Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.09.2015. - 31.12.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1206

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 12.§)
Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 61.panta 7.punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām (turpmāk – valsts budžeta līdzekļi) to vispārējās izglītības iestāžu skolēnu (turpmāk – izglītojamais) ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas (turpmāk – izglītības iestāde);

1.2. valsts budžeta līdzekļu apmēru viena izglītojamā ēdināšanai dienā.

2. Noteikumi neattiecas uz izglītības iestādēm, kurām valsts budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai piešķir saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.

3. Valsts budžeta līdzekļus, paredzot 1,42 euro dienā vienam izglītojamam, plāno, pamatojoties uz izglītojamo skaitu 1., 2., 3. un 4. klasē pašvaldības teritorijā esošajās izglītības iestādēs attiecīgā mācību gada 1.septembrī, un tos piešķir neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.850; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.660; MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.460; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.470)

4. (Svītrots ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.460)

5. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija), ņemot vērā šo noteikumu 3.punktā noteikto valsts budžeta līdzekļu apmēru vienam izglītojamam dienā, mācību dienu skaitu attiecīgajā mācību gadā un valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo skaitu attiecīgā mācību gada 1.septembrī, aprēķina valsts budžeta līdzekļu apmēru katrai pašvaldībai.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.850; MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.460; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.470)

6. Ministrija mācību gada laikā katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam pārskaita katrai pašvaldībai valsts budžeta līdzekļus nākamajam mēnesim uz kontu Valsts kasē. Janvārim paredzētos valsts budžeta līdzekļus ministrija katrai pašvaldībai pārskaita līdz 5.janvārim.

7. Pašvaldība atbilstoši 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo skaitam sadala valsts budžeta līdzekļus attiecīgās pašvaldības teritorijā esošajām izglītības iestādēm 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai. Ja izglītības iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot citu klašu izglītojamo ēdināšanai.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.850; MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.460; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.470)

8. Pašvaldības katru gadu līdz 20. janvārim aizpilda ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā veidlapu "Pārskats par izglītojamo ēdināšanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem" par izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem iepriekšējā kalendāra gadā (pielikums).

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.460 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.460)

10. Pārskatu par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.605 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžeta līdzekļus pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai".

11. Noteikumi piemērojami atbilstoši attiecīgā gada valsts budžetā apstiprinātajam finansējumam.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumus Nr.605 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžeta līdzekļus pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 119.nr.).

13. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1206
Prasības vienas dienas pusdienu ēdienkartei

(Pielikums svītrots ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.460)

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1206

(Pielikums MK 12.08.2014. noteikumu Nr.460 redakcijā)

Pārskats par izglītojamo ēdināšanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem
 

KODS

Pašvaldības nosaukums 
  
Pārskata gads________________________________________ 

 

Klase

Finanšu līdzekļu atlikums no iepriekšējā pārskata perioda

Pārskata periodā saņemtie finanšu līdzekļi

Finanšu līdzekļu izlietojums pārskata periodā

Finanšu līdzekļu atlikums
(2 + 3 − 4)

1

2

3

4

5

    

 

01.09.2015