Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.153

Rīgā 2011.gada 22.februārī (prot. Nr.11 52.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 118., 136., 162.nr.; 2010, 42., 78., 130., 196.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Aktivitātes pirmajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 33 342 374 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 29 715 789 lati un valsts budžeta finansējums ir 3 626 585 lati. Papildus aktivitātei paredz attiecināmo virssaistību finansējumu (valsts budžeta attiecināmais finansējums, kas papildus piešķirts darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmajai kārtai) 15 310 367 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu 13 644 600 latu un valsts budžeta finansējumu 1 665 767 latus."

2. Izteikt 12.1 un 13.punktu šādā redakcijā:

"12.1 Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 89,12 procentu no aktivitātes pirmajai kārtai pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un attiecināmā virssaistību finansējuma kopsummas, bet ne vairāk, kā minēts šo noteikumu 7.punktā.

13. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma (ieskaitot virssaistību finansējumu) ir 48 652 741 lats. Maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma var palielināties, ja papildus šo noteikumu 7.punktā minētajam finansējumam aktivitātes īstenošanai tiek piešķirts finansējums no citiem finanšu avotiem."

3. Papildināt 39.2.apakšpunktu aiz vārdiem "uzņēmuma līguma izmaksas" ar vārdiem "(tai skaitā bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas papildināšanai un attīstībai)".

4. Papildināt 50.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "nepieciešamos finanšu līdzekļus" ar vārdiem "(tai skaitā virssaistību finansējumu)".

5. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Izdevumi, kas atzīti par attiecināmiem un veikti no šo noteikumu 7.punktā minētā virssaistību finansējuma, ir deklarējami Eiropas Komisijai. Valsts kase informē vadošo iestādi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 3.prioritātei "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā" noteiktā finansējuma pārsniegšanu."

6. Izteikt 1.pielikuma 6.1.apakšsadaļu "Projekta finansēšanas plāns, LVL" šādā redakcijā:

"6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL

%

2009

2010

2011

2012

2013

20..

20..

Kopā

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)12

Kopējās izmaksas

Kopējās izmaksas  

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas:

100 %

t.sk. virssaistību finansējums
Publiskais finansējums:
t.sk. virssaistību finansējums

Publiskais finansējums

Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums:  
t.sk. virssaistību finansējums
Attiecināmais valsts budžeta finansējums:  
t.sk. virssaistību finansējums
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums  
Attiecināmais cits publiskais finansējums13  
Privātais attiecināmais finansējums
Neattiecināmās izmaksas  

12 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (9) = (2) + (3) + (..)+ (8)

13  Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska

03.03.2011