Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.215

Rīgā 2011.gada 22.martā (prot. Nr.18 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
5.panta trešo daļu, 8.panta pirmo daļu un 23.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 118.nr.; 2010, 57.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 52.punktā vārdu un skaitli "un 5.".

2. Izteikt 53.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1. objekta adrese un iesniedzēja e-pasta adrese (ja tāda ir);".

3. Izteikt 53.3., 53.4. un 53.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.3. darbu izpildītājs (uzņēmējs) (fiziskai personai - vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir), juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir));

53.4. uzņēmēja norīkots darbu vadītājs (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta vai restaurācijas apliecības numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir));

53.5. īpašnieka norīkota par darbu uzraudzību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir));".

4. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 26.augusta
noteikumiem Nr.474

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
(rekvizīti)

Kultūras pieminekļa izpētes darbu atļauja Nr. ____

5. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 26.augusta
noteikumiem Nr.474

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
(rekvizīti)

Arheoloģiskās izpētes darbu vadīšanas atļauja Nr. ____

6. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 26.augusta
noteikumiem Nr.474

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
(rekvizīti)

Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļauja Nr. ____

7. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 26.augusta
noteikumiem Nr.474

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
(rekvizīti)

Kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbu atļauja Nr. ____

8. Svītrot 5.pielikumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministre S.Ēlerte

26.03.2011