Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.768

Rīgā 2010.gada 30.decembrī (prot. Nr.75 24.§)

Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.914 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu"

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.914 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.) grozījumu un izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 23.decembra
rīkojumam Nr.914

Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2010.-2012.gadam

(latos)

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Iestādes nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums

2008.gada izpilde

2009.gada plāns

2010.gada plāns

2010.gada plāns ar grozījumiem

2011.gada plāns

2012.gada plāns

18000-21700;
22100-22300
Resursi izdevumu segšanai

X

1 747 234

1 659 940

1 659 940

2 332 986

2 682 000

18.1.6.2. No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas (izņemot pašvaldības) saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes

9 550

62 018

21300; 21400; 22100-22300;
20300
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi,

X

1 747 234

1 659 940

1 650 390

2 270 986

2 682 000

tajā skaitā
- no ieņēmumiem par pašu maksas pakalpojumiem;

688 864

559 987

550 437

1 083 982

1 202 000

- no ieņēmumu daļas par tranzīta lidojumu aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā un aeronavigācijas pakalpojumiem termināļa zonā

1 058 370

1 099 953

1 099 953

1 083 000

1 098 000

- no ieņēmumu daļas par aeronavigācijas pakalpojumiem termināļa zonā

103 986

382 000

1000-9000 Izdevumi - kopā

x

1 654 709

1 772 526

1 772 526

2 603 000

2 682 000

1000-4000; 6000-7000 Uzturēšanas izdevumi

x

1 585 509

1 694 526

1 694 526

2 580 300

2 667 000

1000-2000 Kārtējie izdevumi

x

1 553 279

1 659 366

1 659 366

2 564 947

2 647 000

1000 Atlīdzība

x

934 745

968 876

968 876

1 969 494

2 051 600

1100

Atalgojums

x

737 600

737 600

767 600

1 586 945

1 606 600

2000 Preces un pakalpojumi

x

618 534

690 490

690 490

595 453

595 400

7600-7700 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

x

32 230

35 160

35 160

15 353

20 000

7700 Starptautiskā sadarbība

x

32 230

35 160

35 160

15 353

20 000

5000; 9000 Kapitālie izdevumi

x

69 200

78 000

78 000

22 700

15 000

5000 Pamatkapitāla veidošana

x

69 200

78 000

78 000

22 700

15 000

[18000- 21700;
22100-22300] -[1000-9000]
Finansiālā bilance

x

92 525

-112 586

-112 586

-270 014

0

F 00 00 00 00 Finansēšana

x

0

112 586

112 586

270 014

0

F21 01 00 00 Naudas līdzekļi

x

0

112 586

112 586

270 014

0

F21 01 00 00 1 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

x

112 586

112 586

270 014

 

F21 01 00 00 5 Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

x

 

 

 

"

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis

30.12.2010