Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.150

Rīgā 2011.gada 22.februārī (prot. Nr.11 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 29.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 202.nr.; 1998, 73./74.nr.; 1999, 75./78.nr.; 2000, 266./268.nr.; 2004, 4.nr.; 2008, 100., 198.nr.; 2010, 8., 37.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Fonda turētāja ir Zemkopības ministrija. Par Fonda finanšu līdzekļu sadalījumu šo noteikumu 8.punktā minētajiem pasākumiem, kā arī par Fonda finanšu līdzekļu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Fonda finanšu līdzekļus lemj Fonda padome. Fonda finanšu līdzekļus administrē Lauku atbalsta dienests. Fonda finanšu līdzekļus glabā Fonda kontā Valsts kasē."

2. Aizstāt 8.4.apakšpunktā vārdus "Vides ministrijas Valsts vides dienesta (turpmāk - Valsts vides dienests)" ar vārdiem "Valsts vides dienesta".

3. Papildināt 8.8.apakšpunktu aiz vārda "uzraudzību" ar vārdiem "kā arī ar Fonda padomes locekļu komandējumiem un darba braucieniem".

4. Aizstāt 9.punkta ievaddaļā skaitli "13" ar skaitli "12".

5. Aizstāt 9.2.apakšpunktā vārdus "Vides ministrijas" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas".

6. Svītrot 9.4.apakšpunktu.

7. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Fonda padomes locekļi nesaņem samaksu par darbu Fonda padomē. Fonda padomes locekļu komandējuma vai darba brauciena izdevumus Lauku atbalsta dienests atlīdzina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi."

8. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 11.punktā minētos komandējuma vai darba brauciena izdevumus, Fonda padomes loceklis personīgi iesniedz Lauku atbalsta dienestā."

9. Izteikt 16.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. biedrība, kuras darbības mērķi saistīti ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību, - par šo noteikumu 8.2., 8.5. un 8.6.apakšpunktā minēto pasākumu."

10. Aizstāt 19.punktā skaitli un vārdu "10 dienas" ar vārdiem "piecas darbdienas".

11. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Fonda padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz septiņi Fonda padomes locekļi."

12. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Zemkopības ministrija katru gadu pirms gada pirmās Fonda padomes sēdes sagatavo Fonda kārtējā gada izdevumu tāmi, ko iesniedz apstiprināšanai Fonda padomē."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

03.03.2011