Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.257

Rīgā 2011.gada 5.aprīlī (prot. Nr.22 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 166.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šo noteikumu pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunkts attiecībā uz atzinuma sagatavošanu par objektiem, kuriem līdz 2009.gada 1.augustam izsniegts valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" higiēnas uzdevums projektēšanai, ir spēkā līdz 2011.gada 1.augustam."

2. Aizstāt pielikumā vārdus "inženiertehniskai būvei" ar vārdu "inženierbūvei".

3. Izteikt pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai

higiēnas uzdevums

13,03

2,87

15,90

1.2. daudzdzīvokļu mājai higiēnas uzdevums

19,99

4,40

24,39

1.3.

publiskai ēkai

higiēnas uzdevums

24,74

5,44

30,18

1.4. ražošanas objektam higiēnas uzdevums

37,50

8,25

45,75

1.5. inženierbūvei (arī autostāvvietai)

higiēnas uzdevums

24,07

5,30

29,37"

4. Aizstāt pielikuma 3.1.3.4.apakšpunktā vārdu "pagaidu" ar vārdu "īslaicīgas".

5. Svītrot pielikuma 3.1.3.6.apakšpunktu.

6. Izteikt pielikuma 3.1.3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.3.7. citam objektam, ja pašvaldība to ir noteikusi kā sabiedriski nozīmīgu būvi attiecīgajā teritorijā atzinums

37,02

0,00

37,02"

7. Izteikt 3.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3.2.

objektam, kam ir valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" vai Veselības inspekcijas izsniegts higiēnas uzdevums projektēšanai vai nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai (īpašie noteikumi)"

8. Izteikt pielikuma 3.2.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.1.2.

ar platību vairāk nekā 200 m2 atzinums

47,38

0,00

47,38"

9. Izteikt pielikuma 3.2.3.2. un 3.2.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.3.2.

ar platību no 501 m2
līdz 1 000 m2
atzinums

56,18

0,00

56,18

3.2.3.3.

ar platību no 1 001 m2
līdz 5 000 m2
atzinums

66,07

0,00

66,07"

10. Aizstāt pielikuma 3.2.4.4.apakšpunktā vārdu "pagaidu" ar vārdu "īslaicīgas".

11. Izteikt pielikuma 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. ražošanas uzņēmumam atzinums

35,93

7,90

43,83

4.2. tirdzniecības uzņēmumam atzinums

40,41

8,89

49,30

4.3. šahtveida akai atzinums

14,17

3,12

17,29

4.4. dzīvojamai mājai, dzīvoklim atzinums

13,35

2,94

16,29

4.5. citam objektam atzinums

28,94

6,37

35,31

4.5.1. ar platību līdz 250 m2 atzinums

32,28

7,10

39,38

4.5.2. ar platību vairāk
nekā 250 m2
atzinums

34,45

7,58

42,03

4.6. inženierbūvei atzinums

22,26

4,90

27,16"

12. Izteikt pielikuma 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"8. Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā kilometrs

0,24

0,05

0,29

9. Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem atzinums

7,64

1,68

9,32

10. Laboratorisko izmeklējumu un mērījumu uzdevuma izstrādāšana mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un fizikālajiem izmeklējumiem uzdevums

32,87

7,23

40,10"

13. Izteikt pielikuma 11.1., 11.2. un 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. nomazgājumam paraugs

5,60

1,23

6,83

11.2. dzeramajam ūdenim paraugs

7,20

1,58

8,78

11.3. atklāto ūdenstilpju ūdenim paraugs

5,62

1,24

6,86"

14. Papildināt pielikumu ar 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4. kuģa notekūdeņiem paraugs

12,12

2,67

14,79"

15. Izteikt pielikuma 12. un 13.punktu šādā redakcija:

"12. Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana (pakalpojums nav noteikts normatīvajos aktos un tiek sniegts pēc personas brīvprātīga pieprasījuma) novērtējums

50,41

11,09

61,50

13. Veselību ietekmējošo vides faktoru (tai skaitā ķīmisko vielu un produktu) riska izvērtēšana eksperta stunda

30,35

6,68

37,03"

16. Svītrot pielikuma 14.punktu.

17. Izteikt pielikuma 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15. Seminārs par Veselības inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma) akadēmiskā stunda

19,87

4,37

24,24

16. Atzinuma sagatavošana par vides faktoru ietekmi uz veselību, būvprojekta novērtēšana (pēc ierosinātāja pieprasījuma) eksperta stunda

18,07

3,98

22,05

17. Apmācība par higiēnas prasību nodrošināšanu nodarbinātajiem, kuru darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai viss kurss

11,63

2,56

14,19"

18. Papildināt pielikumu ar 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības dublikāta izsniegšana dublikāts

6,67

1,47

8,14

19. Statistiskās informācijas materiālu sagatavošana (valsts un pašvaldību institūcijām pakalpojums bez maksas) stunda

5,79

1,27

7,06"


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministra vietā -
satiksmes ministrs U.Augulis

09.04.2011