Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1213

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 30.§)

Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 14.nr.; 2007, 68.nr.; 2009, 118.nr.) grozījumu un izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 17.janvāra
noteikumiem Nr.55

Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Izcenojums bez PVN (Ls)

PVN 22 % (Ls)

Cena ar PVN
(Ls)

1. Meža inventarizācijas datu pārbaude izmaiņu izdarīšanai Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma (ar izbraukumu)1 stunda2 5,00 0,003 5,00
2. Meža un meža zemes novērtēšana zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus gab. 10,00 0,003 10,00
3. Rakstiskas izziņas izsniegšana, ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un (vai) atlases kritērijus gab. 3,00 0,003 3,00
4. Meža veselības stāvokļa pārbaude pēc personas pieprasījuma (izņemot pārbaudi Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanai)1 stunda2 5,00 1,10 6,10
5. Iestigotas platības pārbaude pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma (izņemot iesnieguma pārbaudi apliecinājuma saņemšanai)1 stunda2 3,00 0,66 3,66
6. Medījamo dzīvnieku atkārtota uzskaite vai kontroluzskaite pēc medību tiesību lietotāja pieprasījuma1 stunda2 3,00 0,66 3,66
7. Dokumentu kopēšana (melnbalta):
7.1. A4 formāts 1 lapa 0,05 0,01 0,06
7.2. A3 formāts 1 lapa 0,10 0,02 0,12
7.3. A1 formāts 1 lapa 0,75 0,17 0,92
7.4. A0 formāts 1 lapa 1,20 0,26 1,46
8. Krāsaina datorizdruka vai kopija (tostarp ploterizdruka) bez datu sagatavošanas:
8.1. datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu līdz 20 %:
8.1.1. A4 formāts 1 lapa 0,55 0,12 0,67
8.1.2. A3 formāts 1 lapa 1,10 0,24 1,34
8.1.3. A2 formāts 1 lapa 2,29 0,50 2,79
8.1.4. A1 formāts 1 lapa 5,17 1,14 6,31
8.1.5. A0 formāts 1 lapa 8,05 1,77 9,82
8.2. datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu vairāk nekā par 20 %:
8.2.1. A4 formāts 1 lapa 1,27 0,28 1,55
8.2.2. A3 formāts 1 lapa 2,54 0,56 3,10
8.2.3. A2 formāts 1 lapa 5,17 1,14 6,31
8.2.4. A1 formāts 1 lapa 10,17 2,24 12,41
8.2.5. A0 formāts 1 lapa 16,95 3,73 20,68
9. Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formā (tostarp programmēšanas un datu atlasīšanas laiks, datu noformēšana un apstrāde) stunda2 12,71 2,80 15,51
10. Īslaicīga telpu iznomāšana dažādu pasākumu organizēšanai (piemēram, semināriem, sanāksmēm) stunda2 7,50 1,65 9,15
11. Vizuālās prezentācijas tehnikas un cita inventāra iznomāšana (piemēram, projektors, kodoskops, dators, televizors, printeris, magnetofons, laiva, skaņas "lielgabals") 1 vienība stundā 2,50 0,55 3,05
12. Telpu izīrēšana nakšņošanai (vienai personai) diennakts 7,50 1,65 9,15
13. Šautuves iznomāšana stunda2 10,00 2,20 12,20
14. Transporta izmaksas 1 km 0,14 0,03 0,17
15. Ekskursijas mežā un meža mācību takās, dabas un kultūrvēsturiskajos objektos grupās līdz 20 cilvēkiem1 stunda2 13,30 2,93 16,23
16. Konsultāciju sniegšana, projektu, izvērtējumu un plānu sagatavošana mežsaimniecības jomā, lektora pakalpojumi (piemēram, ugunsdrošības profilaktisko pasākumu plānu izvērtēšana pēc meža īpašnieka iesnieguma, bīstamo koku ciršanas izvērtēšana taku izveidē, ainavu ciršu izvērtēšana, ekskursijas dabas un kultūrvēsturiskajos objektos)1 stunda2 7,70 1,69 9,39
17. Atzinuma sagatavošana par mežaudzes bioloģisko vērtību (piemēram, īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinuma sagatavošana par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu) atzinums 25,00 5,50 30,50
18. Meža koku un krūmu vidējā sēklu parauga noņemšana1 paraugs 6,19 1,36 7,55
19. Meža koku sugu sēklu kvalitātes pārbaude (tests):
19.1. pilna analīze4 tests 4,00 0,88 4,88
19.2. dīgtspēja tests 1,70 0,37 2,07
19.3. dzīvotspēja tests 2,70 0,59 3,29
19.4. sēklu un sugas tīrība tests 1,50 0,33 1,83
19.5. 1000 sēklu masa tests 1,50 0,33 1,83

Piezīmes.

1 Maksa par pakalpojumu norādīta bez transporta izmaksām. Transporta izmaksas aprēķina atbilstoši nobrauktajiem kilometriem no virsmežniecības, mežniecības vai citas Valsts meža dienesta struktūrvienības (apakšstruktūrvienības) līdz objektam un no objekta uz virsmežniecību, mežniecību vai citu Valsts meža dienesta struktūrvienību (apakšstruktūrvienību) saskaņā ar šā pielikuma 14.punktu.

2 Ja izcenojums pamatojas uz laika mērvienību, pakalpojuma sniedzējs par maksas pakalpojumu sastāda aktu, kurā norāda kopējo pakalpojuma sniegšanas laiku. Aktu paraksta pakalpojuma sniedzējs un pakalpojuma ņēmējs.

3 Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

4 Veicot parauga pilnu analīzi, nosaka sugas un sēklu tīrību (tīro sēklu masas īpatsvaru procentos), tīro sēklu dīgtspēju vai dzīvotspēju (procentos), 1000 tīru sēklu masu, dīgtspējīgo vai dzīvotspējīgo sēklu skaitu kilogramā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

01.01.2011