Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.42

Jēkabpilī 2010.gada 23.decembrī

(23.12.2010.domes sēdes lēmums Nr.610, prot. Nr.26, 2.§)

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta trešo daļu, likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

9. Nodeva par ielu tirdzniecību ir šāda:

Dienā

Nedēļā

Mēnesī

Ls 2.00 Ls 5.00 Ls 15.00

2. Papildināt noteikumus ar 14.1punktu šādā redakcijā:

"14.1 Nodevas maksātājam, kurš nodrošina izveidoto mazo arhitektonisko formu (ietvju, celiņu, veloceliņu, nožogojumu, soliņu, apgaismes iekārtu, stacionāro vides reklāmu, skulptūru, atkritumu urnu u.c.) bezmaksas lietošanu publiskām vajadzībām un to izveidošana pirms tam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saskaņota ar pašvaldību, tiek noteikta reklāmas nodeva šādā apmērā:

14.1 1. ja mazo arhitektonisko formu izmaksas ir no LVL 100 līdz LVL 1000 - nodeva par reklāmas izvietošanu tiek noteikta 50% apmērā no noteikumos minētās nodevas likmes par reklāmas izvietošanu;

14.1 2. ja mazo arhitektonisko formu izmaksas ir no LVL 1001 līdz LVL 5000 - nodeva par reklāmas izvietošanu tiek noteikta 70% apmērā no noteikumos minētās nodevas likmes par reklāmas izvietošanu;

14.1 3. ja mazo arhitektonisko formu izmaksas ir virs LVL 5001 - nodeva par reklāmas izvietošanu tiek noteikta 90% apmērā no noteikumos minētās nodevas likmes par reklāmas izvietošanu."

3. Izteikt noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Nodevu samaksā pilnā apmērā. Nodevu samaksā pirms dokumentu un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību veikšanas. Nodevas netiek atgrieztas."

4. Papildināt noteikumus ar 21.1punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja nodevas apmērs ir virs LVL 500,- , nodevu var samaksāt divās daļās, pirmo daļu samaksā 50% apmērā no aprēķinātās nodevas summas pirms dokumentu un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību veikšanas un otro daļu 50% apmērā no aprēķinātās nodevas summas samaksā viena gada laikā, ja normatīvajos aktos nav noteikts savādāk. Lai varētu samaksāt nodevu pa daļām, nodevas maksātājam jāiesniedz iesniegums, rakstveidā jāvienojas par nodevas apmaksu pa daļām un jāparaksta maksājuma grafiks."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

22.01.2011