Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā

Izdarīt Ūdens apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 20.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 5.nr.; 2007, 13.nr.; 2009, 11.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 59., 166., 206.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 13.1 punktu šādā redakcijā:

"131peldvieta - peldēšanai paredzēta peldvietu higiēnas prasībām atbilstoša vieta, kas atrodas jūras piekrastē vai pie iekšzemes ūdeņiem un kas ietver noteiktu labiekārtotu sauszemes daļu un peldvietas ūdens daļu, ko cilvēki izmanto atpūtai peldsezonas laikā;";

aizstāt 13.2 punktā vārdu "iedzīvotāji" ar vārdu "cilvēki".

2. Papildināt 7.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) ievērot ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumos paredzēto ūdens objekta, tajā skaitā ūdens objekta hidrotehnisko būvju, ekspluatācijas režīmu, lai novērstu plūdu draudus ūdens objektam piegulošajās teritorijās."

3. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Plūdu draudu novēršanai izstrādājamie ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

Lai novērstu plūdu draudus ūdens objektam piegulošajās teritorijās, Ministru kabinets nosaka:

1) tos ūdens objektus, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm un kuriem izstrādājami ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi;

2) ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumos ietveramās prasības, kā arī šo noteikumu apstiprināšanas un ievērošanas kontroles kārtību."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"23. Šā likuma 7.1 pants stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī.

24. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 7.1 pantā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 3.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 23.martā

06.04.2011