Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1214

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 32.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma
36.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 104.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību";

1.2. papildināt 1.punktu aiz vārdiem "specializētajiem atašejiem" ar vārdu "karavīriem";

1.3. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Algas pabalsta par dienestu ārvalstī (turpmāk - algas pabalsts), pabalsta par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalsta par bērna uzturēšanos ārvalstī apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu atbilstoši dienesta vietas specifiskajiem apstākļiem, reizinot pabalsta apmēru ar Eiropas Savienības noteikto dzīves dārdzības (korekcijas) koeficientu Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam (turpmāk - dzīves dārdzības koeficients).";

1.4. papildināt noteikumus ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Ja dzīves dārdzības koeficients tiek mainīts, nosūtītāja institūcija, aprēķinot šo noteikumu 3.punktā minētos pabalstus, attiecīgo dzīves dārdzības koeficientu piemēro ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc mēneša, kad stājušās spēkā attiecīgās izmaiņas.

3.2 Algas pabalstam par dienestu ārvalstī, pabalstam par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalstam par bērna uzturēšanos ārvalstī darbiniekiem, kuriem dienesta vieta ir Beļģijā, piemēro dzīves dārdzības koeficientu 1.";

1.5. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Algas pabalstu darbiniekam nosaka atbilstoši amatam vai dienesta pakāpei un izmaksā, sākot ar pirmo kalendāra dienu, kad viņš ieradies dienesta vietā, lai pildītu dienesta pienākumus, bet ne agrāk kā ar rīkojumā noteikto pārcelšanās datumu. Algas pabalstu izmaksā par laiku, ko darbinieks pavada ceļā uz dienesta vietu vai atgriežoties no tās, bet ne vairāk kā par divām ceļā pavadītām dienām katrā virzienā. Algas pabalstu pārtrauc maksāt ar dienu, kad tiek atstāta dienesta vieta, bet ne vēlāk kā ar rīkojumā noteikto pārcelšanās datumu. Karavīram par laiku, ko tas pavada ceļā uz dienesta vietu vai atgriežoties no tās, algas pabalsta vietā maksā komandējuma naudu.";

1.6. papildināt 32.punktu aiz vārdiem "specializētajiem atašejiem" ar vārdiem "augstāko un vecāko virsnieku sastāva karavīriem";

1.7. papildināt 42.punktu aiz vārdiem un skaitļa "Valsts civildienesta likuma 37.pantā" ar vārdiem un skaitli "Militārā dienesta likuma 26.pantā";

1.8. papildināt 43.punktu aiz vārdiem un skaitļa "Valsts civildienesta likuma 37.pantā" ar vārdiem un skaitli "un Militārā dienesta likuma 26.pantā";

1.9. izteikt 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"49. Ārlietu ministrija nodrošina aktuālo dzīves dārdzības koeficientu publicēšanu Ārlietu ministrijas mājaslapā internetā, norādot atsauci uz Eiropas Savienības normatīvo aktu vai lēmumu.

50. Darbinieki, izņemot karavīrus, kuru pabalstu vai kompensāciju apmērs vai to izmaksas kārtība saskaņā ar šiem noteikumiem pasliktina uzturēšanās apstākļus dienesta vietā, līdz dienesta beigām esošajā amatā turpina saņemt pabalstus un kompensācijas tādā apmērā, kāds tika noteikts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai (izņemot gadījumu, ja tiek mainīts dzīves dārdzības koeficients). Ja grozījumi šajos noteikumos pasliktina uzturēšanās apstākļus darbiniekiem, izņemot karavīrus, kas jau atrodas dienesta vietā, attiecīgos grozījumus šiem darbiniekiem līdz dienesta beigām nepiemēro.";

1.10. papildināt noteikumus ar 50.1 un 50.2 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Pamatojoties uz militārā dienesta specifiku, šo noteikumu 19. un 29.punktu nepiemēro karavīram, kurš uz dienesta vietu ārvalstīs tiek pārcelts uz laiku, kas nepārsniedz gadu, un viņam neizmaksā:

50.1 1. pabalstu par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstīs;

50.1 2. ģimenes locekļu ceļa un pārcelšanās izdevumu kompensāciju;

50.1 3. ceļa izdevumu kompensāciju, reizi gadā dodoties atvaļinājumā uz Latviju;

50.1 4. bērnu skolas un pirmsskolas izdevumu kompensāciju;

50.1 5. kompensāciju par izdevumiem ģimenes locekļu veselības apdrošināšanai un viņu apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kas saistīti ar kaitējumu veselībai.

50.2 Piemērojot šo noteikumu nosacījumus:

50.2 1. karavīram kompensē izdevumus par bērnu mācībām privātā izglītības iestādē 60 % apmērā, ja karavīra dienesta vieta atrodas valstī, kurā ir iespēja mācīties valsts izglītības iestādē vai starptautisko institūciju darbinieku bērniem paredzētā izglītības iestādē, nemainot iepriekšējo mācību valodu, izņemot gadījumus, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi tādēļ, lai varētu turpināt izglītību valodā, kurā viņš jau mācījies karavīra iepriekšējā dienesta vietā vai Latvijā, vai ja attiecīgajā privātajā izglītības iestādē jau mācās kāds no karavīra bērniem;

50.2 2. pieļaujamais karavīra personisko mantu transportēšanas izdevumu apmērs saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu nepārsniedz viena konteinera (6 m x 2,4 m x 2,6 m) transportēšanai paredzēto izdevumu apmēru.";

1.11. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.602

Darbinieka algas pabalsts, kā arī laulātā un bērna uzturēšanās pabalsts

1. Noteikt šādus maksimālos darbinieka algas pabalstus, kā arī laulātā un bērna uzturēšanās pabalstus kalendāra gadā (latos):

Nr.p.k.

Amats/dienesta pakāpe

Algas pabalsts

Pabalsts par laulātā uzturēšanos ārvalstī

Pabalsts par bērna uzturēšanos ārvalstī

līdz 12 gadu vecumam

no 12 gadu vecuma

1.1. Vēstnieks

21100

7400

2600

2900

1.2. Pilnvarotais lietvedis, ģenerālkonsuls, Konsulārās nodaļas vadītājs vēstniecībā Krievijas Federācijā

18200

6400

2600

2900

1.3. Padomnieks, 1.ranga aizsardzības atašejs, konsulāta vadītājs, nozares padomnieks, nodaļas vadītājs, sakaru virsnieks

16300

5700

2600

2900

1.4. Pirmais sekretārs, 2.ranga aizsardzības atašejs, konsuls, nozares atašejs

15200

5200

2600

2900

1.5. Otrais sekretārs, 3.ranga aizsardzības atašejs, vicekonsuls, kancelejas nodaļas vadītājs, vecākais grāmatvedis, vecākais lietvedis

13900

4800

2600

2900

1.6. Trešais sekretārs, aizsardzības atašeja palīgs, nozares atašeja palīgs, grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītāja vietnieks, lietvedis, speciālists, informācijas sistēmu uzturētājs

12800

4500

2600

2900

1.7. Atašejs, vecākais referents, mājas pārvaldnieks

12300

4300

2600

2900

1.8. Automobiļa vadītājs, saimniecības pārzinis

5900

2100

2600

2900

1.9. Augstākā virsnieku sastāva karavīrs:        
1.9.1. ģenerālleitnants (Jūras spēkos - viceadmirālis)

17935

6290

2210

2465

1.9.2. ģenerālmajors (Jūras spēkos - kontradmirālis)

17425

6290

2210

2465

1.9.3. brigādes ģenerālis (Jūras spēkos - flotiles admirālis)

16575

6290

2210

2465

1.10. Vecāko virsnieku sastāva karavīrs:        
1.10.1. pulkvedis (Jūras spēkos - kapteinis)

14875

4845

2210

2465

1.10.2. pulkvežleitnants (Jūras spēkos - komandkapteinis)

13855

4845

2210

2465

1.10.3. majors (Jūras spēkos - komandleitnants)

12920

4845

2210

2465

1.11. Jaunāko virsnieku sastāva karavīrs:        
1.11.1. kapteinis (Jūras spēkos - kapteiņleitnants)

11815

4 080

2210

2465

1.11.2. virsleitnants

11815

4080

2210

2465

1.11.3. leitnants

10880

3825

2210

2465

1.12. Instruktoru sastāva karavīrs:        
1.12.1. augstākais instruktors - štāba virsseržants (Jūras spēkos - štāba bocmanis), galvenais virsseržants (Jūras spēkos - galvenais bocmanis), augstākais virsseržants (Jūras spēkos - augstākais bocmanis)

10880

3825

2210

2465

1.12.2. vecākais instruktors, jaunākais instruktors -kaprālis, seržants, virsseržants (Jūras spēkos - bocmanis)

10455

3655

2210

2465

2. Darbinieku algas pabalstu, kā arī laulātā un bērna uzturēšanās pabalstu apmērus nosaka nosūtītājas institūcijas vadītājs ar rīkojumu, ņemot vērā institūcijas finanšu līdzekļus, bet ne mazākā apmērā, kādi tika noteikti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

3. Pabalsta galīgo apmēru aprēķina, reizinot nosūtītājas institūcijas vadītāja noteiktā pabalsta apmēru ar dzīves dārdzības koeficientu.";

1.12. svītrot 2.pielikumu;

1.13. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.602

Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei

Noteikt pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei šādā apmērā (latos):

Nr.p.k.

Amats/dienesta pakāpe

Pabalsta apmērs
1. Vēstnieks, pārstāvniecības vadītājs, pilnvarotais lietvedis, ģenerālkonsuls

900

2. Padomnieks, 1.ranga aizsardzības atašejs, nozares padomnieks, Konsulārās nodaļas vadītājs, nodaļas vadītājs, sakaru virsnieks

750

3. Pirmais sekretārs, 2.ranga aizsardzības atašejs, nozares atašejs, konsuls, konsulāta vadītājs, otrais sekretārs, 3.ranga aizsardzības atašejs, vicekonsuls, vecākais grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītājs, vecākais lietvedis, trešais sekretārs, aizsardzības atašeja palīgs, nozares atašeja palīgs, atašejs, grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītāja vietnieks, speciālists, informācijas sistēmas uzturētājs, lietvedis, vecākais referents, mājas pārvaldnieks

600

4. Automobiļa vadītājs, saimniecības pārzinis

500

5. Augstāko virsnieku sastāva karavīrs

800

6. Vecāko virsnieku sastāva karavīrs

750

7. Jaunāko virsnieku sastāva karavīrs

700

8. Instruktoru sastāva karavīrs

600"

1.14. izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.602

Dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas

1. Dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai darbinieki atbilstoši amatiem tiek sadalīti šādās grupās:

1.1. I grupa - vēstnieks, pārstāvniecības vadītājs, pilnvarotais lietvedis, ģenerālkonsuls;

1.2. II grupa - padomnieks, 1.ranga aizsardzības atašejs, nozares padomnieks, sakaru virsnieks, pirmais sekretārs, 2.ranga aizsardzības atašejs, nozares atašejs, konsuls, konsulāta vadītājs, Konsulārās nodaļas vadītājs, nodaļas vadītājs;

1.3. III grupa - otrais sekretārs, 3.ranga aizsardzības atašejs, vicekonsuls, vecākais grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītājs, vecākais lietvedis, trešais sekretārs, aizsardzības atašeja palīgs, nozares atašeja palīgs, atašejs, grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītāja vietnieks, speciālists, informācijas sistēmu uzturētājs, lietvedis, automobiļa vadītājs, saimniecības pārzinis, vecākais referents, mājas pārvaldnieks;

1.4. augstāko virsnieku sastāva karavīri;

1.5. vecāko virsnieku sastāva karavīri;

1.6. jaunāko virsnieku sastāva karavīri;

1.7. instruktoru sastāva karavīri.

2. Noteikt šādu maksimālo dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēru kalendāra gadā (latos):

Nr.p.k.

Valsts

I grupa

II grupa

III grupa

Augstāko virsnieku sastāva karavīri

Vecāko virsnieku sastāva karavīri

Jaunāko virsnieku sastāva karavīri

Instruktoru sastāva karavīri

2.1. Amerikas Savienotās Valstis (Vašingtona)

28490

19030

14300

28490

19305

17160

14300

2.2. Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka)

43190

28890

21600

40860

27580

24516

20430

2.3. Austrija

23760

15840

11880

17820

16038

14256

11880

2.4. Azerbaidžāna

16610

11110

8360

12458

11286

10032

8360

2.5. Baltkrievija (Minska)

11880

7920

5940

8850

8019

7128

5940

2.6. Baltkrievija (Vitebska)

9460

6380

4730

7050

6390

5680

4730

2.7. Beļģija

23760

15840

11880

23760

16038

14256

11880

2.8. Bulgārija

16610

11110

8360

12458

11286

10032

8360

2.9. Čehija

19030

12650

9460

14273

12771

11352

9460

2.10. Dānija

26180

17380

13090

19635

17671

15708

13090

2.11. Ēģipte

28490

19030

14300

21368

19305

17160

14300

2.12. Francija (Parīze)

28490

19030

14300

21368

19305

17160

14300

2.13. Francija (Strasbūra)

23760

15840

11880

17850

16120

14330

11940

2.14. Grieķija

23760

15840

11880

17820

16038

14256

11880

2.15. Gruzija

16610

11110

8360

12458

11286

10032

8360

2.16. Igaunija

16610

11110

8360

12458

11286

10032

8360

2.17. Itālija

28490

19030

14300

20849

18764

16679

13899

2.18. Izraēla

28490

19030

14300

21368

19305

17160

14300

2.19. Īrija

37040

24740

18590

26283

23745

21106

17589

2.20. Japāna

38060

25520

19030

28545

26300

23200

19030

2.21. Kanāda

21340

14300

10670

16005

14404

12804

10670

2.22. Kazahstāna

38060

25300

19030

28545

26300

23200

19030

2.23. Krievija (Maskava)

30890

20600

15450

21919

19727

17535

14612

2.24. Krievija (Sanktpēterburga)

19030

14190

11880

15120

13610

11820

10100

2.25. Krievija (Kaļiņingrada)

19030

14190

11880

15120

13610

11820

10100

2.26. Krievija (Pleskava)

9460

6380

4730

6790

6110

5430

4630

2.27. Ķīna

38060

25300

19030

28545

25960

22836

19030

2.28. Lielbritānija

40190

26740

20020

28515

25572

22730

18942

2.29. Lietuva

16610

11110

8360

12458

11286

10032

8360

2.30. Nīderlande

26180

17380

13090

19635

17671

15708

13090

2.31. Norvēģija

28490

19030

14300

21368

19305

17160

14300

2.32. Polija

16610

11110

8360

12458

11286

10032

8360

2.33. Portugāle

21340

14300

10670

16005

14404

12804

10670

2.34. Rumānija

16610

11110

8360

12458

11286

10032

8360

2.35. Slovēnija

19030

12650

9460

13953

12640

11236

9363

2.36. Somija

26180

17380

13090

19635

17671

15708

13090

2.37. Spānija

23760

15840

11880

17820

16038

14256

11880

2.38. Šveice

28490

19030

14300

21368

19305

17160

14300

2.39. Turcija

23760

15840

11880

17820

16038

14256

11880

2.40. Ukraina

16610

11110

8360

12458

11286

10032

8360

2.41. Ungārija

19030

12650

9460

13953

12640

11236

9363

2.42. Uzbekistāna

11880

7920

5940

8910

8019

7128

5940

2.43. Vācija

23760

15840

11880

17820

16038

14256

11880

2.44. Zviedrija

26180

17490

13090

19635

17671

15708

13090


3. Ņemot vērā nosūtītājas institūcijas finanšu līdzekļus, dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmērus var samazināt institūcijas vadītājs ar rīkojumu."

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumus Nr.36 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 12.nr.).

3. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Ārlietu ministrs Ģ.V.Kristovskis

06.01.2011