Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11-9

Jelgavā 2011.gada 24.februārī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.11-5 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2011.gadā"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. lēmumu Nr.2/3

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.11-5 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2011. gadā" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmumu Nr. 1/30, turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. personai par nekustamo īpašumu (tā daļu), kurai 2010.gadā ir mainīts zemes lietošanas mērķis - 50% apmērā."

2. Papildināt noteikumu 8.punktu aiz skaitļa "2.3." ar vārdu un skaitli "un 2.10." un izteikt vārdus "minētajā gadījumā" attiecīgā locījumā.

3. Papildināt noteikumu 9.punktu pēc skaitļa "2.3." ar vārdu un skaitli "un 2.10."

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

30.03.2011