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

0,82

3.3.pārvadājumi brīvdienās un svētku dienās:  
3.3.1.vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0,96

3.3.2.pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

1,04

3.4.gaidīšana virs 5 minūtēm

1 stunda

5,26

4.Vienas personas uzturēšanās nakts patversmē, t.sk.:

1 diennakts

5,61

4.1.nemainīgās izmaksas

1 diennakts

4,85

4.2.mainīgās izmaksas

1 diennakts

0,76

5.Zupas virtuves pakalpojums

1 porcija

0,50

6.Vienas personas uzturēšanās Dienas aprūpes centrā personām ar garīgās veselības traucējumiem

1 diennakts

11,12

6.1.nemainīgās izmaksas

1 diennakts

10,09

6.2.mainīgās izmaksas

1 diennakts

1,03

05.07.2013