Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.80

Rīgā 2011.gada 25.janvārī (prot. Nr.6 49.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1315 "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1315 "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 192.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.punktā skaitli un vārdu "3011 hektāru" ar skaitli un vārdu "3885 hektāri".

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests veic sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu vai izsniedz tehniskos noteikumus, Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama."

3. Izteikt 8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;".

4. Svītrot 9.1.apakšpunktu.

5. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.novembra
noteikumiem Nr.1315

Dabas lieguma "Stompaku purvi" funkcionālo zonu shēma

"

6. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.novembra
noteikumiem Nr.1315

Dabas lieguma "Stompaku purvi" funkcionālo zonu robežu apraksts

I. Regulējamā režīma zona

1. Regulējamā režīma zonā ietilpstošo meža kvartālu, nogabalu un zemes kadastra numuru saraksts:

Nr.p.k.

Kadastra numurs

Kvartāls

Nogabals

1.1. 38780130047 142 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
143 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
144 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
145 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
154 1, 2, 3, 4, 5
155 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
156 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
168 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
169 1, 2
181 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1.2. 38780140018 146 1, 2, 3, 5, 7
1.3. 38780130042 153 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20
167 2, 3, 4, 5
180 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
188 13
190 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
1.4. 38700060018 201 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
211 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
212 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
213 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
214 2, 3, 4, 5, 8
215 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14
216 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18
    222 2
223 3
224 1, 2, 3, 5, 6, 7
225 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
231 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
232 1
1.5. 38480060024 263 21, 23, 24, 25
280 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
283 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14
284 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
285 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
286 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
287 8, 9
289 6, 11, 17
290 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18
291 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
292 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
293 2, 3, 7, 8, 9
294 2
295 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1.6. 38660020051 296 4, 5, 6, 7
297 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

2. Regulējamā režīma zonā ietilpstošās teritorijas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.

1

710077

6338713

2.

2

710194

6338785

3.

3

710606

6338901

4.

4

710741

6338938

5.

5

710858

6338817

6.

6

710873

6338773

7.

7

710685

6338363

8.

8

710260

6338210

9.

9

710239

6338220

10.

10

710262

6338235

11.

11

710342

6338268

12.

12

710345

6338307

13.

13

710384

6338328

14.

14

710459

6338346

15.

15

710486

6338385

16.

16

710494

6338439

17.

17

710627

6338567

18.

18

710618

6338672

19.

19

710669

6338680

20.

20

710681

6338717

21.

21

710634

6338803

22.

22

710606

6338808

23.

23

710406

6338771

24.

24

710314

6338703

25.

25

710291

6338719

26.

26

710175

6338644

27.

27

710115

6338633

28.

28

710082

6338631


II. Dabas lieguma zona

3. Dabas lieguma zonā ietilpst pārējā dabas lieguma "Stompaku purvi" teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma zonā.

Piezīme. Valsts meža kvartālu un nogabalu numerācija pēc 2000.gada mežu ierīcības datiem."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

11.02.2011