Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16.nr.; 2003, 9.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 20.nr.; 2009, 2., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 182., 196.nr.) šādus grozījumus:

1. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārvalde un iestāde, kuras administratīvajā teritorijā personas dzīvesvieta deklarēta vai reģistrēta, sniedz informāciju fiziskajām un juridiskajām personām par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārvalde pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma bez maksas sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai ziņas par personām, kuru dzīvesvieta deklarēta vai reģistrēta viņa īpašumā, un sniedzamo ziņu apjomu."

2. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Uzraudzība, lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Uzraudzību pār deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju, kā arī iestāžu metodisko vadību nodrošina Pārvalde.

(2) Iestādes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domes noteiktai augstākai pašvaldības iestādei (amatpersonai), bet, ja tādas nav, - pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Augstākas iestādes (amatpersonas) lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Pārvaldes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt Pārvaldes priekšniekam, bet Pārvaldes priekšnieka lēmumu - pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

3. Izslēgt pārejas noteikumu 10.punktu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 3.februārī

04.02.2011