Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1196

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.366 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams neapliekamās personas veiktajai jauna transportlīdzekļa piegādei Eiropas Savienības teritorijā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"
34.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.366 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams neapliekamās personas veiktajai jauna transportlīdzekļa piegādei Eiropas Savienības teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66.nr.; 2008, 202.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības direkcijā, Latvijas Kuģu reģistrā vai Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas administrācijā" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija", Latvijas Kuģu reģistrā vai valsts aģentūrā "Civilās aviācijas aģentūra"";

1.2. aizstāt 4.punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestā­dē" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā";

1.3. aizstāt 5.punkta ievaddaļā vārdus "Attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta iestāde" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests";

1.4. izteikt 6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nodokļa summas atmaksāšanu, tā atbildīgā amatpersona:";

1.5. aizstāt 6.2.apakšpunktā vārdus "teritoriālās iestādes direktors" ar vārdiem "ģenerāldirektora pilnvarotais struktūrvienības vadītājs vai viņa vietnieks";

1.6. aizstāt 9.punktā vārdus "attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā";

1.7. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu neatmaksāt nodokļa summu, pamatojoties uz šo noteikumu 8.punktu, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslus.";

1.8. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. No valsts budžeta atmaksājamo nodokļa summu aprēķina jaunā transportlīdzekļa piegādes brīdī spēkā esošās nodokļa standartlikmes apmērā no šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajā nodokļa rēķinā norādītās jaunā transportlīdzekļa piegādes vērtības.";

1.9. aizstāt pielikuma ievaddaļā vārdus

Valsts ieņēmumu dienesta

iestādei"

(teritoriālās iestādes nosaukums)

ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam";

1.10. aizstāt pielikuma I daļā vārdus un simbolus

"

Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai

Latvijas Kuģu reģistrā, vai

Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas administrācijā"

ar vārdiem un simboliem

"

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" vai

Latvijas Kuģu reģistrā, vai

v/a "Civilās aviācijas aģentūra"";

1.11. izteikt pielikuma II daļu šādā redakcijā:

"II daļa

(aizpilda VID)

Aprēķinātā atmaksājamā PVN summa (LVL)

 

Atmaksāt PVN (LVL)

 

Neatmaksāt PVN (LVL)  

 

(atteikuma iemesli)

 

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotais struktūrvienības vadītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums ________________

Z.v."

2. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrsV.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

01.01.2011