Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.46

Rīgā 2011.gada 18.janvārī (prot. Nr.5 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1639 "Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"
12.4 panta otro daļu un 12.5 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1639 "Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Atmaksas pieteikumus par atmaksas periodiem 2009.gadā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.martam.

5.2 Atmaksas pieteikumus par atmaksas periodiem 2009.gadā, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.janvārim, izskata saskaņā ar kārtību, kāda bija piemērojama līdz 2010.gada 30.septembrim."

2. Svītrot 26.punkta trešo teikumu.

3. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) noraida precizēto atmaksas pieteikumu, ja to iesniedz vēlāk nekā piecu kalendāra dienu laikā:

26.1 1. pēc tā kalendāra gada 30.septembra, kas seko atmaksas periodam;

26.1 2. pēc 2011.gada 31.marta, ja pieteikums iesniegts par atmaksas periodiem 2009.gadā."

4. Aizstāt 29.5.apakšpunktā skaitli un vārdu "13.1 pantā" ar skaitli un vārdu "13.pantā".

5. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieprasījis papildinformāciju saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un viena mēneša laikā pēc dienas, kad papildinformācijas pieprasījums sasniedzis personu, kurai tas adresēts, papildinformācija ir saņemta, Valsts ieņēmumu dienests par pieņemto lēmumu apstiprināt vai noraidīt atmaksas pieteikumu elektroniski paziņo citas dalībvalsts nodokļu administrācijai divu mēnešu laikā pēc papildinformācijas saņemšanas dienas."

6. Papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Ja papildinformācija, kas pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu, viena mēneša laikā pēc dienas, kad papildinformācijas pieprasījums sasniedzis personu, kurai tas adresēts, nav saņemta, Valsts ieņēmumu dienests par pieņemto lēmumu apstiprināt vai noraidīt atmaksas pieteikumu elektroniski paziņo citas dalībvalsts nodokļu administrācijai divu mēnešu laikā pēc papildinformācijas saņemšanai paredzētā termiņa beigām."

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2008.gada 12.februāra Direktīvas 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī;

2) Padomes 2010.gada 14.oktobra Direktīvas 2010/66/ES, ar kuru groza Direktīvu 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā -
ekonomikas ministrs A.Kampars

21.01.2011