Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.201

Rīgā 2011.gada 15.martā (prot. Nr.16 31.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 7.panta piekto un astoto daļu,
13.panta otrās daļas 1.punktu un 25.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 135., 203.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 101., 102. un 103.punktu šādā redakcijā:

"101. Ūdenstilpes iznomātāji - novadu un republikas pilsētu pašvaldības - divu nedēļu laikā pēc ūdenstilpes iznomāšanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par iznomāto ūdenstilpi (3.pielikums), ja ūdenstilpe iznomāta, lai to lietotu šo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minētajos ūdenstilpes izmantošanas veidos. Ja ūdenstilpes nomas līgumā izdarīti grozījumi saistībā ar ūdenstilpes izmantošanas veidu, maksu par ūdenstilpes izmantošanu un valsts pamatbudžeta ieņēmumos pārskaitāmās nomas maksas apmēru vai ja ūdenstilpes nomas līgums tiek izbeigts, ūdenstilpes iznomātāji - novadu un republikas pilsētu pašvaldības - divu nedēļu laikā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas vai ūdenstilpes nomas līguma izbeigšanās informē par to Lauku atbalsta dienestu.

102. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki - novadu un republikas pilsētu pašvaldības - reizi pusgadā apkopo to rīcībā esošās ziņas par iznomātajām un izmantotajām rūpnieciskās zvejas tiesībām, saņemto nomas maksu, kā arī līdzekļiem, kas iegūti par rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas tiesību izmantošanu, un valsts pamatbudžeta ieņēmumos pārskaitītajiem līdzekļiem. Pārskatu ar minētajām ziņām (4.pielikums) iesniedz Lauku atbalsta dienestā divas reizes gadā - līdz 15.jūlijam un 15.janvārim - par katru pusgadu.

103. Lauku atbalsta dienests apkopo no novadu un republikas pilsētu pašvaldībām saņemto informāciju un saskaņā ar šo noteikumu 101. un 102.punktu iesniegtos pārskatus, kā arī datus par pārskaitījumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos un līdz kārtējā gada 31.jūlijam sagatavo un publicē Lauku atbalsta dienesta mājaslapā internetā pārskatu par pirmo pusgadu, bet līdz nākamā gada 31.janvārim - pārskatu par otro pusgadu un pārskatu par kopējiem gada rezultātiem."

2. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta
noteikumiem Nr.918

Informācija par iznomāto ūdenstilpi
(iesniedz Lauku atbalsta dienestā divu nedēļu laikā pēc ūdenstilpes iznomāšanas)

3. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta
noteikumiem Nr.918

Pārskats par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un privāto zvejas (tai skaitā nēģu zvejas)
tiesību izmantošanu ezeros, ūdenskrātuvēs, upēs un to posmos ________.gada ___ pusgadā
(iesniedz Lauku atbalsta dienestā par pirmo pusgadu līdz 15.jūlijam, par otro pusgadu līdz 15.janvārim)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

26.03.2011
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.